Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Kölnin kaupunkiradan ja raitiovaunuliikenteen junat tulevat Itävallasta, samoin kuin New Yorkin kaupungin turvallisuus- ja säätötekniikka ja junissa paljon käytetyt IFE:n ovet.Itävaltalainen rautatieteollisuus pitää kansainvälisten tilastojen kärkisijaa rautatie- ja raideliikenteen patenttien osalta: maalla on 45 patenttia miljoonaa asukasta kohden.Yli 70 % itävaltalaisten yritysten tämän alan tuotteista menee vientiin.
listen

Raidejärjestelmät ovat yhä useammin ensimmäinen valinta liikennevälineistä, erityisesti mannertenvälisessä tavaraliikenteessä ja kaupunginsisäisissä kiskoliikenneratkaisuissa. Olipa kyse sitten luotijunasta, paikallisjunasta, raitiovaunusta tai tavarajunasta, kisko on merkittävä tukipylväs päivittäisessä liikenteessä. Raidejärjestelmät ovat jo nyt avaintekijä kestävissä liikenneratkaisuissa, trendi, joka vahvistuu edelleen tulevaisuudessa.

Itävallan raideliikenneala rakentuu pitkälle perinteelle, joka on sen tietotaidon perusta. Itävaltalaiset yritykset toimivat henkilö- ja tavaraliikenteen, turvallisuus- ja säätötekniikan (liikennevalotekniikka, mobiiliviestintä, valvontajärjestelmät) ja kaupunkialueiden kevyen raideliikenteen parissa. Niihin kuuluvat paikallisjunat, raitiovaunut ja metrot. 

Laajennettu valikoima

Kiskoliikenteen valikoima käsittää myös täysin uusia aloja ja on erittäin innovatiivinen. Perinteisten alojen ohella hoitavat useinmiten operatiiviset tytäryhtiöt uusia sektoreita, kuten tavarankuljetusta, logistiikkaa, matkailua, suunnittelua, projektointia, ympäristövaatimusten noudattamista ja kansainvälistä yhteistoimintaa. 

Raideliikenteen alihankinta-alaan kuuluu konejärjestelmien tuotanto (käyttövoimajärjestelmät, veturit, moottorivaunut), junaliikenteen laitteistot ja järjestelmät, radanrakennus, radan päällys- ja alusrakenteet, rautatieasemat, varasto- ja logistiikkaterminaalit, ympäristö- ja turvallisuustekniikka sekä IT-ratkaisut.

Valokeilassa kevytraideliikenne

Raitiovaunut, joita lakkautettiin vuosikymmeniä sitten, ovat tulossa uudelleen. Niinpä esimerkiksi kaksikymmentä Ranskan kaupunkia panostavat jälleen raitioteihin. Itävallan panosta kaupunkialueiden kevytraideliikenteessä ja säätö- ja turvallisuustekniikassa arvostetaan kaikkialla maailmassa. Olipa kyse sitten tulenkestävistä kumiosista, jarrulaitteiden ja ajonestolaitteiden alumiinioksidista tai erityisistä ajolankaliittimistä: itävaltalaiset yritykset ovat mittavasti mukana tulevaisuuden trendissä, kevytraideliikenteessä.

Innovaatiot

Itävallan raideliikenne on kansainvälisessä vertailussa erityisen vahvaa ja innovatiivista. Keksijätiheydessä Itävalta on alan huippua, ja sillä on suurimmat tutkimus- ja kehitysinvestoinnit asukasta kohti raideliikenteessä.

Parhaimman mahdollisen laadun varmistamiseen ja tulevaisuuden tekniikkaan investoidaan. Raideliikenteen etuna on vähäisempi energiankulutus, ja se myötävaikuttaa olennaisesti maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Myös autonominen ajaminen on yksi toimialan ajankohtainen aihe. Itävaltalainen raideliikennetoimiala on tässäkin ajan hermolla. Ja ohjauksen digitalisointi on myös yksi tulevaisuuden kehitysala.