Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
200-vuotias maailmanlaajuinen markkinajohtaja innovatiivisen rakennusteknologian alalla? Yritys on itävaltalainen. Vuonna 1819 perustettu yritys on parantanut tiiltä – perinteisesti arvostettua rakennusmateriaalia – niin, että se on uusimpien lämmöneristysvaatimusten mukainen. Näiden tiilien etuihin kuuluvat luonnonvarojen vastuullinen käyttö, vähäinen energiankulutus ja pitkäaikaiset kustannussäästöt. Esimerkki osoittaa, että ilmastonsuojelu on kilpailuetu, ja se tarjoaa todellisen mahdollisuuden kehittää kestäviä tuotteita. Itävaltalaiset yritykset ovat myös tietomallinnuksen (BIM) kärkitoimijoita rakennusten ohjelmistopohjaisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnoinnissa.
listen

Kestävän rakentamisen johtava ajatus on oivallus siitä, että talous, ekologia ja yhteiskunta ovat tiiviisti toisiinsa liittyviä järjestelmiä. Kestävä rakennus on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti laadukas. Se antaa lisäarvoa ympäristölle ja yhteiskunnalle. Rakennussektori on energiankäytössä ja hiilidioksidipäästöissä EU:n alueella 40 %:n osuudellaan selvästi liikenteen ja teollisuuden edellä. Uusien menetelmien käytöllä rakentamisessa on siis valtava säästöpotentiaali. Energiatehokkaat rakennukset ovat olennainen lisä uusiutuviin energianlähteisiin, kun on kyse järkevästä ilmastostrategiasta.

Kestävä rakentaminen on monipuolista, ja se vaatii erityistä suunnittelua, oikeat materiaalit ja asiantuntevan toteutuksen. Rakennusmenetelmien alalla Itävalta on kehittynyt viimeisten 20 vuoden aikana yhdeksi johtavista maista. Valikoima ulottuu huippumoderneista ikkunoista ja ovista sekä passiivitalokelpoisista ilmastointilaitteista automaattisiin biomassalämmitys- ja aurinkokennojärjestelmiin. Luonnollisesti itävaltalaiseen asiantuntemukseen kuuluu myös rakennussertifiointi. Asiakkaat ympäri maailmaa löytävät Itävallasta asiantuntijoita mm. seuraavilta osa-alueilta:

  • suunnittelu- ja konsultointipalvelut
  • rakennusmateriaalit
  • rakennustekniikka
  • uusiutuvat energianlähteet
  • tutkimus ja kehitys

Kestävän rakentamisen uusien konseptien lisäksi Itävalta on menestynyt myös muilta osin. Yhä useammin olemassa olevien rakennusten muutos- ja saneeraustöillä lisätään energiatehokkuutta niin, että käyttökustannuksia voidaan alentaa olennaisesti.

Lippulaivaprojektit kansainvälisinä esikuvina

Itävaltalaiset tarjoajat ovat kärkisijoilla kaikilla ekorakentamisen aloilla. Tämä näkyy monissa mallihankkeissa, esimerkiksi LISI-talossa. Se on ensimmäinen itävaltalainen panos Solar Decathlon -kilpailuun, joka on merkittävin kilpailu aurinkoenergiaa käyttävän ja kestävän rakentamisen alalla. LISI-talossa yhdistyvät modulaarinen kevytrakenne, ekologiset materiaalit ja uusiutuva energia sekä hinnaltaan kohtuullinen asuntorakentaminen. LISI tuottaa riittävästi energiaa asukkaiden päivittäiseen tarpeeseen.

Tai plusenergiaa käyttävä toimistokerrostalo teknillisen yliopiston kampusalueella Getreidemarktissa: se on maailmanlaajuisesti ensimmäinen toimistokerrostalo, joka syöttää verkkoon enemmän energiaa kuin rakennuksen ylläpitoon tarvitaan.

Ja vielä puukerrostalo "HoHo Wien", jossa puun osuus on noin 75 % ensimmäisestä kerroksesta alkaen. Se on suunnittelijoiden osoitus energiavaroja säästävästä ja kestävästä rakentamisesta ja heidän panoksensa ilmastonsuojeluun. Yksi kuutiometri rakennettua puuta kuormittaa ilmakehää 1–2 tonnilla hiilidioksidia.

Nämä ainutkertaiset itävaltalaiset projektit vastaavat kaikilta osiltaan korkeimpia arkkitehtonisia vaatimuksia ja ylittävät EU:n ilmastointitavoitteet.Monet itävaltalaiset asiantuntijat, jotka tuntevat toisensa mallihankkeiden kautta, toimivat yhdessä kansainvälisesti suunnittelun ja toteutuksen välisten rajapintojen parantamiseksi ja uusien innovaatioiden tuottamiseksi.Tällä tavalla toteutettiin esimerkiksi ensimmäiset passiivitalot Kanadassa ja Indonesiassa. Energiatehokkuuden merkitys kasvaa voimakkaasti koko maailmassa. Tulevaisuuden kannalta tämä tarkoittaa yhä kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta itävaltalaisiin hankkeisiin.