Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalaisten tieto- ja viestintätekniikan tarjoajien tuotteet ovat maailmanmarkkinoiden kärkeä. Tarjonta on laaja, automaatiosta sovelluskehitykseen. Itävaltalaista osaamista on tiiviissä muodossa monissa älypuhelimissa: puolijohdelevyjä, NFC-komponentteja ja antureita. Itävallassa valmistettuja ovat myös monien julkisten tilojen sisäänpääsyjärjestelmät esimerkiksi hiihtohisseissä, urheilustadioneilla ja lentokentillä.
listen

Itävalta panostaa tieto- ja viestintäteknologiaan ja on kehittynyt alan huippumaaksi. Monet suuret kansainväliset konsernit ovat sijoittuneet tänne, mutta myös itävaltalaisia yrityksiä on tieto- ja viestintätekniikkamarkkinoiden kärkisijoilla. Näiden teknologian alojen intensiivistä tutkimusta tuetaan julkisin varoin tukiohjelmilla ja houkuttelevalla verotusjärjestelmällä. Itävallassa tieto- ja viestintätekniikan alalla toimii noin 290 000 työntekijää, joista suurin osa on alansa ammattilaisia.

Tutkimus

Tutkimus ja kehitys muodostavat tieto- ja viestintätekniikka-alan menestyksen perustan. Itävallan tutkimuksen kehitysorganisaatio (Forschungsförderungsgesellschaft, FFG) listaa Itävallan nykyään kolmen parhaan eurooppalaisen tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen sijaintipaikan joukkoon. Mikrosirujen valmistuksessa esimerkiksi tutkimuksen ja kehityksen osuus on noin 15–20 %. Itävallan tieto- ja viestintäalan yritykset pärjäävät erinomaisesti myös EU-kehysohjelmissa.

Yritysten tekemää tutkimusta tuetaan myös kohdennetuilla valtion tukiohjelmilla, esimerkiksi katto-ohjelmalla "IKT der Zukunft" (tulevaisuuden tieto- ja viestintätekniikka). Paljon alan tutkimusta tehdään myös osaamiskeskuksissa, joissa yritykset ja akateemiset tutkimuslaitokset työskentelevät yhteisissä tutkimusohjelmissa.

Yritykset

Suunnilleen kolme neljäsosaa itävaltalaisista tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksistä työllistää alle kymmenen työntekijää. Itävallan suurimmalla alan yrityksellä on yli 100 toimipaikkaa yli 30 maassa ympäri maailman. Tämä yritys on jo yli 45 vuoden ajan tarjonnut ammattimaisia IT-palveluja palvelukeskusten, järjestelmäintegraation, liiketoimintaprosessien ulkoistamisen, pankki- ja vakuutusratkaisujen, IT-konsultoinnin ja teollisuusratkaisujen muodossa sekä kotimaisille että ulkomaisille asiakkaille.

Myös eräs johtava automatisoitujen ja avaimet käteen -periaatteella toimitettavien logistiikkaratkaisujen järjestelmävalmistaja sijaitsee Itävallassa. Vuodesta 1969 lähtien yritys on toteuttanut maailmanlaajuisesti yrityksensisäisiä logistiikkaratkaisuja, pienistä kuljetustekniikan sovelluksista monimutkaisiin logistiikkakeskuksiin. 

Älykäs ja turvallinen

Itävallan tieto- ja viestintätekniikan ala kiinnittää erityistä huomiota älykkäisiin, kestävän kehityksen ratkaisuihin. Siitä ovat esimerkkeinä "Smart City Wien" ja itävaltalaisten yritysten älykkäät liikkuvuushankkeet. 

Radiotaajuisen etätunnistuksen (Radio Frequency Identification, RFID) ja lyhyen kantaman tiedonsiirtoteknologian (Near Field Communication, NFC) maailman markkinajohtaja on Itävallasta. Yritys keskittyy muun muassa "älykaupunki"-sovelluksiin ja siinä erityisesti liikennesuunnittelun mahdollisuuksiin. Innovatiivisten puolijohdekomponenttien ja niihin liittyvien kontaktittomien kulkuneuvoon nousemis- ja poistumisjärjestelmien on tarkoitus tehdä julkisista kulkuneuvoista vielä mukavampia ja antaa siten panos ympäristöystävälliseen liikkumiseen ("Green mobility").

Myös turvallisuus ja turvallisuusvaatimukset ovat tieto- ja viestintätekniikan alalla tärkeässä asemassa. Ennen kaikkea urbaaniin asumiseen kohdistuu tulevaisuudessa lukuisia haasteita. Ovatpa kyseessä liikennejärjestelmät, päästöt, henkilökohtainen ja tietojen turvallisuus tai energian toimitusvarmuus: kaikilla alueilla tarvitaan tieto- ja viestintätekniikan innovatiivisia tuotteita ja palveluja.