Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Yksi maailman suurimmista puu-hybridimenetelmällä rakennetuista toimistorakennuksista (21 metriä korkea, 16 metriä leveä ja yhteensä 120 metriä pitkä) sijaitsee Itävallassa. Itävaltalaiset toimivat muille mittapuuna puurakentamisen, passiivitalojen ja plusenergiatalojen saralla.
listen

Kun otetaan huomioon kaikki rakennusteollisuuteen välittömästi liittyvät elinkeinoelämän alat, rakennusteollisuus on yksi merkittävimmistä työllistäjistä koko kansantaloudessa. Rakennusteollisuus on myös olennainen osa pääoman muodostumisessa. Noin 70 % Itävallan koko käyttöomaisuudesta on rakennuksia.

Talonrakennusalalla Itävallassa toimii noin 4 250 yritystä, joissa on yhteensä n. 110 000 työntekijää. Yritysten rakenne on hyvin erilainen. Suurten, avaimet käteen -periaatteella rakentamiseen suuntautuneiden yritysten vastakohtana on perinteisiä pienyrityksiä, joissa on kahdesta kymmeneen työntekijää. Itävallan suurin yritys työllistää noin 10 300 työntekijää, ja sen rakennusurakat ovat noin 14 miljardia euroa vuodessa. 

Itävalta-painopiste: kestävä kehitys

Itävaltalaiset talonrakennus- ja rakennusmateriaalien alan yritykset menestyvät erityisen hyvin rakentamisen ekologiassa:  ne käyttävät rakentamiseen luonnollisia, ekologisia, kasvavia ja kierrätettäviä materiaaleja, kuten puuta, savea, kalkkia ja kiveä sekä eristämiseen luonnonmateriaaleja.

Puurakentamisessa ja puutuotteiden, kuten ikkunoiden, lattioiden ja huonekalujen käytössä itävaltalaiset yritykset ovat kansainvälistä kärkeä. Samoin myös energiatehokkuudessa, ekologisessa ja energiaa säästävässä rakentamisessa (matalaenergia, passiivitalo, plusenergiatalo) ja rakentamisen digitalisaatiossa. 

Itävaltalaiset yritykset reagoivat tulevaisuuden haasteisiin energian ja ympäristönsuojelun lisäksi myös rakennuksen käytön suhteen. Alalla on yhtenäisen ja moduulirakentamisen, monikäyttöisyyden ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisen rakentamisen (joustavuuden ja esteettömyyden) asiantuntijoita.

Innovaatiot

Itävaltalaisilla yrityksillä on erityistä tietotaitoa rakennusmateriaaleista. Pitkä perinne yhdistetään innovatiivisiin ratkaisuihin. Itävaltalaiset yritykset kehittivät esimerkiksi erityisen energiatehokkaan sisäeristysjärjestelmän, kuivabetonin, jota voidaan työstää ilman sekoitinta, ainutlaatuiset mineraalivillatiilet ja täysautomaattisesti tuotetut raudoituselementit teräsbetonirakentamiseen. 

Suuri tulevaisuus

Nopeasti etenevä kaupungistuminen kehitysmaissa ja nousevan talouden maissa avaa rakennusteollisuudelle tulevaisuuden markkinat. Vuoteen 2025 mennessä esimerkiksi talonrakennuksen markkinavolyymi Aasian ja Tyynenmeren alueella nousee seitsemän prosenttia vuodessa. 

Useimmat mahdollisuudet talonrakentamisessa syntyvät tarpeesta luoda sosioekonomisesti kestäviä rakenteita kaupunkialueilla ja tuoda saataville kohtuuhintaista asumista taajamissa, mikä voidaan varmistaa uusilla materiaaleilla, moderneilla rakennustavoilla (sarjaelementtirakentaminen) ja edistyksellisillä suunnittelutyökaluilla (avainsanoina digitaalinen rakennusteollisuus ja integroitu suunnittelu).

Digitalisaation alalla ponnistellaan lujasti rakennuksen tietomalliteknologian (Building Information Modelling, BIM) vakiinnuttamiseksi rakentamisen arvonlisäysketjuun.    

Rakennusmateriaalien tulevaisuus: ympäristöystävällisten ja saastuttamattomien materiaalien ohella suuri merkitys on ennen kaikkea ratkaisuilla, jotka lisäävät energiatehokkuutta (eristys, vaimennus jne.).

Tulevaisuuden suuntauksia talonrakentamisessa ovat: ekorakentaminen, puurakentaminen, energiatehokkuus, älyrakentaminen (ultrakevyt betoni, älykkäät rakennusmateriaalit), rakennusrobotiikka ja terveellinen asuinilmasto käyttämällä orgaanisia rakennusmateriaaleja).