Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Oikeiden päätösten tekeminen maailmanlaajuisen kehityksen ja nopeiden teknologisten muutosten aikana edellyttää usein ulkopuolista näkökulmaa. Itävaltalaisilla IT-palveluntarjoajilla, yrityskonsulteilla ja kirjanpitäjillä on hyvä tuntuma tulevaisuuden kannalta merkittävistä aiheista ja vahvaa oman alan asiantuntemusta, joiden avulla he palvelevat asiakkaitaan. Asiakkaiden tyytyväisyyttä itävaltalaisten konsultointiyritysten tarjoamiin palveluihin kuvastaa alan menestyksestä kertovat luvut: yli 80 000 henkilöä työllistävien tietoalojen palveluntarjoajien vuosittainen liikevaihdon kasvu on 8 prosenttia.
listen

Hyvin onnistunut konsultointi johtaa asiakkaan menestymiseen

Konsulttien imago-ongelmien ajat ovat ohi. Alan laatuvaatimukset ja koulutuksen taso ovat korkeat, ja asiantuntijat nauttivat asiakkaidensa luottamusta. Kasvavat luvut alalla työskentelevien määrän ja viennin arvon suhteen osoittavat että tietopohjaiset palvelut ovat digiajan kasvava toimiala.

Itävaltalaiset konsultointiyritykset kattavat koko konsultoinnin kirjon yritysjohdon  strategiankehityksen konsultoinnista yritysanalyyseihin tai fuusio-/yrityskauppakonsultoinnista innovaationeuvontaan. Itävaltalaiset konsultit työskentelevät tietenkin myös henkilöstöpolitiikan ja –strategian, rekrytoinnin ja uudelleensijoittamisen alueilla.

Itävallassa toimii suuria konsulttitaloja, jotka tarjoavat erilaisia neuvontapalveluja saman katon alta. Lisäksi on myös lukuisia pienempiä ja keskisuuria konsultointiyrityksiä, jotka ovat menestyksekkäästi erikoistuneet tietylle alalle.

Näin tulevaisuuteen suuntautuneet yritykset voivat esimerkiksi löytää itävaltalaisen asiantuntijan, joka auttaa heitä integroimaan kestävän kehityksen kaikki osa-alueet (kestävä kehitys ja ilmastonmuutos, resurssienhallinta, etiikka, arvonlisäys, energia) taloudellisesti  kannattavasti yrityksen toimintaan.

Itävaltalaiset konsultit tekevät mahdollisiksi myös ainutkertaisia asioita, kuten esimerkiksi ensimmäisen suoraaan pistorasiaan kytkettävän aurinkosähkölaitteiston. Tämä kokonaan itävaltalainen tuote on kehitetty ennakkomyyntiin joukkorahoituksella, jolla asetetaan uusia mittapuita pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiojohtamiseen: "100 % innovointia 10 %:n riskillä".

Katse tulevaisuuteen – ja kansainvälinen näkemys

Itävaltalaiset konsultit ovat kaikkialla maailmassa toimivien yritysten yhteistyökumppaneita. Itävaltalaisten konsulttiyritysten liikevaihdosta noin 20 % muodostuu tävallan rajojen ulkopuolelta.

Itävallan konsultointitoimialaan vaikuttaa "i-volution": kehitys Internetissä, innovaatiot ja tulevaisuuteen suuntautumisnen. Se mahdollistaa esimerkiksi maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen Itävallassa kehitetyn järjestelmän, jolla ohjataan ja havainnollistetaan vesivoimalaitoksia älypuhelimella, tabletilla ja PC:llä vain selaimen avulla. Verkkoratkaisu asettaa uusia standardeja automaatiotekniikalle ja yhdistää perinteisen muistiohjelmoitavan ohjauksen pilvipalveluihin, älypuhelimiin ja Big datan maailmaan.

Turvallisuus

Digitalisaatio tuo uusien liike-elämän mahdollisuuksien ja -kapasiteettien lisäksi mukanaan myös vaaroja. Asiantunteva neuvonta informaatio- ja tietoturvallisuuden alalla pienentää riskiä. Se estää hyökkäykset digitaalisiin IT-infrastruktuureihin ja auttaa yrityksiä suojaamaan henkisen omaisuudet, tiedot ja liikesalaisuudet. Itävaltalaisilla yrityskonsulteilla on asiantuntemusta valmistajasta riippumattomien, tulevaisuudessa turvallisten ratkaisujen löytämisessä yritykselle kaikkialla maailmassa.

Korkeat standardit

Tiukat määräykset ja koulutusvaatimukset takaavat itävaltalaisten konsultointiyritysten palvelujen laadun. Korkeiden laatuvaatimusten noudattamisessa tärkeä rooli on incite laatuakatemialla, joka tarjoaa itävaltalaisille konsulteille erilaisilla sertifioinneilla kansainvälisesti tunnustetun todistuksen ammattitaidosta ja laadusta.