Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalaisia yrityksiä pestataan maailmanlaajuisesti maa- ja vesirakentamisen projekteihin, olipa kyse sitten katujen, siltojen, onteloiden tai tunnelien rakentamisesta. Hyvin ja älykkäästi suunniteltuja rakennuksia, laatua ja turvallisuutta sekä moderneinta tekniikkaa - tätä voivat kansainväliset asiakkaat odottaa itävaltalaisilta maanrakennus- ja infrastruktuurialan yrityksiltä. Täällä toimivat esimerkiksi putkilevyjen, laivojen esiintymislavojen ja salaojaratkaisujen teknologia- ja maailmanmarkkinajohtajat.
listen

Mitä suurempi kuljetuskerroin määrätyille liikennevirroille on, sitä voimakkaampi on myös suhdannevaikutus alueella. Liikenneinfrastruktuuri tuo usein mukanaan muita positiivisia vaikutuksia, kuten alueellisen koheesion ja hyvinvointiakseleiden syntyminen. Itävaltalaiset maa- ja liikenneinfrastruktuurialan yritykset tarjoavat laajan valikoiman palveluja: konsultoinnista, suunnittelusta ja koordinoinnista käsityötä kunnioittavaan toteutukseen ja valmistukseen. 

  • Sillanrakennus ja vuoristotiet
  • Tunnelinrakennus
  • Putkistojen ja kanavaverkostojen rakennus
  • Tienrakennus
  • Rautatien päällysrakenteet
  • Vesirakentaminen
  • Erikoisrakentaminen ja muu maarakentaminen

Itävaltalaisilla yrityksillä on kansainvälisesti tunnustettua asiantuntemusta ennen kaikkea maarakentamisen erityisprojekteissa (tienrakennus, sillanrakennus, ontelo- ja tunnelinrakentaminen), älykkäissä ja laadukkaissa rakennusmateriaaleissa, tuotteissa, kuten putkissa, salaojituksessa, vedenpoistossa jne., mutta myös erikoiskoneissa ja -kulkuneuvoissa.

Itävalta on vuoristoinen maa, ja tienrakennuksella vaikeissa olosuhteissa on siksi pitkä perinne. Sukupolvien kokemusta täydentää viimeaikainen suuntaus rakentamisen digitalisaatioon. Itävallan liikennetelematiikka ja ohjausjärjestelmät liikenteenlaskentaan ja liikennevirtojen optimointiin ovat kansainvälisesti kysyttyjä.

Koulutus

Alan erikoiskoulutuksella on merkittävä rooli maa- ja vesirakentamisen ja liikenneinfrastruktuurin toimialoilla. Hyvät ammattilaiset ovat yksi tärkeimmistä rakennusyrityksen voimavaroista.

Itävallan rakennusteollisuudessa on tarjolla erilaisia koulutusvaihtoehtoja käytännön oppisopimusammateista, kuten muurarista tai betonitekijästä, korkeammasta ammattikoulutuksesta ja rakennusmestarista aina ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa opiskeluun saakka. Hyvin koulutetulla henkilöstöllään Itävallan rakennusteollisuus on kansainvälisesti kilpailukykyinen.

Kestävä kehitys

Eräs ongelma on tuttu itävaltalaisille yrityksille, ja niillä on siihen ratkaisuja: tiet, sillat ja tunnelit on usein rakennettava kulkemaan viher- tai luonnonsuojelualueiden läpi, jotta ne yhdistävät alueita toisiinsa. Järkevä suunnittelu ottaa huomioon negatiiviset vaikutukset ja minimoi ne suojatoimenpiteillä. Toimittaessa tuotannossa tai rakennustyömaita aloitettaessa huolellisesti, voidaan ympäristönsuojelu ottaa huomioon esimerkiksi valitsemalla rakennusmateriaalit ja hävittämällä jätteet harkitusti, käyttämällä vähäpäästöisiä rakennuskoneita sekä lopuksi käytettäessä ernergiaa rakennuksissa kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Kansainväliset asiakkaat hyötyvät itävaltalaisten yritysten monivuotisesta kokemuksesta näillä alueilla.

Turvallisuus ja vastuu

Rakennustyömaiden turvallisuus ja terveelliset työpaikat suojaavat työntekijöitä ja säästävät kustannuksia. Sen vuoksi työturvallisuus on rakennusteollisuudessa erityisen tärkeässä asemassa. Itävaltalaisille yrityksille työturvallisuus on osa integroituja johtamisjärjestelmää. Varo- ja suojatoimenpiteet on määrätty normeissa, määräyksissä ja direktiiveissä. Lisäksi yrityksillä on sertifiointeja (ISO) tai laatumerkkejä.

Juuri rakennusyrityksiltä, joiden rakennuskohteet vaihtuvat jatkuvasti, vaaditaan erityisesti vastuunkantoa eri sidosryhmiä kohtaan. Yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) sisältyy jo monien suurien yritysten hallintoon. 

Tulevaisuus

Tulevaisuuden aiheita ovat lisääntyvä mobiliteetti- ja liikennevirta, liikennevirtojen optimointi ja autonominen ajaminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Monivälineliikenneratkaisut ja talouden ja ekosysteemien välisessä jännitteessä toimiminen tulevat yhä tärkeämmiksi.