Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Hyvä koulutus, laatutietoisuus ja tekninen osaaminen, kokonaisvaltainen yhteistyö ja ainutlaatuiseen designiin kohdistuva intohimo ovat tekijöitä, jotka asettavat Itävallan sisustus- ja huonekalualan maailmankartalle huomion keskipisteeksi. Tarjolla on kaikkea maailmanlaajuisesti kysytyistä puuhuonekaluista laadukkaisiin astioihin ja sovelluksilla ohjattaviin valaistusjärjestelmiin. Nykypäivän itävaltalainen huonekalu- ja sisustusala nivoutuu 1900-luvun alun uranuurtajien menestyksekkääseen designiin ja laatuun ja vie omin keinoin ainutlaatuisuuden perinnettä eteenpäin.
listen

Toimiala pitää sisällään huonekalut, valaistuksen, astiat ja kodin tekstiilit. Itävallan huonekaluala koostuu 3 200 yrityksestä, etupäässä kirvesmiehistä ja puusepistä. Niiden 0,7 %:n panoksen Itävallan talouden suorituskykyyn ylittävät EU-tasolla vain Baltian maat, ja Länsi-Euroopassa se on korkein.

Itävalta on tuottanut viime vuosina monia huonekalusuunnittelijoita ja -valmistajia, jotka valtaavat nyt maailmaa. Tässä on monia yhtymäkohtia 1900-luvun alkuun, jolloin wieniläiset verstaat herättivät kansainvälistä huomiota. Kuten silloin, myös tänä päivänä Itävalta onnistuu olemaan ajan hermolla suuntaa näyttävillä innovaatioilla.

Itävaltalaiset huonekalut, astiat ja valaistus vastaavat suureen kansainväliseen kysyntään. Säännölliset tunnustukset arvostetuilla muotoilupalkinnoilla, kuten iF Gold Award, Red Dot Award sekä German Design Award, tukee alan loistavaa mainetta.

"Made in Austria" -arvokompassilla Itävallan sisustusala asettaa suuntaa näyttäviä tavoitteita korkealle laadulle, perinteiselle käsityölle, uusimmalle tarkkuustekniikalle ja ekologiselle vastuulle huonekalusuunnittelussa, joka on syntynyt Itävallan taiteellisten virtausten avulla.

Itävaltalainen muotoilu

Itävalta on maa, jossa on erinomaisia käsityöyrityksiä, laadukkaita tuotteita ja erilaisia ulkoa tulleita vaikutteita, ja sillä on siten kaikkea, mitä hyvä muotoilu tarvitsee. Itävaltalaiset muotoilijat omaksuvat kansainvälisiä trendejä, mutta niiden lisäksi paikalliset inspiraation lähteet ovat myös tärkeitä. Tämä tekee itävaltalaisesta muotoilusta ainutlaatuisen.

Esimerkkinä toimistokalusteet

Yritysrakenteet ja työprosessit muuttuvat nykyaikana nopeasti. Joustavat toimistot, erilaiset työpisteet ja avoimet työskentelytilat, joissa on alueet rentoutumista ja rauhoittumista varten, on otettava huomioon nykyaikaisessa työpaikkasuunnittelussa. Itävaltalaiset toimistokalustevalmistajat ovat tässä asiassa alan huippua ja luovat trendejä. Yksi kansainvälisesti johtavista yrityksistä, jonka kotipaikka on Itävalta, yhdistää 225 vuoden laatuperinteen innovointiin ja palkittuun muotoiluun, ja sillä on 80 toimipaikkaa 37 maassa.

Ekosuunnittelu

Ekosuunnittelu (myös ympäristöystävällinen tai kestävä suunnittelu) on oma, Itävallassa erittäin tärkeä muotoilun laji, jolla on ratkaiseva merkitys myös huonekalusuunnittelussa. Ekosuunnittelun tavoitteena on saavuttaa järkevällä käytettävissä olevien resurssien käytöllä mahdollisimman suuri hyöty kaikille toimijoille mahdollisimman vähäisellä ympäristön kuormituksella ja yhteiskunnallisesti reiluilla ehdoilla.

Ekologisten design-huonekalujen markkinajohtaja hoitaa omaa, 74 hehtaarin kokoista metsää. Sen tuotteet yhdistävät perinteisen käsityön ja innovatiivisen teknologian, ne valmistetaan kokonaisuudessaan Itävallassa, ja yritys valvoo koko arvonlisäysprosessia puusta valmiiseen huonekaluun saakka.

Automaattinen ohjaus

Perinteisen osaamisen lisäksi itävaltalaisella huonekalu- ja sisustusalalla on teknologista tietotaitoa, joka vaatii paljon tutkimus- ja kehitystyötä. Niinpä kalustamisessa automatisoidaan prosesseja yhä enemmän. Laitteet pystyvät oppimaan antureiden ja algoritmien avulla mukauttamaan toimintonsa omistajan tottumuksiin. Erityisesti valaistus- ja keittiöratkaisujen toimittajat tuovat markkinoille kiinnostavia keksintöjään. 

Koulutus

Koulutuksella on merkittävä rooli sisustus- ja muotoilualalla. Yli 60 prosentilla Itävallan muotoilijoista on akateeminen koulutus (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).

Muotoilun laitos Wienin taideteollisessa korkeakoulussa on yksi Euroopan tärkeimmistä koulutuskeskuksista, ja se vahvistaa kansallista ja kansainvälistä muotoilun asiantuntemusta Wienistä käsin. Opiskelua leimaavat osaamisen siirto pienissä ryhmissä ja intensiivinen yhteys opettajien ja opiskelijoiden välillä, kokeellinen ja vapaa projektien valinta sekä työpajat ja kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden esitelmät.