Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalaista osaamista on jokaisessa Lego-palikassa. Lego-yhtiö nimittäin käyttää muovisten rakennuspalikoidensa valmistuksessa itävaltalaisia ruiskuvalukoneita. Myös A380-lentokoneessa, maailman suurimmassa matkustajakoneessa, on itävaltalaista tuotantoa olevia rungon ja siipien osia. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä itävaltalaisten kemian- ja muoviteollisuuden yhtiöiden vahvasta kansainvälisestä markkina-asemasta. Alan tuotteista noin 70 % menee vientiin. Monet alan yrityksistä ovat perinteikkäitä yrityksiä, jotka ovat maailman kärkeä uraauurtavine aikaansaannoksineen ja innovaatioineen. Itävaltalaisen kemian- ja muoviteollisuuden myönteinen kehitys jatkuu edelleen. Sen takaavat työntekijöiden erinomainen koulutus ja panostukset tutkimukseen – lääkealan liikevaihdosta jopa kaksitoista prosenttia on tutkimusta!
listen

Itävallan muoviala käsittää muovin koko arvonlisäketjun raaka-aineesta tuotteeksi. Siihen kuuluvat

  • raaka-aineiden tuotanto
  • muovikoneiden rakennus
  • työkalu- ja muottivalmistus
  • muovin työstö
  • muovikohtaiset palvelut sekä
  • tutkimuslaitokset ja muovialan oppilaitokset

Alueellinen muoviklusteri mahdollistaa Itävallassa teknologian, kehityksen ja koulutuksen eri alueiden tiiviin yhteistyön. Alan yrityksiin kuuluu sekä globaaleja toimijoita että pienten markkina-alueiden johtajia, jotka toimittavat asiakkailleen huippulaadukkaita ja kestäviä tuotteita.

Kemia mahdollistaa innovaatiot tuotantoketjun loppuvaiheessa. Muovialalla on eri toimialojen leikkauspisteenä yhteyksiä moniin muihin aloihin, kuten mekatroniikkaan, tietotekniikkaan, lääketekniikkaan ja autoteollisuuteen. Hyvin toimiva yhteydenpito asiakkaiden kanssa muodostaa menestysreseptin Itävallan muovialalle, jota arvostetaan luotettavuutensa ansiosta.

Käytössä maailmanlaajuisesti

Itävallan kemian- ja muoviteollisuuden toimiala toimii kansainvälisesti. Esimerkiksi Ylä-Itävallan Linzissä sijaitsevassa kemiapuistossa on jo muutaman vuoden ajan toiminut alkujaan tanskalaisen yrityksen kansainvälinen tutkimuskeskus, jossa 350 työntekijää tutkivat tulevaisuuden materiaaleja. Itävallassa on syntynyt myös yksi kansainvälisesti johtava kemian ja metallurgian alan yritys, jolla on tytäryhtiöt Kanadassa, Sloveniassa, Japanissa ja Kiinassa. Kyseinen yritys perustettiin jo vuonna 1898. Lisäksi yksi maailman suurimmista kulutustuotteiden valmistajista hankkii pakkauksensa itävaltalaiselta muovi- ja pakkausvalmistajalta.

Yhteistyöllä optimaalisia ratkaisuja

Itävaltalaiset muovialan yritykset erottuvat edukseen erityisen hyvillä yhteistyötaidoillaan. Ne työskentelevät eri alustoilla sekä yliopistollisten ja muiden tutkimuskumppaneiden kanssa ajankohtaisten aiheiden parissa. Esimerkki tällaisesta on "Smart Plastics"-aloite,joka on alan ammattilaisten palvelu- ja tietotaitoverkosto mekatroniikan, muovin ja muotoilun leikkauspisteessä oleville projekteille. Kyseisen yhteistyö- ja innovaatiofoorumin jäsenyydestä hyötyy 17 yhteistyökumppania. Toiset yhteistyöprojektit keskittyvät puolestaan kevytrakentamista sekä tuotannon joustavuutta ja optimointia koskeviin aiheisiin. Ylä-Itävallan ja sen naapuriosavaltioiden muovialan verkosto, muoviklusteri, työskentelee intensiivisesti biomuovien parissa.

Huippuluokan koulutus

Voimakas tekninen asiantuntijuus tekee Itävallan kemian- ja muoviteollisuudesta erityisen kilpailukykyisen. Kaksiosainen oppisopimuskoulutus toimii esimerkkinä monille muille maille. Lisäksi Itävallassa on muovialaan painottuvia ammattikouluja ja teknillisiä oppilaitoksia sekä muovitekniikan ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoista koulutusta Leobenin Montanuniversität-yliopistossa ja Linzin Johannes Kepler –yliopistossa.

Etusijalla ympäristö

"Responsible Care" on maailmanlaajuinen vapaaehtoinen kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, jolla pyritään parantamaan terveyden, turvallisuuden ja ympäristön tilaa. Itävalta oli ensimmäinen maa, jossa suoritettiin vastuullisuusohjelman määräysten noudattamista arvioiva ulkopuolinen tarkastus. Ohjelmaan osallistuville itävaltalaisille yrityksille ulkopuoliset tarkastukset ovatkin pakollisia, minkä vuoksi Itävallalla on ainutkertainen asema Euroopassa.

Monissa käyttökohteissa muovilla säästetään huomattavasti enemmän energiaa ja resursseja kuin sen valmistukseen on tarvittu. Tuotteiden jatkuva jatkokehitys sekä erityisen kevyisiin muovituotteisiin suuntaava trendi ovar myötävaikuttaneet siihen, että materiaalia käytetään vain sen verran kuin tuotteen toimivuuden varmistamiseen tarvitaan. 

Itävallan kemianteollisuus perustuu vahvasti biogeenisiin raaka-aineisiin ja erityisesti muoviklusteri työskentelee intensiivisesti tämän aiheen parissa. Itävallan biodieseltuotannossa käytetyistä raaka-aineista noin 40 prosenttia on peräisin jätejärjestelmästä.  Osuus on kansainvälistä huippua. Alan ottamaa vastuuta tulevaisuudesta konkretisoi vielä yksi seikka: Itävallassa luovutaan palmuöljyn käytöstä.
listen