Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Laitosrakentamisen / älykkään teollisuuden alalla toimivat itävaltalaiset yritykset ovat erikoistuneet pitkälle: asiakkaidensa toiveiden toteuttamiseen. Yritykset ovat myös tuotannon digitalisoinnissa aivan kärkjessä nykyaikaistaen tärkeitä teollisuudenaloja, kuten elintarvike-, tekstiili-, ajoneuvo- ja ilmailuteollisuutta. Itävaltalaiset yhtiöt ovat ylpeitä siitä, että ne tekevät rakentavaa ja kestävää yhteistyötä kaikkialla maailmassa sijaitsevien asiakkaidensa kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita lähes 15 000 köysiratajärjestelmän toimitus eri puolille maailmaa tai maailmanlaajuisesti nopeimman vetopyöräisen tuotantolinjan asennus.
listen

Itävaltalaisten yhtiöiden suuri etu on, että ne ovat lähellä asiakkaitaan kaikkialla maailmassa. Ne solmivat vahvaa osaamista vaativien laitteiden viennissä lujia ja kestäviä liikesuhteita. Laitosrakentamisen alalla toimivien itävaltalaisten yritysten menestyksen takana on vielä kaksi seikkaa: työntekijöiden erinomainen koulutus ja erityinen teollisuus 4.0 -ratkaisuja koskeva osaaminen.

Monipuolinen tarjonta

Itävaltalaisten laitteistovalmistajien kansainväliset asiakkaat saavat nauttia ensiluokkaisista palveluista aina projektisuunnittelusta ja teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisten käyttövalmiiden laitteistojen toimitukseen saakka.

Laitosrakentamisen asiantuntemus edistää muiden alojen, kuten esim. metalli-, muovi- ja kaivosteollisuuden modernisointia. Itävaltalaiset lämpökattiloiden, polttomoottoreiden ja kaasuturbiinien valmistajat tai lämmitys- ja ilmastointilaitteistojen valmistajat toimittavat kaikki tarvittavat komponentit laitteistoille. Myös itävaltalaiset konsultointi- ja elektroniikkayritykset ovat menestyksekkäitä automaatiossa ja Teollisuus 4.0 –ratkaisujen kehityksessä.

Itävaltalaista ammattitaitoa asiakkaille kaikkialla maailmassa

Itävaltalaiset laitosvalmistajat osoittavat suurta intohimoa tuotteitaan kohtaan. Yritykset ovat valmiita investoimaan tulevaisuudessa korkeaan laatuun, nimittäin tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä nuoriin työntekijöihin. Itävalta ei ole ainoastaan kotimaa kansainvälisille teknologiakonserneille, jotka työllistävät useita tuhansia työntekijöitä ja jotka ovat maailmanlaajuisesti johtavia laitosten, laitteistoiden ja palvelujen toimittajia. Toimialalla on  myös paikallisia startup yrityksiä ja lukuisia salaisia menestyjiä, jotka toimivat omilla aloillaan kansainvälisesti korkeimmassa kategoriassa.

Teollisuus 4.0 -ohjelma

Itävaltalaiset yritykset ovat tuotannon digitalisoinnissa  ensimmäisten joukossa. Teollisuus 4.0 -ratkaisut ovat maailmanlaajuisesti kysyttyjä  ja niiden avulla modernisoidaan tärkeitä teollisuuden aloja, kuten esim. ajoneuvo-, kemian- tai lääketeollisuutta.

Itävaltalainen yritys toimittaa suomalaiselle eristyslasin  markkinajohtajalle lasinleikkaus- ja eristyslasilinjastoja, huippuautomatisoitua tuotantoteknologiaa sisältäen työstöteknologian ja logistiikan jotka uudistavat yrityksen koko tuotantoprosessin.

Itävaltalaiset yritykset toimittavat energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä laitteistoja, joilla parannetaan tuottavuutta ja tuotteiden laatua. Näin älykkäät valmistusmenetelmät ja innovatiiviset automaatioratkaisut pääsevät käyttöön. 

Tekniset asiantuntijat

Itävaltalaisten yritysten kansainväliset asiakkaat voivat luottaa työntekijöiden hyvään tekniseen koulutukseen, esimerkiksi itävaltalaisissa korkeakouluissa (esim. Wienin ja Grazin teknillisissä korkeakouluissa) tutkinnon suorittaneisiin. Nämä korkeakoulut toimivat monilla aloilla yhteistyössä valmistajien kanssa. Lähes puolet Itävallan nuorista saa koulutuksensa oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi teknilliset oppilaitokset (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) ovat Itävallan "tekninen selkäranka".

Huippusuorituksia esittävien teknisten korkeakoulujen lisäksi yrityksillä on yhteistyökumppaneina on yli 50 yliopistojen ulkopuolista tutkimuslaitosta tai -instituuttia, esim.