Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Vesivoiman maailmanmestari, uusiutuvan energian Euroopan mestari, merkittävä energian kauttakulkumaa lännelle ja idälle: Itävallan energiateollisuus hyödyntää maan keskeistä sijaintia ja maantieteellisiä ominaisuuksia sekä kehittää kansainvälisesti tunnustettua osaamista.
listen

Itävaltalaiset energiateollisuuden yritykset tuottavat ja jakelevat sähköä sekä ylläpitävät voimalaitoksia ja energian varastointijärjestelmiä. Alan yritysten ratkaisuihin lukeutuvat myös IT-pohjainen sähkönjakelu, etäluettavat sähkömittarit, ohjauskojeiden ja säätötekniikan valmistus sekä sähkö- ja kaapeliverkon rakennus. Tämän lisäksi itävaltalaisilla yrityksillä on tietotaitoa maaöljyn ja maakaasun talteenotosta ja jakelusta, uusiutuvista energianlähteistä - ennen kaikkea vesivoimasta - sekä turbiini- ja laitosrakentamisesta. Maassa ei käytetä ydinvoimaa. 

Itävallalla on kauttakulkumaana merkittävä rooli kansainvälisessä energiakaupassa Euroopan alueella. Suuri osa Länsi-Euroopan maiden energiatuonnista Lähi-idästä sekä  Kaukasuksen alueen ja Venäjän esiintymistä kulkee Itävallan kautta erityisesti Alppien läpi kulkevaa öljyputkea hyödyntäen.

Vahvuutta maantieteestä ja perinteestä

Itävallan energiateollisuus höydyntää maan maantieteellisiä vahvuuksia ja olemassa olevia luonnonvaroja parhaalla mahdollisella tavalla sekä kehittää tätä tietotaitoa edelleen kansainvälisiin käyttötarkoituksiin.

Itävallassa on omia maaöljy- ja maakaasuesiintymiä, joiden talteenotolla on pitkät perinteet. Itävaltalaiset yritykset ovat voimakkaasti erikoistuneita ja haluttuja yhteistyökumppaneita kansainvälisellä energiatoimialalla. 

Uusiutuva energia

Uusiutuvat energianlähteet tulevat yhä tärkeämmiksi energiahuollossa. Tätä trendiä noudattavat Itävallassa myös poliittinen tahto, tiukat lait ja suuri panostus tutkimukseen ja kehitykseen, minkä ansiosta uusiutuvaa energiaa koskeva tietotaito on Itävallassa vahvaa ja osaaminen erinomaista. EU-vertailussa Itävalta on ensimmäisellä sijalla, kun tarkastellaan uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannosta suhteessa maan pinta-alaan. Yksi alan ponnisteluiden saavutuksista on kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen.

Vastuullista petrokemiaa

Yksi Itävallan suurimmista pörssinoteeratuista teollisuusyrityksistä tuottaa ja markkinoi öljyä ja kaasua sekä tarjoaa innovatiivisia energiaratkaisuja ja laadukkaita petrokemian tuotteita vastuullisella tavalla. Tämä yritys on vuosittaisella 17,8 miljoonan tonnin jalostamokapasiteetillaan ja kymmenessä maassa sijaitsevilla, noin 3800 huoltoasemallaan merkittävä esimerkki itävaltalaisen öljy- ja kaasuteollisuuden kansainvälisestä osaamisesta.

Innovaatiota maakaasun alalla

Yksi erityinen itävaltalainen innovaatio on kehitteillä oleva teknologia, jonka avulla tuulesta ja auringosta voidaan tuottaa keinotekoisesti kaasua. "Underground Sun Conversion" –menetelmällä on ensi kertaa mahdollista "tuottaa" luonnollisella tavalla maakaasua suoraan maakaasuesiintymässä aloitetulla mikrobiologisella prosessilla ja varastoida kaasu heti paikan päällä. Tällä maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella menetelmällä jäljitellään maakaasun luonnollista syntyprosessia.

Vesivoimaosaaminen

Vesivoiman alalla Itävalta on edelläkävijä. Itävaltalaisten yritysten valmistamat turbiinit ja generaattorit saavuttavat kerta toisensa jälkeen uusia ennätyksiä koossa ja suoritustehossa. Eräs itävaltalainen yritys on yli 70 vuoden kokemuksella yksi maailman suurimmista hydraulisen sähköntuotannon tarjoajista. Yrityksen toimittavat turbiinit Sveitsissä, Etelä-Koreassa ja Pakistanisssa sijaitseviin voimalaitoksiin ovat maailman suurimmat ja tehokkaimmat.

Erikoisosaaminen

Kaasumoottoritekniikan asiantuntija, jolla on maailmanlaajuisesti yli 1 700 työntekijää, sekä ei-magneettisten suuntausporauksessa käytettävien porausputkikomponenttien ja muiden öljyn ja kaasun talteenotossa käytettävien suurtarkkuuskomponenttien valmistaja ovat vain kaksi esimerkkiä itävaltalaisten energiateollisuuden yritysten erikoisosaamisesta, jota hyödynnetään eri puolilla maailmaa.

Näköaloja

Energiateollisuudessa on havaittavissa trendi big datan, älymittareiden ja virtuaalisten voimalaitosten hyödyntämiseen, joiden avulla yksittäiset toimijat voivat myydä hajautetusti tuotettua energiaa yhdessä.

Alan tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä ovat verkkoturvallisuus, sähköenergian varastointi ja uusiutuvien energiamuotojen tuotantovaihteluiden tasaaminen. Itävaltalaiset yritykset työskentelevät menestyksekkäästi myös näiden kysymysten parissa ja tarjoavat ratkaisuja, jotka kiinnostavat myös ulkomailla.