Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalainen laskettelumenestys näkyy näinkin: laskettelu- ja lumilautailuteollisuuden muovi-komposiittimateriaalien maailmanlaajuinen markkinajohtaja tulee Itävallasta. Yritys on lisäksi termoplastisten komposiittien johtava laatutoimittaja rakennus-, ajoneuvo-, levy-, urheilu- ja vapaa-ajan teollisuudelle. Uudet materiaalit ovat nimittäin monella alalla ratkaisevassa asemassa tuotteiden ja palveluiden jatkokehityksessä. Ne pidentävät matkapuhelimien akkujen kestoikää, vähentävät moottoriajoneuvojen päästöjä, optimoivat aurinkokennojen hyötysuhteen ja parantavat niiden ihmisten elämänlaatua, joilla on implantti.
listen

Keskeinen teknologia 

Uudet materiaalit, joilla on paremmat materiaali- ja pintaominaisuudet, jakautuvat metalleihin, keramiikkaan, polymeereihin, orgaanisiin aineisiin ja komposiitteihin. Niihin kuuluvat myös biomateriaalit ja muut epäorgaaniset materiaalit. Uusien materiaalien toimiala ei ole niinkään oma, selvästi erotettavissa oleva taloudenalansa, vaan kilpailutekijä, joka sisältyy moneen muuhun toimialaan.

Uusia materiaaleja tutkitaan erittäin intensiivisesti. Toimialojen väliset kehitystavoitteet lähtevät alojen tarpeista, joissa näitä materiaaleja käytetään. Perustana on materiaalitekniikka itsessään sekä pinta- ja nanoteknologia.

Esimerkiksi Itävallasta kotoisin oleva jauhemetallurgisesti valmistettujen erikoismateriaalien maailmanmarkkinajohtaja valmistaa tuotteita, joita käytetään ajoneuvoteollisuudessa, elektroniikassa, lääkintätekniikassa sekä ilmailussa ja avaruuslennoilla.

Eräs maailman johtava teknologia- ja teollisuustuotekonserni, jolla on yhdistettyä materiaali- ja työstöosaamista, toimittaa korkealaatuisia tuote- ja järjestelmäratkaisuja teräksestä ja muista metalleista. Se kuuluu Euroopan ajoneuvo- ja kodinkoneteollisuuden sekä maailmanlaajuisesti öljy- ja kaasuteollisuuden johtaviin yhteistyökumppaneihin.

Korkeimmat standardit 

Materiaaleihin liittyvillä innovaatioilla on ratkaiseva merkitys taloudellisessa menestyksessä. Niiden avulla voidaan avata uusia markkinoita. Uusien materiaalien ja raaka-aineiden käyttö koko elinkaaren aikana voi lisäksi tuoda huomattavia säästöjä alkutuotteissa ja energiassa.

Uudet materiaalit optimoivat arvonlisäketjua lisäämällä tehokkuutta, alentamalla kustannuksia ja vähentämällä haitallisia aineita alkaen tuotekehityksestä ja suunnittelusta, raaka-aineiden louhinnasta, tuotannosta aina kierrätykseen saakka. Ympäristön kestävyysvaikutusten arvioinnit raaka-aineen louhinnasta ja käytöstä tuotteen käyttöön ja kierrätykseen saakka takaavat itävaltalaisten tuotteiden maailmanlaajuisesti arvostetun huippulaadun.

Esimerkkinä polymeerit

Polymeerit, joita kutsutaan usein muoveiksi, tuovat yhä uusia ratkaisuja ja käyttöalueita esimerkiksi ajoneuvoteollisuuteen.  Hiilikuituvahvisteiset muovit kuuluvat nopeimmin kasvaviin uusiin materiaaliluokkiin.

Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) perustettiin vuonna 2002, ja se on kehittynyt vuosien myötä Itävallan johtavaksi yhteistyötutkimuskeskukseksi muovitekniikan ja polymeeritieteiden alalla. Yhdessä muovialan yritysten ja yliopistojen kanssa (mm. Montanuniversität Leoben, Technische Universität Graz, Technische Universität Wien) työstetään innovatiivisia muoviratkaisuja monissa käyttökohteissa. Noin 100 huippupätevää työntekijää antaa asiantuntemuksensa tutkimus- ja kehityshankkeiden palvelukseen ajoneuvo-, ilmailu- ja pakkaus- sekä aurinkoenergia- ja aurinkokennoalalla.

Esimerkkinä melamiini

Melamiinialan Euroopan markkinajohtaja (maailmanlaajuisesti toisella sijalla) tulee Itävallasta. Yhdessä Linzin Wood K plus -osaamiskeskuksen kanssa kehitetty tuoteuutuus on melamiinipohjainen yhdistelmämateriaali, joka ei sula suuressakaan kuumuudessa ja joka voi mullistaa elementtitalojen ja ikkunoiden valmistuksen.

Tietotaito

Koska uudet materiaalit ovat erittäin monitieteinen ja tutkimusintensiivinen ala, on alan erikoiskoulutuksella suuri merkitys. Ala on avainasemassa,  joka tuottaa lukuisia ratkaisuja yhteiskunnallisesti olennaisiin haasteisiin, ennen kaikkea suurilla tulevaisuuden aloilla, kuten energia, ilmaston- ja ympäristönsuojelu, resurssiensäästö, liikkuvuus, terveys, turvallisuus ja viestintä.

Nykyään materiaalitieteelliset ja raaka-ainetekniset aiheet ovat kiinteä osa opintoja lähes kaikilla teknisillä aloilla, mutta myös fysiikan ja kemian luonnontieteellisillä aloilla ja yhä lisääntyvästi lääketieteessä. Materiaalitiede ja raaka-ainetekniikka ovat vakiintuneet itsenäisenä oppiaineena ei vain tutkimuksessa vaan myös yliopisto-opetuksessa.

Itävallan arvostetuimmat koulutuslaitokset Ovat:

  • Montanuniversität Leoben: raaka-ainetieteen kandidaatin- ja maisterintutkinto 
  • Technische Universität Wien (Wienin teknillinen yliopisto): materiaalitieteen maisteritutkinto, raaka-ainetieteen laitos ja raaka-aineteknologia 
  • Innsbruckin yliopisto: materiaali- ja nanotieteiden maisterintutkinto