Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Tulevaisuus on kaupunkien ja erityisesti Wienin: konsultointiyritys Mercer nimesi Itävallan pääkaupungin vuonna 2019 kymmenennen kertaa peräkkäin elämänlaadultaan maailman parhaaksi kaupungiksi. Myös Wienissä asuvat ulkomaalaiset arvostavat kaupunkia. Tonavan varrella sijaitseva suurkaupunki sai suurimman pistemäärän vedenlaadun, terveydenhuollon, vesiväylän, julkisen liikenteen ja koulujen osa-alueilta. On siis ymmärrettävää, että itävaltalaiset ja erityisesti wieniläiset kiinteistöt ovat haluttuja investointikohteita.
listen

Kiinteistöt ovat tällä hetkellä ainoa mahdollisuus sijoittaa pääomaa tuottavasti ja pysyvästi. Maailmantalouden rakenneuudistukset ja odotettu väestönkasvu nopeasti kehittyvän talouden maissa ja kehitysmaissa lisäävät vetovoimaisten kiinteistöjen tarvetta. Toive yksilöllisyydestä kasvaa kaikkialla maailmassa, asumisen ja työnteon rajat hämärtyvät, urbaanit alueet kasvavat. Kiinteistöpalvelujen tarjoajat reagoivat näihin kehityssuuntiin joustavilla tarjouksilla ja innovatiivisilla hallintoratkaisuilla.

Itävaltalaiset perinteiset yritykset tuntevat kotimaan markkinat, mutta Itävallan kiinteistöneuvonta ja -välitys toimii myös rajojen ulkopuolella ja perustuu hyviin ja pitkäaikaisiin kontakteihin ja verkostoihin itäisten naapurimaiden kanssa. Myös itävaltalaisten pankkien kiinteistöosastoilla on kattavat tiedot Keski- ja Itä-Euroopan markkinoista sekä monivuotiset kontaktit. 

Kiinteistö- ja kiinteistöhallintoalan itävaltalaiset asiantuntijat tuottavat palveluja kaikille kohdetyypeille projektin suunnittelusta, kunnossapidosta ja korjaamisesta ja klassisesta kiinteistönhallinnasta ja toimitilajohtamisesta osakesalkkujen arviointiin ja sijoituskohteiden kiinteistöneuvontaan.

Sijoituskohteet

Alhaiset korot johtavat siihen, että kiinteistöt kiinnostavat sijoitusmuotona. Vuosien 2010 ja 2015 välillä asuntojen hinnat nousivat keskimäärin yli 20 %. Tällä hetkellä pääkaupunki Wienin ohella osavaltioiden pääkaupungit Salzburg, Graz ja Linz ovat yhä enemmän sijoittajien kiinnostuksen kohteina.

Kysyntää on ennen kaikkea kerrostaloasunnoista ja omistusasunnoista. Ne tuovat arvonnousua ja jatkuvia vuokratuloja. Itävallan kiinteistöasiantuntijat tukevat asiakkaitaan oikean päätöksen teossa sijainnin, infrastruktuurin ja asunnon koon suhteen. 

Täyden palvelun kiinteistöpalvelujen tarjoajat hoitavat kiinteistön arvioinnin, osakesalkkujen arvioinnit ja kiinteistöneuvonnat sijoituskohteille, projektin suunnittelun, due diligence -tarkastuksen, osakesalkun hallinnan ja kiinteistörahoituksen ja -valvonnan.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen ja ekologian merkitys kasvaa jatkuvasti arkkitehtuurissa, kiinteistöalalla sekä talon- ja kaupunkirakentamisessa. Rakennusmaan säästävä hyödyntäminen, terveellisten ja luonnollisten materiaalien käyttö ja ekologinen energiantuotanto ovat yhä tärkeämmässä roolissa asunnon valinnassa.

Itävallan kiinteistöalan asiantuntijat tuntevat trendit ja innovatiiviset ratkaisut. On sitten kyse energiaomavaraisuudesta ja energiatehokkuudesta rakentamisessa ja kiinteistönjohdossa, puurakentamisesta ja puuasumisesta tai tehokkuuden kasvusta rakentamisen ja rakennuksen hallinnan (rakennuksen tietomalli, BIM) digitalisaation ansiosta, alan yritykset kestävät tulevaisuuden haasteet.
listen

Viimeinen muutos: : 31.05.2022