Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
12 000 traktoria vuodessa valmistava yritys; hedelmävalmisteiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja;   antibioottien käyttöä vähentävat rehut karjataloudessa; maailmanlaajuisesti johtava maatalouskoneiden valmistaja, yli 140 vuoden kokemuksen omaava itävaltalainen maatalous on monipuolista. Oman maan suhteellisen pienimuotoiset rakenteet vaativat kekseliäisyyttä ja kannustavat käyttämään kestävää työtapaa. Tästä johtuen Itävalta lukeutuu luomutalouden kärkimaihin EU:ssa.
listen

Maataloudella tarkoitetaan sekä maan- ja puutarhaviljelyä että kotieläintuotantoa. Siihen lukeutuvat myös siemen- ja rehuntuotanto, kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden tuotanto sekä maatalouskoneiden ja –ajoneuvojen valmistus.

Itävallassa on noin 190 000 maatalousyritystä. Maatalous on rakenteeltaan pikemminkin pienimuotoista, sillä on voimakas panostus kestävään kehitykseen ja tietoiseen sekä  ympäristöä säästävään toimintaan. Vain noin 2,5 % väestöstä työskentelee maatalouden parissa, mutta heillä on tärkeä tehtävä maataloustuotteiden tuottajina ja kulttuurimaiseman hoitajina. Perheyritysten osuus on suuri, hieman yli puolet yrityksistä toimii sivutoimisesti.

Maatalouskoneet

Maatalouskoneiden tuotanto Itävallassa on hyvin erikoistunutta, joustavaa ja innovatiivista. Tuotevalikoima on erittäin laaja. Itävallan maa- ja metsätalouskoneiden tuotannon painopisteenä ovat traktorit. Lisäksi valmistetaan koneita ja laitteita maanmuokkaukseen (esim. äkeet ja aurat) ja laidunmaita varten (niittokoneet, pyörivät leikkurit jne.), kunnallisajoneuvoja, maatalouden perävaunuja, navettakalusteita, sadetusjärjestelmiä, kunnallistekniikkaa sekä hakkureita. Nämä koneet ja laitteet helpottavat työskentelyä ja lisäävät maatalouden tehokkuutta.

Kestävä kehitys

Itävaltalaiset luomumaataloustuotteet ovat poikkeuksellisen suosittuja niiden korkean laadun ansiosta. Korkeita laatuvaatimuksia ei noudateta pelkästään Itävallan tiukkojen lakien vuoksi. Luomuajattelu on ollut Itävallassa voimakkaasti esillä jo 1970-luvulta lähtien, ja kestävää kehitystä painottavalla markkinointi- ja myyntivaltilla on ollut täällä jo kauan vankka jalansijansa. Itävallassa pienyritysten  yleiset rakenteet ovat eduksi kestävän kehityksen mukaiselle taloudelle ja Itävalta lukeutuu  nykyään  yli 20 % luomuviljelyalalla Euroopan kärkimaihin.

Itävaltalaiset tuotteet ympäri maailman

Sokeri, tärkkelys ja hedelmät ovat kolme päätuotetta eräässä itävaltalaisyrityksessä, joka toimii yli 55 toimipaikassa 26 maassa maailmanlaajuisesti. Yrityksen valikoimaan kuuluvat bioetanoli, elintarvike sokeri, tärkkelys tekstiileille ja papereille, omenamehutiivisteet sekä yksi erityisen menestyksekäs tuote: jogurteissa käytettävät hedelmävalmisteet. Joka kolmas ympäri maailman käytettävä hedelmäjogurtti sisältää tämän itävaltalaisen tuottajan hedelmävalmisteita.

Yhdestä perinteikkäästä itävaltalaisesta perheyrityksestä on tullut maatalouskone- ja laitetuotantonsa innovaatioiden myötä johtava yritys maatalouden koneellistamisessa. Yritys on jatkuvasti laajentanut tuotevalikoimaansa joka kattaa nyt koko sadonkorjuun työketjun: heinänkorjuukoneet, noukinvaunut, sadonkorjuu vaunut  ja säilörehuvaunut sekä maanmuokkauslaitteet auroista kylvökoneisiin. Tuotteiden huippulaatu vakuuttaa asiakkaat monissa maissa.

Perinne kohtaa innovaation

Maataloustekniikka on kiinnostava tulevaisuuden ala, jolla on korkea innovaatio- ja kehityspotentiaali. Yski avainsana on maataloustekniikan digitalisointi, joka tuo käyttäjien saataville arvokkaita tietoja ja voi auttaa päätöksiä ja toimenpiteitä tehtäessä. Automaatio on myös elintarvikkeiden tuotannossa ja raaka-aineiden saannissa tärkeä tulevaisuuden kysymys, jonka parissa itävaltalaiset maataloustekniikan asiantuntijat työskentelevät.

Siemen ja rehu innovaatioihin panostetaan tutkimuksessa. Rehujen lisäaineet, jotka suojaavat eläinten terveyttä siten, että ne deaktivoivat mykotoksiineja  saastuneessa rehussa, ovat vain yksi esimerkki merkittävistä lähestymistavoista, joilla kohdataan tulevaisuuden haasteet tällä pitkän historian omaavalla alalla.