Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Asiakas on tärkein – tämä on tärkeä ohjenuora niin koti- kuin ulkomaillakin toimiville itävaltalaisille pankeille ja vakuutuslaitoksille. Itävaltalaiset pankit ovat tytäryhtiöidensä kautta edustettuina monissa maissa ja niillä on esimerkiksi laaja verkosto koko Itä-Euroopassa. Digitalisoinnin aiheuttamiin haasteisiin vastataan toimimalla asiakasläheisesti.
listen

Automaatti, jolla voi tehdä helposti muutamassa minuutissa ajoneuvovakuutuksen? Matkavakuutus tekstiviestillä? Yksilöllistä vakuutusneuvontaa ennen seuraavaa ratsastus- tai vaelluslomaa? Mikään näistä ei ole ongelma: Itävallan vakuutusympäristö on monitahoinen sekä innovatiivinen ja sillä on pitkät perinteet. Itävaltalaiset vakuutusyhtiöt ovat lisäksi vahvasti edustettuina kansainvälisesti ja erityisesti Itä-Euroopassa.

Perinnettä ja vakautta

Vakuutukset ja pankit Itävallassa ovat kasvultaan ja rakenteeltaan perinteisiä. Itävallan pankkimaailmaa leimaavat voimakkaasti alueelliset luottolaitokset ja Landesbank-pankit. Vakuutuslaitoksilla on Itävallassa pitkä historia, ja alalla on paljon kokemusta ihmisten, eläinten ja omaisuuden vakuuttamisesta sekä eläkkeistä ja pääomanmuodostuksesta.

Talletusten kerääminen ja luottojen myöntäminen ovat itävaltalaisten säästökassojen ja pankkien ydinosaamista. Sen ansiosta rahoitusala toimi vakauttajana myös viimeisimmässä talouskriisissä.

Itävallan vakuutusyhtiöiden vakuutustuotteet jakautuvat kotitalouksiin ja kotien ulkopuolelle, tarjoten vanhuusajan turvaa ja eläkkeitä, sekä terveyden ja hoidon vakuuttamista.

Itävallan eri vakuutuslaitokset ovat valtion valvonnassa toimivia vakuutuksenantajia. Terveys- ja hoitovakuutuksia varten on olemassa alueellisia tai yritysten omia sairausvakuutuskassoja.

Turvaa useilla markkina-alueilla

Keski- ja Itä-Euroopan maissa elintaso ja elämänlaatu ovat hyvällä mallilla. Tämä tarkoittaa, että myös luotettavien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen kysyntä kasvaa. Innovatiiviset palvelut ja tarjoukset ovat kysyttyjä, ja itävaltalaiset pankki- ja vakuutusalan yritykset pystyvät tarjoamaan näitä. Monet itävaltalaiset yritykset ovat toimineet tällä alueella jo pitkään ja tuntevat markkinat  sekä asiakkaiden tarpeet.

Innovaatioita ihmisille

Tuotteiden ja palvelujen digitalisointi on ratkaiseva menestystekijä. Mutta nimenomaan vakuutus- ja pankkialalla, jossa ihminen on keskipisteessä, hyvä tasapaino perinteisten markkinointikanavien ja digitaalisten innovaation välillä on tärkeää.

Avainsanat "FinTech" ja "InsurTech" sisältävät suuren määrän erilaista teknologiaa, joka levittäytyy pankki- ja vakuutsalalle. Näihin lukeutuu monipankkimenetelmä kuten myös digitaalisten mobiilitietoliikennejärjestelmien käyttö, jotka määrittävät pankki- ja vakuutusasiakkaiden arjen. Esimerkiksi helppoja vakuutustuotteita otetaan nykyään suurimmaksi osaksi Internetin suositusjärjestelmien kautta.

Perinteisten alan yritysten on sopeuduttava nopeaan innovaatiovauhtiin ja uusien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pankkiasiakkaat hyötyvät nykyaikaisesta tarjonnasta esim. digimaksamisesta tai mobiilipankkialustoista samalla kun henkilökohtainen neuvonta säilyy laadukkaana. Pankkiasioinnin tulee olla helppoa ja turvallista. Ja tämä on perinteisten pankkien ydinosaamista, sillä ne tarjoavat osaavaa neuvontaa, pitkäaikaisia suhteita ja luotettavuutta. Vakuutusten osalta on nykyään entistä tarpeellisempaa tuntea asiakkaiden tarpeet ja toiveet.

Vastuun kantaminen

Rahoitus- ja vakuutusala antaa oman panoksensa taloudelle ja yhteiskunnalle monella tasolla:

  • palveluntarjoajana asiakkailleen
  • yrityksenä kansantaloudelle
  • yrityskansalaisena yhteiskunnalle

Itävaltalaiset pankit ja vakuutuslaitokset kantavat tämän vastuun ja ansaitsevat siten yhden arvokkaimmista pääomistaan: asiakkaidensa luottamuksen.