Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävallalla on ilmailun ja turvallisuuden alalla paljon tarjottavaa. Itävaltalaista tekniikka ja osaamista oli mukana esimerkiksi 67P/Tšurjumov–Gerasimenko-komeetan tutkimuksissa 43 miljoonan euron arvosta. Itävaltalainen turvallisuustekniikka on teknologialtaan maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa. Itävallassa toimii yli 200 ilmailualaan erikoistunutta yritystä.
listen

Ilmailu- ja turvallisuustoimiala käsittää ilmailu- ja avaruusalan, puolustus- ja turvallisuusalan. Suurin osa yrityksistä, joiden voidaan katsoa kuuluvan ilmailu- ja avaruusteollisuuteen, ovat alihankintayrityksiä, ja alalla on vain hyvin harvoja suuria alkuperäisiä laitevalmistajia. Viennin osuus näissä yrityksissä on hyvin suuri.

Ilmailu on maailmanlaajuisesti strategisesti merkittävä toimiala. Se yhdistää kaupunkeja ja mantereita, se on maailmantalouden moottori, ja sen tutkimustehokkuus on korkeaa tasoa. Se on pitkälti riippumaton suhdanteista ja siten lisäarvon ja työllisyyden kantava tukipilari.

Avaruustekniikan ala Itävallassa kattaa koko kirjon: satelliittien ja avaruusaluksien komponenteista ja maaperälaitteistoista aina erikoismittauslaitteisiin. Niinpä esim. Itävallan tiedeakatemian Grazissa toimiva avaruustutkimusinstituutti (IWF) on osallisena viidessä "Rosetta"-avaruusluotaimen laitteessa.

Toimiala kohtaa maailmanlaajuisesti usein esiintyvät luonnonkatastrofit uusilla teknologioilla ja lähestymistavoilla ja toimittaa tuotteita, joita käytetään luonnonkatastrofien ennustamiseen, torjumiseen ja käsittelyyn.

Geopoliittiset konfliktit, kansainvälinen terrorismi, rikollisuus ja kyberriskit huomioon ottaen turvallisuusala on kasvuala. Tärkeimmät kasvun vauhdittajat ovat sisäinen turvallisuus, turvallisuuspalvelut, kohde- ja henkilösuojaus sekä verkon ja  tietojen suojaus.

Toimialan neljällä osa-alueella - ilmailulla, avaruusalalla, turvallisuudella ja puolustuksella – on yhteiset leikkauskohtansa, mutta yritysten erikoistumiset ovat hyvin erilaisia. Valmistajia ja palveluntuottajia löytyy seuraavilta aloilta: 

  • ilma-alukset, esim. materiaalit, moottorit ja käyttötekniikka, sisustus ja laitteet lennonjohtoon
  • satelliitit, esim. viestintä- ja valvontalaitteet
  • henkilösuojaus, kohdesuojaus ja valvonta, esim. suojavaatetus, erikoisajoneuvot, palokunnan ja poliisin varusteet, rakennustekniikka ja elektroniset valvontajärjestelmät suuronnettomuuksiin varautumista varten

Perinteikäs ilmailualan tietotaito

Itävallan ilmailuteollisuudella on yli 100 vuoden historia. Vuonna 1909 itävaltalainen keksijä Igo Etrich kehitti niin kutsutun Etrich Tauben, yksitasoisen lentokoneen, josta tuli Itävallan ja Saksan ensimmäinen massatuotettu sotilaslentokone. Nykyään itävaltalaiset ilmailualan yritykset työllistävät noin 9 200 henkilöä, ja yritysten vuosittainen liikevaihto on n. 2,2 mrd. euroa. Suurin osa (75%) yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta alalla on myös 20 yritystä, joiden vuosittainen liikevaihto on yli 10 milj. euroa.

Huipputekniikkaa puolustukseen

Itävallan puolustusteollisuus on huipputeknologinen ala, jolla on paljon potentiaalia tulevaisuudessa. Suurin osa yrityksistä valmistaa niin kutsuttuja kaksikäyttötuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilaskäytössä. Itävallan turvallisuus- ja puolustustalouden vuosittainen liikevaihto on n. 2,5 mrd. euroa.

Turvallisuutta maailmanmarkkinoille

Itävaltalaisten yritysten valmistamia turvallisuusalan tuotteita on käytössä kaikkialla maailmassa. Vientituotteita ovat korkealaatuiset suojavaatteet, erikoisajoneuvot, palokunnan ja poliisin varusteet, rakennustekniikka, paloilmoituslaitteistot sekä hälytys- ja elektroniset turvajärjestelmät. Myös IT-turvallisuuden alalla itävaltalaisilla yrityksillä on valtavaa tietotaitoa.

Tutkimus

Tutkimusintensiivinen ilmailusektori investoi keskimäärin 11 % liikevaihdostaan tutkimukseen, teknologiaan ja innovaatioihin. Tällä tutkimusosuudella siviili-ilmailu kuuluu maailmanlaajuisesti tutkimusintensiivisimpiin toimialoihin, heti lääketeollisuuden jälkeen.

Nämä tutkimusinvestoinnit ovat erittäin tehokkaita. Viimeisten viiden vuoden aikana kehitettyjen tuotteiden myynnin osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta on noin 45 %. Tunnuslauseen "Vielä hiljaisempi, vielä vähemmän kuluttava, vielä kevyempi, vielä mukavampi" mukaisista uusista, innovatiivisista tuotteista on erittäin suuri kysyntä. Näinollen ilmailu kuuluu teollisuusalojen "tehoinnovaattoreihin".

listen