Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävallassa ei ole pelkästään läntisen maailman suurinta maanalaista volframiesiintymää, Keski-Euroopan suurinta talkkiesiintymää ja maailman suurinta sideriittiesiintymää. Maassa on myös tulenkestävien tuotteiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja teknologiajohtaja, joka hyödyntää kierrätysmateriaalia mineraaliraaka-aineissa. Alalla tuotetaan raaka-aineita kestävällä tavalla ja valmistetaan tuotteita erilaisin tavoin – innovatiivisesti, kustannustehokkaasti ja myös erityisten asiakaskohtaisten vaatimusten mukaisesti.
listen

Raaka-aineita jokapäiväiseen elämään

Ei tuotetta ilman mineraaliraaka-aineita, ei päivää ilman mineraaliraaka-aineita. Ilman mineraaliraaka-aineita ei olisi yhtään taloa, junaa, katua, sanomalehteä eikä myöskään tietokoneita tai kännyköitä. Itävallan kaivostoiminta tuottaa erittäin laadukkaita raaka-aineita, joita jatkojalostetaan kiinnostaviksi tuotteiksi kaikkialle maailmassa. Yksi esimerkki: itävaltalaista rautakiillettä käytetään ruosteenestomaaleissa kaikkialla maailmassa, Turkin Bosporin sillasta Sydneyn Harbour Bridgeen.

Vaikka Itävallassa kyseessä on verrattain pieni toimiala, yksittäisten raaka-aineiden tuotantomäärät ovat kansainvälisessä vertailussa huomattavia. Itävalta on koko maailmassa magnesiitin tuotannossa 5. sijalla, volframin tuotannossa 7. sijalla ja talkin tuotannossa 11. sijalla.

Kaivosteollisuus tuottaa ja jalostaa mineraaliraaka-aineita, kuten malmeja (rautamalmia, volframimalmia, rautakiillettä) ja teollisuusmineraaleja (magnesiittia, suolaa, talkkia ja valkofylliittia, grafiittia, kaoliinia ym.) asiakkaan spsifikaatioiden mukaisesti ja tarjoaa osittain myös asiakaskohtaisia palveluja tuotteen elinkaaren lopussa.

Itävallan kaivosteollisuus louhii mineraaliraaka-aineita yli 1 200 maanpäällisessä kaivoksessa (avokaivokset, louhokset, sorakuopat) ja 40 maanalaisessa kaivoksessa. Huippuunsa erikoistuneiden itävaltalaisten yritysten joukossa on maailmanmarkkina- ja teknologiajohtajia, joiden tuotteilla on kysyntää maailmanlaajuisesti niiden erityisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Esimerkkinä tulenkestävien tuotteiden valmistus

Itävallan tulenkestävien tuotteiden teollisuus herättää huomiota erityisillä ratkaisuillaan: tulenkestävät tuotteet "puhdasta terästä" ja 3D-tulostusta varten, simulointiohjelmat koko tuotantolinjoille asiakasteollisuudessa (virtaussimulointi) - nämä ovat teknologisia suorituksia, joiden laatu on maailmanlaajuisesti tunnustettua. Myös energiatehokkuudessa ja kierrätysalan innovaatioissa tällä itävaltalaisella toimialalla on erityisasema.

Esimerkkinä talkki

Eräs itävaltalainen talkkikaivosyritys on kehittänyt erityisen menetelmän, jolla tuotetaan erittäin hienoksi jauhettua talkkijauhetta, jolla on erinomaiset ominaisuudet muovinvalmistusta silmällä pitäen. Sitä viedään puristetussa muodossa ulkomaisille asiakkaille. Yritys tarjoaa teknisiä huippusuorituksia säteisjauhamisen ja logistiikkaratkaisujen löytämisessä näille innovatiivisille raaka-ainetuotteille.

Kestävä kehitys

Itävaltalaiset raaka-aineyhtiöt luovat kehityssuuntia luonnonvarojen käsittelyssä. Teollisuusyrityksiä koskevat lainmukaiset vaatimukset, sertifioinnit ja konsernin tai yrityksen sisäiset suuntaviivat vaikuttavat yhdessä ja varmistavat kestävää kehitystä käsiteltäessä raaka-aineita kaivosteollisuudessa.

Tavoitteena on esiintymän mahdollisimman tarkka louhinta raaka-ainetta louhittaessa. Avokaivosten maisemointi tai ennallistaminen edistää ympäristönsuojelua. Aina kun on mahdollista, käytetään kierrätystä primaariraaka-aineiden säästämiseksi. Ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan huomioon myös käytettäessä muita resursseja, kuten energiaa ja tuotantovälineitä. Lisäksi kannattaa muistaa, että mineraaliraaka-aineet ovat myös energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden perusta niistä saaduille tuotteille.

Koulutus

Itävallassa on useita mahdollisuuksia opiskella kaivosalan ammattilaiseksi:

  • HTL Leoben
  • Montanuniversität Leoben
  • kaivannaistoiminnan ammattialan koulutus teollisessa mestarikoulussa Leobenissa
  • työssäoppiminen kaivosyrityksissä perusteellisen oppisopimuskoulutuksen jälkeen