Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalainen design näkyy vuosittain, eritoten joulun aikaan yli 120 maan kaduilla ja ostoskeskuksissa, sillä jouluvalot on keksitty Itävallassa. Tämä on vain yksi niistä alueista, joilla itävaltalaiset suunnittelijat ovat tunnettuja kansainvälisesti. Maalla on ainutlaatuinen asema designin kartalla, sillä se sijaitsee Euroopan sydämessä, italialaisen designin runollisuuden, saksalaisen designin insinööritaiteen ja hioutuneisuuden sekä Itä-Euroopan uusien luovien virtausten välissä. Itävaltalainen design on maailmanlaajuisesti suosittu sekoitus, jolla on aivan erityinen, oma luonteensa.
listen

Design-toimialaan kuuluu useita alueita. Tuotemuotoilu, jota kutsutaan myös teolliseksi muotoiluksi, pitää sisällään sarjatuotantona valmistettavien ja/tai teollisten tuotteiden suunnittelun. Graafinen muotoilu on graafisissa elementeissä olevien kirjallisten ja kuvallisten viestien visuaalista muotoilua, joka helpottaa ymmärtämistä ja lisää huomiota. Sosiaalisessa muotoilussa keskipisteessä on ihminen. Muita muotoilun osa-alueita ovat sisustus- ja muotisuunnittelu.

Tekniikka – materiaali - muoto

Kolme itävaltalaiselle muotoilulle tyypillistä tekijää ovat:

  • intohimo tekniikkaan.  Itävaltalainen muotoilu sisältää paljon teknistä tietotaitoa.
  • rakkaus materiaaliin. Materiaalien käsittely on hyvin avointa, ovatpa sitten kyseessä huipputekniset, kierrätettävät tai juuri keksityt (luonnon-)materiaalit.
  • pelkistetty muotokieli yhdistettynä huumoriin ja tietämykseen.

Liikkuvuutta ja muuta

Kansainvälisesti tunnettua on itävaltalainen "Mobility Design", paloautoista, junista ja maailmanmestaruustason moottoripyöristä taitettaviin sähköpolkupyöriin. Myös kristallien maailmaa hallitsee itävaltalainen muotoilu, sillä vuonna 1892 Itävallassa kehitettiin kone, joka pystyi hiomaan kristalleja teollisesti. Nykyään itävaltalaisten kristallifiguurien, optisten tarkkuuslaitteiden ja kristallikorujen muotoilua arvostetaan yli 170 maassa. Itävallassa suunniteltu selkätuki palkittiin saksalaisella muotoilupalkinnolla ja IF Design Award –palkinnolla. Nämä ovat joitakin esimerkkejä kansainvälisesti tunnustetusta itävaltalaisesta muotoilusta.

Perinteitä ja tiennäyttäjiä

Itävallan muotoiluhistoriassa on useita tiennäyttäjiä. Heistä voidaan mainita Adolf Loos modernismiin uudistajana, Carl Auböck sodanjälkeisen ajan tyylipioneerina sekä Hans Hollein postmodernismin tienraivaajana. Tähän asti itävaltalaiset muotoilijat ovat onnistuneet tekemään Itävallasta kansainvälisen muotoilumaan luomalla uusia, valtavirrasta poikkeavia trendejä ja olemalla innovaatioillaan ajan hermolla.

Tiede ja tutkimus

Yli 60 prosentilla Itävallan muotoilijoista on akateeminen koulutus. Muotoilun laitos Wienin taideteollisessa korkeakoulussa on yksi Euroopan tärkeimmistä koulutuskeskuksista, ja se vahvistaa kansallista ja kansainvälistä muotoilun asiantuntemusta Wienissä. Opiskelua leimaavat tiedonsiirto pienissä ryhmissä ja intensiivinen vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä, kokeellinen ja vapaa projektien valinta sekä työpajat ja kansallisten sekä kansainvälisten asiantuntijoiden esitelmät.

Osaamisen siirtämistä muotoilijoiden, teknologiayritysten, yliopistollisten tutkimuslaboratorioiden, teollisuuden ja ajatushautomojen välillä optimoidaan jatkuvasti. Muotoilijoilla on keskeinen rooli tutkimuslaboratorioiden ja tehtaiden luonnosten jatkokehittelyssä markkinakelpoisiksi tuotteiksi. Suunnittelutoimistojen palvelut ovat yhä kasvavissa määrin avaintekijä, jonka avulla niiden asiakkaat varmistavat itselleen parempia tuloksia kilpailussa. Sen vuoksi tiede, elinkeinoelämä ja teollisuus näkevät yhteistyön muotoilijoiden kanssa arvokkaana investointina.

Muotoilu ja vastuu

Ekosuunnittelu, jota kutsutaan myös ympäristöystävälliseksi tai kestäväksi suunnitteluksi, on oma, Itävallassa tavallista tärkeämpi muotoilun laji. Se noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ekosuunnittelun tavoitteena on saavuttaa järkevällä resurssien käytöllä mahdollisimman suuri hyöty kaikille arvoketjun toimijoille mahdollisimman vähäisellä ympäristön kuormituksella ja yhteiskunnallisesti reiluilla ehdoilla.

Myös vihreän suunnittelun kasvavasta toimialasta on Itävallassa loistavia esimerkkejä, kuten siirrettävä, taittuva aurinkokenno, joka suuntautuu itsestään aurinkoa kohti ja pystyy siten tuottamaan kaikkialla maksimimäärän sähkövirtaa. Se myös näyttää hyvältä – vielä yksi esimerkki itävaltalaisesta muotoilusta, joka herättää huomiota ja toimii myyntivalttina.