Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Noin 480 itävaltalaista yritystä toimii terveysteknologian alalla. Yritysten vuotuinen liikevaihto on yli seitsemän miljardia euroa, ja ne ovat tärkeä, kansainvälisesti suuntautunut talouden osa-alue Itävallassa. Maailmanlaajuisesti menestyneiden perinneyritysten lisäksi maassa on myös huomattavia startup-yrityksiä esimerkiksi terveydenhuollon IT-alalla.
listen

Lääkintätekniset laitteet ja niihin liittyvät teknologiat ovat olleet aina tärkeä osa itävaltalaista Life Science -alaa. Toimiala on hyvin moninainen: verensokerimittareista pyörätuoleihin, tietokonekuvauksesta ruiskuihin. Kansainvälisillä markkinoilla itävaltalaiset yritykset ovat edustettuina lääkintätekniikalla, lääkkeillä, välituotteilla sekä suunnittelulla ja palveluilla. 

Erikoistumiseen ja innovointiin tyypillisellä toimiallalla asiakkaat kaikkialta maailmasta hyötyvät itävaltalaisen kumppaninsa tietotaidosta ja tutkimusrakenteista. Mutta myös terveydenhuoltopalvelujen osalta Itävaltaa käytetään yhä enemmän, on sitten kyse leikkauksista, kuntoutuksesta tai ehkäisevästä hoidosta ja hyvinvoinnista.

Erikoisosaaminen

Sähkömekaanisella lääkintätekniikalla on merkittävä rooli tällä toimialalla. Sen tarjoajia ovat mm. myös yritykset, jotka keskittyvät EKG- tai EEG-mittauslaitteisiin. Monet lääkintätekniset yritykset ovat erikoistuneet kehittämään ja toimittamaan ohjelmistoja lääketiedettä, etälääketiedettä ja sähköistä terveydenhuoltoa varten. Yritysten tuotteita ovat esimerkiksi ohjelmistoratkaisut, joiden avulla sairaalahenkilökunta voi paikantaa ja valvoa potilaita reaaliajassa, kuten hätäkutsu- tai turvajärjestelmiä desorientoituneille potilaille.

Itävaltalaiset tiedemiehet ja valmistajat ovat ajankohtaisten ratkaisuden kärkipäässä erityisesti ultraääni- ja magneettiresonanssitomografian (MRT) osalta. Ne kehittävät IT-pohjaisia kliinisiä workflow- ja diagnostisia kuvantamisratkaisuja sekä järjestelmiä, joilla otetaan ja käsitellään kuvia sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Osaaminen lääketieteellisissä ratkaisuissa

Eräs itävaltalainen johtava  lääkintäteknisten ratkaisujen ja palvelujen  tarjoajista  yhdistää diagnostisten kuvantamisjärjestelmien, lääketutkimuksen ja -kehityksen osaamisen saman katon alle. 

Itävallassa on yhden teknologisesti johtavan, kuuloimplanttiratkaisuja valmistavan yrityksen kotipaikka. 30 vuoden erikoistuneen tutkimuksen myötä yritys on eturivissä, kun kyseessä on kuuloimplanttien teknisen ja tieteellisen perustan laajentaminen. 

Mikrorakenteisten polymeerisirujen maailman markkinajohtajalla on sertifioitu tuotantopaikka Itävallassa, jonka toiminta  kattaa koko arvonlisäysketjun kehitystyöstä, valmistuksesta ja laadunvarmistuksesta logistiikkaan saakka. Samalla täytetään kaikki kohdemarkkinoiden lakisääteiset vaatimukset. 

Eräs itävaltalainen korkean teknologian  yritys kuuluu  maailmanmarkkinoiden johtaviin toimijoihin sairaaloiden ja hoitolaitosten turvallisuustekniikan ja viestinnän alalla. Se kehittää, valmistaa ja myy muun muassa hoitajakutsu -järjestelmiä, jotka helpottavat hoitohenkilökunnan työpäivää sairaaloissa ja vanhusten hoitolaitoksissa ja antavat potilaille turvan siitä, että avun kutsuminen on milloin tahansa mahdollista. Kansainvälisen verkoston takaavat tytäryhtiöt Puolassa, Ruotsissa ja Unkarissa sekä edustajat Tšekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. 

Eräs innovatiivinen, perinneyritys Itävallasta kehittää räätälöityjä kuljetusratkaisuja verinäytteille, lääkkeille ja paljolle muulla ja siten myötävaikuttaa parhaan mahdollisen hoidon varmistamisen potilaille. Hoitajien kansliat, laboratoriot ja apteekit hyötyvät manuaalisten rutiinitöiden vähenemisestä, aukottomasta kuljetusten seurattavuudesta ja virheiden  välttämisestä. Suorat yhteydet apteekkirobotteihin ja laboratorion automaatiojärjestelmiin antavat enemmän aikaa, turvallisuutta ja laatua potilaiden hoitoon.

Jo yli 145 vuoden ajan eräs itävaltalainen yritys on kehittänyt, valmistanut ja optimoinut pelastusajoneuvoja. Vuosittain valmistetaan ja toimitetaan yli 1 000 ajoneuvoa. Tällä toimittajalla on sivutoimipaikkoja Saksassa, Slovakiassa ja Romaniassa. Lisäksi sillä on maailmanlaajuinen myyntiyhteistyökumppaneiden verkosto.

Tulevaisuus

Poikkileikkausaineistona tämän päivän terveystalous käsittää välittömästi potilaisiin suunnattujen toimintojen ohella lukuisia muita liiketoiminta-alueita. Terveysalan merkitys kasvaa jatkuvasti väestörakenteen muutoksen myötä markkinoiden ja toimialojen muuttuessa olennaisesti. Kysyntää on innovatiivisille lääkintätuotteille, jotka takaavat potilaiden parhaan mahdollisen kotihoidon ja lisäävät heidän elämänlaatuaan. 

Digitalisaatio on tärkeä sysäyksenantaja teknologiainnovaatioille verkossa ja matkapuhelimella tapahtuvassa terveydenhuollossa. Etäterveydenhoito tuo uusia tarpeita ja ratkaisuja, jotka asettavat huomisen terveydenhuollon päälaelleen. Terveys voisi olla tulevaisuuden suurimman innovaatio- ja teknologiaedistyksen käynnistäjä.