Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävallassa kehitetään räätälöityjä tuotteita ikääntyvälle sukupolvelle eli kuluttajaryhmälle, jonka tyypillisiä piirteitä ovat valtava ostovoima, halukkuus maksaa hyvin tuotteista ja palveluista sekä nykyaikaiset kulutustottumukset. Olipa kyse sitten senioripuhelimista, tietotekniikka-avusteisen asumisen erittäin teknisistä ratkaisuista tai hyvin erikoistuneesta lääketekniikasta, itävaltalaiset yritykset palvelevat kansainvälisen ikääntyvän sukupolven markkinoita.
listen

Tämä toimiala sisältää kaikki elämänalueet, joilla otetaan huomioon yli 50-vuotiaiden väestöryhmien erityistarpeet ja -vaatimukset. Ikääntyvät ihmiset ovat tuottoisa kohderyhmä, joka on laatu- ja merkkitietoinen. 

Yhdysvalloissa ja Japanissa ikääntyville kohdistetut markkinat ovat kehittyneet pisimmälle. Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa sen merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Myös Itä-Euroopassa väestörakenteen muutoksen merkitys kasvaa.

Tulevaisuutta määrittävät innovatiiviset tuotteet, jotka turvaavat ikääntyvien ihmisten hyvän kunnon ja liikkuvuuden, tyydyttävät heidän tiedonjanonsa (esim. elinikäisen oppimisen, aktiivilomien ja opintomatkojen avulla) ja jotka tekevät heille mahdolliseksi itsenäisen, mukavan elämän.

Ikääntyvälle sukupolvelle suunnatut tuotteet ja palvelut ulottuvat kulutushyödykkeistä (vaatteet, huonekalut ja sisustusesineet, terveyden- ja kehonhoito, ravintolisät, tekniikka ja elektroniikka, autot jne.), matkoista ja hyvinvointilomista, elämysgastronomiasta ja kotiinkuljetuspalveluista aina kiinteistöihin saakka (esteetön asuminen).

Tärkeintä on terveys

Yksityisesti rahoitettavien terveystuotteiden ja -palveluiden markkinoilla on tulevaisuudessa valtava merkitys. Trendinä ovat myös terveelliset (luomu-)elintarvikkeet, funktionaaliset elintarvikkeet, ravintolisät ja luonnonkosmetiikka.

Erityisen kiinnostavia ovat sektorit kuten kuntoutus, lääketiede, lääkintätekniikka ja vammaisten apuvälineet, ja niihin itävaltalaiset yritykset antavat oman panoksensa. Koska terveyden säilyttäminen on ensimmäisellä sijalla, ja monien ikääntyvien ihmisten liikkuminen on rajoittunutta, myös turvallisuusnäkökohdilla on suuri merkitys.

Vuonna 1907 Wienissä perustettu perheyritys on kuulokojeakustiikan alan huippua ja työllistää tällä hetkellä noin 1 200 työntekijää. Kattava toimitusverkosto Itävallassa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa, Saksassa, Ranskassa, Sloveniassa ja Kroatiassa käsittää yli 240 asiantuntijalaitosta. 

Itävallassa kehitettiin sähköinen porrasnousulaite henkilöille, jotka tarvitsevat apua portaiden nousuun. Sähköisen porraskiipijän avulla liikuntarajoitteiset henkilöt pystyvät kulkemaan portaissa turvallisesti ylös- ja alaspäin, ja se keventää olennaisesti selän ergonomista kuormitusta porraskiipijää ohjaavilla henkilöillä.

Ikääntyvä sukupolvi verkossa

Internet on itsestään selvä osa ikääntyvien arkea, mikä näkyy "ikääntyvien surffareiden" määrän voimakkaana kasvuna. Muotitietoisina kuluttajina ikääntyvät henkilöt tilaavat mielellään tuotteita verkosta ja käyttävät kotiinkuljetuspalveluja. Erityisten pelikonsolien (esim. kuntoilua tai aivojumppaa sisältävien) kysyntä kasvaa. Aktiivisina älypuhelimien käyttäjinä yhä useammat ikääntyvät ihmiset ylläpitävät omia sosiaalisia verkostojaan. Itävallassa kehitetty ja kansainvälisessä myynnissä oleva tavallista suuremmat näppäimet omaava seniorikännykkä on suosittu malli.

Loma ja viihde

Mikään muu ikäryhmä ei tee niin paljon lomamatkoja kuin 50–70-vuotiaat, joista tulee matkanjärjestäjille ja turistipalvelujen tarjoajille yhä merkittävämpi kasvun moottori. Hotelliala reagoi tähän erikoisilla tarjouksilla, kuten seikkailu- ja kulttuurimatkoilla, joihin on yhdistetty lääketieteellistä hoitoa tai kulinaarisia elämyksiä.

Eräs itävaltalainen yritys on kehittänyt matkasovelluksen, jossa on monia toimintoja matkailusta pitäville ikääntyville ihmisille:

• monitoiminnallisia listoja, jotka helpottavat matkojen suunnittelua ja järjestämistä
• inspiroivia kertomuksia kohteista
• maksuttomia kaupunginkarttoja, joihin ei tarvita verkkoyhteyttä

Viihde-elektroniikan alalla perehdytään kohderyhmän erityistarpeisiin tekemällä tuotteista erityisen käyttäjäystävällisiä ja välttämällä mahdollisimman hyvin väärän käytön aiheuttamat virhetoiminnot.

Laatutietoisuus

Tämän toimialan yritykset mukauttavat tarjouksensa ikääntyvän sukupolven toiveiden ja vaatimusten mukaisiksi. Heitä auttavat tässä kuluttajat itse, kuin myös hoitohenkilöstö, lääkärit, arkkitehdit ja matkailualan asiantuntijat.

Ikääntyvä sukupolvi on vaativaa ja laatutietoista. He ottavat tarkasti selvää laadusta, toimivuudesta ja luotettavuudesta ennen ostopäätöksen tekemistä. 

Ennen ostopäätöstä ikääntyvät ihmiset hakevat tavallisesti tietoa kestävästä kehityksestä ja ympäristöystävällisyydestä. Itävaltalaiset tuotteiden ja palvelujen tarjoajat, jotka pitävät luonnonvaroja säästävää käyttöä erityisen tärkeänä, kehittävät optimaalisia tuotteita juuri tälle kuluttajaryhmälle.