Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Maailman suurin nostosilta, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien jätevedenpuhdistuslaitos ja tehokkaan kilpalentokoneen suunnittelu ovat vain muutamia esimerkkejä laadukkaan itävaltalaisen insinöörintyön saavutuksista. Ne ovat mahdollistaneet ensiluokkainen koulutus, kestävien ratkaisujen etsiminen, monipuolinen osaaminen ja vahva yhteistyö. Nämä ovat asioita, joita ulkomaalaiset asiakkaat voivat odottaa Itävallan 7700 suunnittelutoimiston työntekijöiltä. 
listen

Teknisiä palveluja arkipäivään

Tekniset palvelut ovat monimuotoisia ja ulottuvat kaikille aloille. Itävaltalaiset insinööritoimistot toimivat yli 50 eri erikoisalalla, joihin kuuluvat esim.

  • rakennusfysiikka
  • sähkötekniikka
  • sisustussuunnittelu
  • asennustekniikka
  • viljelytekniikka ja vesitalous
  • maisemasuunnittelu ja maisema-arkkitehtuuri sekä
  • koneenrakennus


Tekniset palvelut takaavat paremman elämänlaadun ja mukavuuden. Samalla yksi niiden tärkeimmistä tavoitteista on resurssitehokkuus. Insinöörit osallistuvat projektin kaikkiin vaiheisiin aina konsultoinnista suunnittelu- ja tutkimustyöhön sekä tutkimuksen suorittamisesta hankkeiden toteutuksen valvontaan ja luovutustarkastukseen.

Elinkykyisen ympäristön säilyttäminen, taloudellisten ja käyttäjäorientoituneiden rakennusten luominen, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä kumppanuuksiin perustuva työskentely- ja toimeksiantokulttuuri koko elinkaaren ajan ovat toimialan tärkeimmät suuntaviivat.

Suunnittelupalveluja Itävallasta koko maailmalle
Rotterdamin satamassa itävaltalainen insinööritoimisto vastaa pääsuunnittelijana nostosillasta, aina esisuunnittelusta toteutukseen saakka. Nostosillan suunnittelulle ja toteutukselle erityisen haasteen loivat perustusten ja paalutusten vedenalainen toteutus sekä ahtaat tilaolosuhteet. Normaalikäytössä uudessa sillassa on kaksi aukkoa vesiliikennettä varten sekä ylikulkutien auto- ja rautatieliikenteelle. Kun silta nostetaan ylös, väylä on avoin merikonttialuksille.

Uusi itävaltalainen tunnelinrakennusmenetelmä (New Austrian Tunnelling Method, NATM) on kansainvälisesti tunnettu menetelmä, jota on käytetty menestyksekkäästi jo pitkään. Vielä tänä päivänäkin itävaltalaiset tutkijaryhmät jatkavat menetelmän prosessien kehittämistä paremmaksi sekä työskentelevät vaihtoehtoisten menetelmien kehityksen parissa.

Itävaltalainen suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka on erikoistunut öljy- ja kaasu-, energia- ja vesiteollisuuden sekä liikenneinfrastruktuurin suurhankkeisiin ja hallinnoi suurhankkeita saman katon alla monialaisesti, osallistuu parhaillaan Turkissa Trans Anatolian Pipeline -kaasuputkihankkeeseen, vesivoimahankkeisiin Laosissa ja lentokentän saneeraukseen Turkmenistanissa.

Kevytlentokoneen avulla kaukotiedusteluun kykenevän, täysvakautetun monisensorialustan kehitys on taidonnäyte itävaltalaisesta insinööriosaamisesta. Tätä varten kehitetty vakautusjärjestelmä on ainutlaatuinen keksintö koko maailmassa. Vakautusjärjestelmä parantaa huomattavasti sensoreilla kerättävän tiedon laatua ja se on erittäin taloudellinen.

Itävallassa kehitetty pakokaasun rikinpoistolaitos on käytössä Venäjän Norilskissa sijaitsevassa nikkelikaivoksessa edistäen ratkaisevasti koko pohjoisen napapiirin ympäristönsuojelua. Kyseisen yhteensä 25 osalaitteistosta koostuvan jättiprojektin suunnittelussa jouduttiin huomioimaan paikalliset vaikeat olosuhteet: lähes jatkuva ikirouta, lämpötilat, jotka voivat laskea jopa -57 °C asteeseen, sekä ainoastaan meri- ja jokireittejä pitkin onnistuvat toimitukset tuotannon ollessa käynnissä.

Tulevaisuudennäkymiä

Tulevaisuuden rakentajat rakentavat rakennuksia sellaisissa sosioekonomisissa ja yhteiskunnallisissa puitteissa, jotka eroavat huomattavasti tämänpäiväisistä. Ilmastonmuutos tulee olennaisesti vaikuttamaan rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Uudet materiaalit ja menetelmät avaavat tässä mahdollisuuksia näiden haasteiden kohtaamiseen.

Tulevaisuudessa suurin osa ihmiskunnasta asuu niin kutsutuissa "megakaupungeissa", mikä asettaa uusia vaatimuksia liikenteelle, energialle, jäte- ja vesihuollolle, liike- ja asuinrakentamiselle sekä virkistysalueille. 

Yhteiskunta ja työelämä ovat muuttuneet voimakkaasti viime vuosina digitalisaation myötä. Alan erityisohjelmistojen hyödyntäminen on nykyisin itsestäänselvyys käytännössä kaikilla ammattialoilla. Rakennuksen tietomalliteknologia (Building Information Modelling, BIM) on digitalisaation johdosta olennainen osa rakennusalaa ja sen asema on vakiintumassa myös kansainvälisesti kaikkialla maailmassa. BIM-teknologia tulee tulevaisuudessakin vaikuttamaan olennaisesti rakennusalan arvonlisäketjuun ja synnyttämään organisatorisia muutoksia rakennusprosessin eri vaiheissa.