Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalaiset yritykset suunnittelevat menetelmiä, joilla biodieseliä saadaan tuotettua tehokkaasti erilaisista raaka-aineista, kuten kasviöljyistä, käytetystä ruokaöljystä ja eläinrasvoista. Ne suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät suuria aurinkovoimaloita vedenlämmitystä, kiinteistöjen lämmitystä, prosessilämmön tuotantoa ja aurinkojäähdytystä varten sekä valmistavat kelluvia aurinkoenergialaitoksia. Itävaltalaisella kekseliäisyydellä on perinteensä energia-alalla: esimerkiksi lämpöpumppu, yksi tehokkaimmista ja edistyneimmistä lämmitys- ja jäähdytysmenetelmistä, keksittiin Itävallassa jo 150 vuotta sitten. Lämpöpumppualan teknologiajohtaja tulee nykyäänkin Itävallasta ja valmistaa vuosittain runsaat 8 000 lämpöpumppua.
listen

Itävallalla on paljon kokemusta uusiutuvista energianlähteistä eli kestävästi hyödynnettävissä olevista energiavaroista. Itävaltalaisten yritysten tutkimuslaboratorioista ja kehityskeskuksista on lähtöisin kansainvälisesti arvostettua sekä tehokkuudestaan ja laadustaan maailmanlaajuisesti tunnettua teknologiaa. Vesivoiman hyödyntämiseen tarkoitettujen koneiden ja laitteistojen kehittäminen ja optimointi ovat itävaltalaisten yritysten erikoisalaa, jolle on kysyntää maailmanlaajuisesti. Toinen uusiutuvien energialähteiden osaamisalue on uusiutuvista luonnonvaroista saatavan biomassan energiapotentiaali. 

Itävallalla on olennainen rooli uusiutuvaa energiaa hyödyntävän teknologian kehittämisessä. Kansainväliset asiakkaat huomaavat itävaltalaisten yritysten toiminnan kattavan toimialan monet osa-alueet, kuten:

  • vesivoima: laitosrakentaminen, turbiinit, neuvonta ja suunnittelu
  • biomassa: biokaasu, puu, hake, pelletit, laitosrakentaminen, kattilavalmistajat, materiaalinkäsittelytekniikka
  • aurinkolämpö ja aurinkosähkö: aurinkokennomoduulit, neuvonta ja suunnittelu
  • tuulivoima: turbiinivalmistajat, laitosrakentaminen, konsultointi, tuulivoimapuistojen käyttöpalvelut
  • lämpöpumput 

Yli kolmannes itävaltalaisista aurinkokennomoduuleista menee vientiin. Biomassalämmityskattiloiden ja aurinkokeräinten kohdalla viennin osuus on reilusti yli 70 %.

Yrityskenttä

Uusiutuvien energianlähteiden alalla toimivat itävaltalaiset yritykset ovat usein pienten niche-markkinoiden maailmanlaajuisia johtajia. Monet pienet ja keskisuuret yritykset tarjoavat myös suunnittelupalveluja ja konsultointia. Toimialan tuotevalmistajat tarjoavat puolestaan asiakaslähtöisesti räätälöityjä ratkaisuja ja keskiarvoa parempaa palvelua. Tässä vain muutamia esimerkkejä:

Eräs itävaltalainen yritys on laajentanut toimintaansa perinteisestä lasinvalmistuksesta rakennusteollisuudessa käytettäviin aurinkokennoihin.

Eräs itävaltalainen valmistaja puolestaan on toimittanut kaksi Francis-turbiinia ja generaattoreita Kanadassa sijaitsevan Mica-vesivoimalaitoksen laajennusosaan.

Itävallasta lähtöisin on myös yritys, joka on edelläkävijä energiaa ja kustannuksia säästävän paristolaturiteknologian kehittämisessä.

Euroopan johtavan biomassalämmitystä tarjoavan yrityksen juuret ovat nekin Itävallassa. 

Myös maailman ensimmäinen helppokäyttöinen monitoimiaurinkosähköjärjestelmä, joka poikkeaa upealla designillaan totutusta, tulee Itävallasta.

Vastuullisia ihmisiä

Uusiutuvan energian alalla työntekijöiden koulutus on hyvin tärkeää. Itävallan erikoisuus, Duales System-oppisopimusjärjestelmä (harjoittelu yrityksessä ja opiskelu ammattikoulussa), takaa sen, että maassa riittää myös tulevaisuudessa ammattilaisia, jotka osaavat yhdistää teorian ja käytännön. Myös ammattikorkeakoulujen ja teknillisten korkeakoulujen tarjoamat oppiainerajat ylittävät koulutukset myötävaikuttavat siihen, että asiakkaat voivat myös tulevaisuudessa luottaa itävaltalaiseen osaamiseen uusiutuvan energian alalla.

Alan itävaltalaiset yritykset haluavat myötävaikuttaa aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Ne ottavat vakavasti ympäristövastuun ja toimivat itse kestävästi ja tiedostavasti myös turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Energiantuotanto uusiutuvilla energianlähteillä on useimmiten pienimuotoista ja hajautettua ja siksi vakaampaa yksittäisten häiriöiden sattuessa. Luonnonvarojen hyödyntämisen haittapuolena ovat kuitenkin heilahtelut energian saatavuudessa. Sen vuoksi itävaltalaiset yritykset työskentelevät uusiutuvan energian alalla myös sähköenergian varastoinnin ja toimitusvarmuuskysymysten parissa ja edistävät siten energia-alan positiivista kehitystä.