Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Tulevaisuuteen suuntautunut taloudellinen toimita edellyttää hyvin koulutettuja ammattilaisia, työntekijöitä ja johtajia, jotka hallitsevat teorian ja käytännön yhdistämisen. Itävaltalaiset palveluntarjoajat toimittavat tarvittavan koulutustietotaidon, sillä Itävallassa on alalta keskiajalle asti ulottuvat perinteet. Itävaltalaiset yritykset ovat nykyään arvostettuja koulutuspaikkoja, joita ammattikoulut tukevat. Itävaltalaista koulutusasiantuntemusta ei voi olla huomioimatta. Noin 80% itävaltalaisista nuorista suorittaa käytännönläheisen ammattikoulutuksen oppisopimuksella tai keski- tai korkean asteen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa. Noin kolmannes itävaltalaisten yritysten toimitusjohtajista on suorittanut oppisopimuskoulutuksen yhdestä noin 200 opetusalasta.
listen

Koulutusala on monitahoinen. Se tarjoaa perinteistä koulu- ja yliopistokoulutusta, ammattikoulutusta ja yleissivistävää koulutusta. Itävallan koulutusympäristö sisältää koulutusten ja kurssien tarjoajia erikoistuneista yksittäisistä kouluttajista aina korkeakouluun asti.

Historia, kulttuuri ja maan topografia johtaa siihen, että joillakin aloilla Itävallalla on esittää erityisen perusteellista tietotaitoa. Näitä aloja ovat esimerkiksi musiikki, tunnelirakentaminen, puurakentaminen, kestävä kehitys tai luonnonmukainen maatalous. Itävaltalaisilla koulutuksentarjoajilla on käytettävissään laaja asiantuntemus, ja ne auttavat kansainvälisiä asiakkaitaan saavuttamaan etumatkaa tiedonsaannissa.

Matkailu on yksi itävaltalaisen koulutussektorin erityisalue. Itävallalla on vuoristo- ja järvimaisemineen, luonnollisine hiihto- ja vaellusalueineen, kiehtovine alankoineen ja loivine kukkuloineen "luontaisesti" matkailualalle erinomaisesti soveltuvia koulutuspaikkoja ja -yrityksiä.

Itävallalla on myös kansainvälisesti arvostettua koulutustarjontaa pienillä erikoisaloilla, kuten esim. maaöljy- ja maakaasuteollisuuden jatkokoulutuksessa. Tälle alalle erikoistunut itävaltainen koulutuksen tarjoaja palkittiin vuonna 2016 Getenergy Global Awards -kilpailussa Lontoossa tittelillä "Best SME Training Provider of the Year", ja se mittelöi tästä kunnianimestä menestyksekkäästi myös vuonna 2017.

Korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut

Jo yhdeksännestä luokasta alkaen Itävallassa on ammatillista koulutusta tarjoavia kouluja. Teorian ja käytännön yhdistäminen jatkuu kolmannen asteen koulutuksessa. Itävaltalaiset korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä talouselämän kanssa ja kehittävät uusia kaksiosaisia oppisopimusjärjestelmiä yhteistyössä yritysten kanssa.

 Wienin kauppakorkeakoulu, jolla on noin 22 000 opiskelijaa, on yksi Euroopan suurimmista kauppakorkeakouluista. Sen laatu varmistetaan kolmoisakkreditoinnilla - EQUIS, AACSB ja AMBA – jotka ovat kansainvälisesti tärkeimmät pätevöintejä kauppakorkeakouluille  myöntäviä tahoja..

Wienin teknillisessä yliopistossa on noin 4 800 työntekijää, ja se on Itävallan suurin tutkimus- ja koulutuslaitos luonnontieteellis-teknisellä alalla.

Kaivosalan korkeakoulussa, Montanuniversität Leoben –yliopistossa tutkinnon suorittaneilla on erinomaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla.

Tietoa liike-elämän käyttöön – maailmanlaajuisesti

Valtiollisten yliopistojen lisäksi Itävallassa on yksityinen yliopisto (MODUL University), joka tarjoaa englanninkielistä liike- ja talousalan koulutusta tohtorintutkintoon saakka. Koulutuksen painopisteinä ovat matkailu, kestävä kehitys, uusi mediateknologia ja julkishallinto. Vuodesta 2016 alkaen MODUL University on tarjonnut matkailualan koulutusta Dubaissa ja Kiinan Nanjingissa.

Kremsin IMC Fachhochschule -ammattikorkeakoulun maisterinopintoja oppiaineessa "International Management" voidaan suorittaa mm. Azerbaidžanissa, Vietnamissa tai Kiinassa, ja ne johtavat itävaltalaiseen maisterintutkintoon.

Muut yksityiset koulutuksen tarjoajat ovat erikoistuneet koulutukseen ja jatkokoulutukseen, joita itävaltalaisten ja ulkomaisten yritysten johtoportaissa arvostetaan suuresti. Kansainvälisille kiinnostuneille Itävallasta löytyy johtava konsultointi- ja verkko-opiskelupalvelujen tarjoaja, joka lukeutuu Euroopan johtaviin koulutuksen tarjoajiin tällä alalla ja joka toteuttaa maailmanlaajuisesti koulutusalan ja kehitysyhteistyön projekteja.

Itävaltalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on tarjolla yhä enemmän englanninkielisiä maisterinopintoja, kandidaatinopintoja sekä johdon koulutusohjelmia. Itävaltalaiset kolmannen koulutusasteen tutkinnot ovat kansainvälisesti tunnustettuja, ja monet itävaltalaisten koulutuksen tarjoajien kurssit on kansainvälisesti sertifioitu (esim. ISO-sertifiointi).

Tulevaisuuden kysymyksiä ja vastauksia

Opetuksen ja yhteiskunnallinen painoarvo tutkimukselle, akkreditointi- ja hyväksymisprosesseille, koko järjestelmän kestävä kehitys. kampusrakentamisessa – avainsana "Sustainable Buildings" – nämä ovat tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä, joihin itävaltalaiset koulutuksen tarjoajat vastaavat jo nyt.

Perinteiseen koulutustarjontaan on tullut lisäksi uusia osa-alueita, kuten digioppiminen, opetus- ja oppimistekniikat ja ohjelmistoratkaisut opettajille ja opiskelijoille. Väestönmuutos, avainsanana "ikääntyvä yhteiskunta" ja muuttuva työympäristö tekevät "elinikäisestä oppimisesta" yhä tärkeämpää.

Myös sisäiseen valvontaan ja eettiseen liiketoimintaan liittyvät kysymykset nousevat esiin koulutuksen ja tietotaidon välittämisessä. Itävallan julkiset yliopistot ovat jo vuosia toimineet korkeimpien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tätä aihealuetta käsitellään tieteellisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ja itävaltalaiset jatkokoulutuslaitokset tarjoavat koulutusohjelmia sisäisen valvonnan alalta. Niistä sekä lukuisista muista Itävallan tarjoamista koulutusmahdollisuuksista hyötyvät yritykset niin kotimaassa kuin ulkomailla.

listen