Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävallan kustannusalalla toimii runsaasti pieniä ja erikoistuneita kustantamoja. 81 % kustantamoista työllistää alle 10 työntekijää. Myös markkinointialalla toimii ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 70 % Itävallan mainostoimistoista on yhden hengen yrityksiä, jotka ovat eurooppalaisessa vertailussa täysin kilpailukykyisiä.
listen

Mediamaailma

Itävallan mediamaailma koostuu televisiosta, radiosta ja printtimedioista, ja näistä TV-medioilla on verrattain suuri merkitys. Useiden paikallisten pääasiassa paikallisiin aiheisiin keskittyvien asemien lisäksi on myös joitakin valtakunnallisia asemia. 

Toisin kuin televisiolähetyksiä, Itävallassa radiolähetyksiä toimitetaan vieläkin ainoastaan analogisesti. Muutaman valtakunnallisen radioaseman lisäksi on useita paikallisia asemia. Tyylilajeja löytyy lähes jokaiseen makuun. Myös painettu media on Itävallassa monipuolista.

Mainonta

Painetut mediat ovat Itävallassa mainonnan osalta hyvin merkittäviä, ja siten myös mainoksia on painetussa mediassa paljon kansainvälisesti vertailtuna. Online-median merkitys kasvaa jatkuvasti myös Itävallan mainosmarkkinoilla. Itävaltalaiset mainostoimistot toimivat ja menestyvät maailmanlaajuisesti, mutta eivät kuitenkaan ole esillä etualalla.

Kustannustoiminta

Itävallan kustannusalalla on joitakin erikoisuuksia, esim. erityinen osaaminen lastenkirjojen ja erikoiskustanteiden, kuten taidekirjojen, alalla. Itävallan markkinat hyötyvät Saksan tapaan perinteisestä kirjojen määrähintajärjestelmästä.

Itävallan omat media- ja mainosmarkkinat ovat pienet. Pystyssä pysyäkseen itävaltalaisten yritysten on oltava luovia ja joustavia, ja näistä ominaisuuksista niiden asiakkaat hyötyvät.

Edelläkävijät

Tämän toimialan yritykset luovat trendejä ja suuntautuvat tulevaisuuden haasteisiin. Kaikilla kolmella alalla - kustannustoiminnassa, mediassa ja mainonnassa - on havaittavissa selkeä kehitys digitalisaation suuntaan, ja yritykset kehittävät sitä varten ratkaisuja. Median tuottajille tämä tarkoittaa esimerkiksi, että sisällöt tehdään myös mobiililaitteille sopiviksi.

Kustantamoissa on havaittavissa yhä suurempaa yrityskeskittymistä. Digitaalisen tarjonnan kysyntä kasvaa, mutta se ei korvaa painettua mediaa. Itävalta on edelleen maa, jossa luetaan paperisia sanomalehtiä. 

Itävaltalaiset mainostajat käyttävät paljon luovaa energiaa verkkomainontaan. Mainonta on edelläkävijä ja yhdysside digitalisaatiossa. Se löytää oikean (kuva)kielen erilaisten mediakanavien käyttäjille.

"digi 4 school"

Itävaltalaisen koulukirjakustantamon ohjausryhmä on vuodesta 2013 lähtien työskennellyt tämän otsikon alla tarkoituksenaan kehittää reunaehdot opetuksessa käytettävälle digitaaliselle sisällölle. Kirja- ja media-ala näkee nykyhetken ja tulevaisuuden medioiden sekoituksena: fyysinen koulukirja yhdistettynä digitaaliseen oppimissisältöön.