Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävalta on Euroopan halki kulkevien liikennevirtojen keskiössä ja keskeinen solmukohta, ja sillä on maantieteellisen sijaintinsa ansiosta tärkeä logistinen merkitys. Itävaltalaisten kuljetusyritysten ja logistiikkapalvelujen tarjoajien menestyksen kannalta on erittäin tärkeää, että maa on liitetty otollisesti ja yhdistetyin kuljetusmuodoin kansainväliseen liikenneinfrastruktuuriverkostoon teiden ja rautateiden kautta sekä meri- ja ilmateitse. Itävallan logistiikka-ala tarjoaa innovatiivisia konsepteja ja teknologioita tulevaisuuden liikennettä ajatellen, erityisesti rahtikuljetuksen ympäristöystävällisissä kuljetusratkaisuissa myötä. Maa kuuluu maailman kärkeen myös liikennetelemetrian sekä köysiratojen ja raideajoneuvojen rakentamisen saralla.
listen

Tehokkaat, luotettavat ja hyvin verkottuneet liikenneinfrastruktuurit ovat edellytys hyödykkeiden ja ihmisten liikkumiselle. Liikenne ja liikkuvuus ovat ratkaisevia tekijöitä yritysten liiketoimintapaikkojen kehityksen kannalta. Logistiikka sisältää ne alueet, jotka säätelevät ja optimoivat informaatio-, henkilö- ja materiaalivirtoja. Logistiikan toimiala on valmistavan teollisuuden ja turismisektorin jälkeen kansantalouden kärkisijalla. 11 000 yritystä työllistää välittömästi 160 000 henkilöä, ja liikevaihto on noin 34 miljardia euroa. 

Logistiikkatoimiala koostuu pääasiassa huolitsijoista, kuljetuksen, lastauksen, varastologiikan tarjoajista, logistiikkateknologian tarjoajista ja liikenneyrityksistä. Toimialaan kuuluu yhdeksän aluetta: Euroopan maaliikenne, lentorahti, merirahti, kuriiri-, pika- ja pakettipalvelut, toimitusketjun hallinta, vihreä logistiikka, tulli, vaaralliset aineet, laki ja vakuutukset. 

Maailmankaupan muutokset, verkkokaupat, liikennerajoitukset ilmaston- ja ympäristönsuojelun vuoksi sekä digitalisaatio asettavat uusia mittareita. Globalisaation myötä Itävallan kansainvälinen merkitys tällä toimialalla on jo vuosia kasvanut jatkuvasti. 

Kansainvälistä kuljetusta
Maa-, ilma- ja vesiliikenteen infrastruktuurin rakenne Itävallassa on erittäin hyvä ja vastaa korkeita kansainvälisiä standardeja. Itävallan logistiikkayritykset asettavat vertailukohtia ottaen huomioon taloudelliset ja ekologiset näkökohdat. 32 % kaikista tavaroista kuljetetaan Itävallassa rautateitse. Tämä on EU-vertailussa 14 % suurempi osuus yhdistettyjen kuljetusten jakaumassa. Myös suunnitelmia liikennetelemetriatietojen hyödyntämiseksi sekä liikennereittien ja mobiililaitteiden optimoimiseksi painotetaan tehokkaasti.

Itävallan kuljetuspalvelujen tarjoajat ovat kansainvälisesti arvostettuja pitkän kokemuksensa ja erinomaisen asiakaslähtöisyytensä ansiosta. Myös Itävallan osallistuminen liikennekäytävien suunnitteluun ja toteutukseen, pyrkimys vahvaan kansainväliseen yhteistyöhön tavoitteena teknisten ja oikeudellisten reunaehtojen yhtenäistäminen sekä poliittinen turvallisuus, suunniteltavuus ja luotettavuus käyttäjille ja ulkomaisille investoijille edistävät itävaltalaisen logistiikka-alan hyvää mainetta.

Tiet tulevaisuuteen

Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla, kustannuspaine ja kasvavat vaatimukset asiakkailta hinnan, laadun, ajan ja ympäristöystävällisyyden suhteen vaativat uusia, innovatiivisia logistiikkaratkaisuja. Saumattomien, tuote- ja aikajoustavien sekä mukautuvien arvonlisäketjujen luominen, mukaan lukien toimittajat etualalla, jälleenmyyjät ja loppuasiakkaat jäljempänä, asettavat alan suurten haasteiden eteen. Itävallan logistiikkayrityksillä on tarjottavana tätä varten ratkaisuja:

  • Multimoduulijakauma: Itävallan teollisuus muuttuu kasvavasti yhdistettyjen kuljetusten, globaalien ja joustavien logistiikkaratkaisujen tarjoajaksi.
  • Itävalta kehittää strategiaansa kestävien ja ympäristöystävällisten logistiikkaratkaisujen ja liikennemuotojen suhteen.
  • Rautatiestä liikennemuotona tulee yhä tärkeämpi multimodaaleissa logistiikkaratkaisuissa.
  • Laivat kuljetusvälineinä ennen kaikkea rahtiliikenteessä: Itävallasta tulee logistiikkaratkaisujen asiantuntija Tonavan alueella
  • Logistiikkakeskuksia, rahti- ka koontikeskuksia, lastausterminaaleja ja teiden kuormituksen vähentämistä kehitetään lyhyempien varastointi- ja kuljetusaikojen vuoksi.
  • Innovatiiviset ratkaisut käyttämällä digitaalisaatiota ja tietotekniikkaa liikennevirtojen prosessien optimointiin ja hyödyntämällä pilviteknologiaa.
  • Itävallan logistiikkatoimiala omistautuu loppuasiakaslogistiikkaan ja ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset kustannusten ja lyhyiden toimitusaikojen suhteen esimerkiksi verkkokaupassa.