Inhalt

Vienna International Arbitral Centre'n uudet välimies- ja sovittelusäännöt 2021

1. heinäkuuta 2021 uusi versio VIAC välimies- ja sovittelusäännöistä astui voimaan („Wienin säännöt ja Wienin sovittelusäännöt 2021“) sekä upouudet erityisesti sijoitusmenettelyjä koskevat välimies- ja sovittelusäännöt. 

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

Uusien Vienna Investment Arbitration Rules myötä VIAC tarjoaa omat menettelysääntönsä, joissa otetaan huomioon sijoitusvälitysmenettelyn erityispiirteet, mukaan lukien puolueettomien osapuolten osallistuminen ja vaikutukset yleistä etua ja yleistä järjestystä koskeviin kysymyksiin, ja samalla tarjotaan kustannustehokas ratkaisu. Erityisesti tätä varten on perustettu työryhmä, joka koostuu VIAC:n puheenjohtajiston ja sihteeristön edustajista. Tämä työryhmä on laatinut nämä uudet työjärjestykset. Säännöt tarjoavat edullisen ja edistyneen vaihtoehdon sijoituskiistojen ratkaisemiseksi. 

Näiden uusien sääntöjen kehittämistä pidettiin tilaisuutena mukauttaa nykyiset Vienna Rules of Arbitration and Mediation koskevat säännöt uusiin tarpeisiin ja markkinoiden kehitykseen sekä avata uusi liiketoiminta-alue, nimittäin välimiesmenettelyjen hallinnointi perintöriitojen kanssa, erityissäännöt uuden liitteen 6 mukaisesti. 

VIAC:n välimiesmenettely- ja sovittelusääntöjä 2021 ja uusia VIAC:n välimiesmenettely- ja sovittelusääntöjä investointimenettelyihin sovelletaan kaikkiin 30. kesäkuuta 2021 jälkeen aloitettuihin menettelyihin.