Inhalt

Huomisen tehdas on digitalisoitunut, automatisoitunut ja verkottunut

Älykkäät itävaltalaiset ratkaisut tasoittavat maailmanlaajuisesti teitä älykkäille tehtaille.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Samalla kun tuotantoprosessit jatkuvasti kiihtyvät ja kehittyvät, on nousemassa visio itseorganisoituvasta tuotantoympäristöstä: Älykäs Tehdas. Itävaltalaiset yritykset ovat parhaita toimijoita tämän vision toteuttamisessa: toimitusketjujen automatisoinnissa ja tekoälyn monipuolisessa käytössä, valmistuksesta aina tuotannon turvaamiseen uusimpien kyberturvallisuuslöydösten avulla.

Huomisen tehtaan ratkaisut perustuvat pitkälti sähkö- ja elektroniikkateollisuuden teknologioihin. Elektroniikkapohjaisten järjestelmien tutkimuskeskusten, kuten eurooppalaisen huippututkimuskeskuksen Silicon Austria Labsin, havainnot muokkaavat erehtymättömästi alan kehitystä.

Digitaaliset simulaatiot kiihdyttävät kehitystä, toimitusketjut muuttuvat läpinäkyvimmiksi, robotit kehittävät hienomotorisia taitoja, älytehtaan tulevaisuus ei näytä tuntevan rajoja ja tarjoaa samalla äärettömän paljon potentiaalia. Itävaltalaiset yritykset näyttävät, kuinka tulevaisuuden visioista voidaan tehdä konkreettisia ratkaisuja. Älykkäillä päätöksillä, jotka perustuvat ennustettaviin malleihin ja kyberturvallisuuteen, on perustavanlaatuista merkitystä.

Itävallan tuotantosektori on edelläkävijä 22 prosentin osuudellaan BKT:stä. Teollisuus 4.0 ja tarvittava osaaminen ovat täällä kotonaan. Ala on murroksessa, ja monet itävaltalaiset huippuyritykset toimivat maailmanlaajuisesti luotettavina edelläkävijöinä. Uusin julkaisu verkkolehdestä FRESH VIEW Smart Factory tarjoaa aiheesta syvempää näkemystä ja mielenkiintoista tietoa.