Inhalt

GreenTech Days 2022 - #greentechdays

+50 NATIONS EXPLORE THE FUTURE OF GREENTECH #greentechdays!

ADVANTAGE AUSTRIA, Enterprise Europe Network Austria in njeni partnerji vas z veseljem vabijo na mednarodni dogodek Green Tech Days 2022.

 

Avstrija je po vsem svetu znana po svojih vrhunskih izdelkih in storitvah v sektorju zelenih tehnologij. Avstrijska podjetja na področju GreenTech so z več kot 70-odstotnim izvozom močni mednarodni akterji.

 

Na GreenTech Days 2022 se bodo srečali podjetja in strokovnjaki iz več kot 50 držav, ki ponujajo projekte in izdelke s področja okoljske tehnologije, obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in zelene gradnje. V okviru številnih predavanj, delavnic in panelov ter virtualnih B2B sestankov se lahko povežejo podjetja in organizacije s celega sveta.


Tematski sklopi dogodka:

 

OKOLJE – OKOLJSKA TEHNOLOGIJA: ravnanje z odpadki, recikliranje, krožno gospodarstvo, energetski odpadki, učinkovitost virov, upravljanje z vodo, oskrba z vodo, čiščenje odpadne vode, čistilne naprave, nadzor onesnaževanja zraka, filtrirni sistemi itd.

ENERGIJA – OBNOVLJIVE ENERGIJE: vodna energija, vetrna energija, sončna in fotovoltaična energija, biomasa, biogoriva, bioplin, toplotne črpalke, geotermalna energija, vodik, shranjevanje energije itd.

UČINKOVITOST/GRADNJA – ENERGETSKA UČINKOVITOST/trajnostna in zelena GRADNJA: Storitve načrtovanja, arhitektura, urbanistično načrtovanje, gradbena tehnologija, gradbeni materiali, izolacijski materiali itd.


Več informacij ter obrazec za prijavo najdete TUKAJ.


Prijavite se na dogodek GreenTech Days 2022! Udeležba na virtualnem dogodku je brezplačna.

 

Jezik konference je angleščina.