Inhalt

Številke in dejstva

Standard Content Module
Hitro in natančno informiranje o gospodarskih podatkih, globalni vlogi in mednarodnem angažmaju Avstrije: s temi številkami in dejstvi si boste priskrbeli pregled nad deželo in njenim gospodarstvom.