Inhalt

Številke in dejstva

Standard Content Module
Obnovljivi viri energije so po vsem svetu gospodarski motor prihodnosti. Z nekaj številkami in dejstvi si lahko ustvarite pregled nad to panogo v Avstriji.
listen
 • 18.970

  delovnih mest

  Leta 2017 je panoga biogoriv zaposlovala 18.970 oseb.

 • 164

  mio. evrov prihodkov iz solarne termike

  Skupni prihodki panoge solarna termika so leta 2017 znašali 164 mio. evrov.

 • 1.313

  vetrnic

  Leta 2018 je v Avstriji delovalo 1.313 vetrnic.

 • 33,1%

  delež vodne energije

  Delež vodne energije med obnovljivimi viri je v Avstriji leta 2017 znašal 33,1%.

listen

Biomasa, sonce in toplotne črpalke

Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2018
Panoga biogoriv 2018 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 17.981
Skupni promet1,6 mrd. €
Dosežen prihranek CO2 v Avstriji na osnovi uporabe obnovljivih virov energijeca. 9,9 mio. ton
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2018
Kotli in peči na biomaso 2018 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 3.400
Skupni promet820 mio. €
Delež izvozaca. 80 %
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2018
Panoga fotovoltaike 2018 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 2.478
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe fotovoltaike v Avstriji509.356 ton
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2018
Panoga solarne termije 2018 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 1.400
Skupni prometca. 164 mio. €
Delež izvoza81 %
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe sončnih kolektorjev v Avstriji425.434 ton
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2018
Panoga toplotni črpalk 2018 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 1.469
Skupni prometca. 601 mio. €
Delež izvozaca. 33,9 %
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe toplotnih črpalk v Avstriji638.000 ton


Vodna in vetrna energija v Avstriji 

Vir. Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2017
Vodna energija 2017
Delež v primarni proizvodnji energije 26,4%
Delež v obnovljivih virih energije 33,1%
Inštalirana moč malih hidroelektrarn 1.395 MW

Vir: Interesno združenje vetrna energija, Vetrna energija v Avstriji 2019
Vetrna energija 2018
Število vetrnih elektrarn    1.313
Skupna moč 3.045 MW
Proizvodnja električne energije iz vetra 7 mrd. kWh
Prihranki CO2 4,3 mio. ton
Delovna mesta (2017) 4.500
Zadnja sprememba: : 10. November 2020