Inhalt

Številke in dejstva

Standard Content Module
Obnovljivi viri energije so po vsem svetu gospodarski motor prihodnosti. Z nekaj številkami in dejstvi si lahko ustvarite pregled nad to panogo v Avstriji.
listen
 • 18.376

  delovnih mest

  Leta 2020 je panoga biogoriv zaposlovala 18.376 oseb.

 • 131

  mio. evrov prihodkov iz solarne termike

  Skupni prihodki panoge solarna termika so leta 2020 znašali 131 mio. evrov.

 • 1.307

  vetrnic

  Leta 2020 je v Avstriji delovalo 1.307 vetrnic.

 • 28,5%

  delež vodne energije

  Delež vodne energije med obnovljivimi viri je v Avstriji leta 2019 znašal 28,5%.

listen

Biomasa, sonce in toplotne črpalke

Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2020
Panoga biogoriv 2020 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 18.376
Skupni promet1,6 mrd. €
Dosežen prihranek CO2 v Avstriji na osnovi uporabe obnovljivih virov energijeca. 9,2 mio. ton
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2020
Kotli in peči na biomaso 2020 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 4.198
Skupni promet1.016 mio. €
Delež izvozaca. 80 %
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2020
Panoga fotovoltaike 2020 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 2.755
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe fotovoltaike v Avstriji888.063 ton
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2020
Panoga solarne termije 2020 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 1.100
Skupni prometca. 131 mio. €
Delež izvoza84 %
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe sončnih kolektorjev v Avstriji345.637 ton
Vir: Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2020
Panoga toplotni črpalk 2020 
Delovna mesta s polnim delovnim časomca. 1.721
Skupni prometca. 870 mio. €
Delež izvozaca. 32,8 %
Dosežen prihranek CO2 na osnovi uporabe toplotnih črpalk v Avstriji832.853 ton


Vodna in vetrna energija v Avstriji 

Vir. Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije. Inovativne energetske tehnologije v Avstriji. Razvoj trga 2020
Vodna energija 2019
Delež v primarni proizvodnji energije 28,5%
Delež v obnovljivih virih energije 34,2%
Inštalirana moč malih hidroelektrarn  368 MW

Vir: Interesno združenje vetrna energija, Vetrna energija v Avstriji 2020
Vetrna energija 2020
Število vetrnih elektrarn    1.307
Skupna moč 3.120   MW
Proizvodnja električne energije iz vetra 7 mrd. kWh
Prihranki CO2  3 mio. ton
Delovna mesta   3.700
Zadnja sprememba: : 18. October 2021