Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Avstrijska podjetja so izumila postopek za učinkovitejšo proizvodnjo biodizla iz različnih surovin, na primer rastlinskih olj, odpadnih olj za kuhanje in živalskih maščob. Načrtujejo, gradijo in upravljajo velike sončne elektrarne za pripravo tople vode, ogrevanje prostorov, procesno ogrevanje in solarno hlajenje. Proizvajajo plavajoče fotovoltaične kolektorje. Avstrijska inovativnost na področju energije ima dolgo tradicijo: toplotno črpalko, eno najučinkovitejših in najnaprednejših priprav za ogrevanje in hlajenje, so iznašli že pred 150 leti v Avstriji.  Vodilni proizvajalec tehnologije s tega področja tudi danes prihaja iz Avstrije in letno izdela več kot 8000 toplotnih črpalk. 
listen

Z obnovljivimi viri energije, torej s trajnostno razpoložljivimi viri energije, ima Avstrija veliko izkušenj. Iz raziskovalnih laboratorijev in razvojnih centrov avstrijskih podjetij prihaja mednarodno priznana tehnologija, ki se je zaradi učinkovitosti in kvalitete izkazala po vsem svetu. Izumitev in izboljšanje strojev in naprav za pretvorbo vodne energije že leta velja za domeno avstrijskih podjetij in je iskana po vsem svetu. Drugi vir obnovljive energije je energetski potencial biomase iz surovin, ki znova zrasejo.  

Avstrija ima pri razvoju obnovljive energijske tehnologije bistveno vlogo. Mednarodne stranke lahko v Avstriji pokrijejo številna področja branže, npr.: 

  • vodna energija: gradnja naprav, turbin, svetovanje in inženiring
  • biomasa: bioplin, les, sekanci, peleti, gradnja naprav, izdelovanje kotlov, transportna tehnika
  • sončna toplota in fotovoltaika: moduli, svetovanje in načrtovanje
  • vetrna energija: proizvodnja turbin, gradnja naprav, svetovanje, upravljanje vetrnih parkov
  • toplotne črpalke

Več kot tretjina avstrijskih fotovoltaičnih modulov gre v izvoz. Pri grelnih kotlih za biomaso in termalnih sončnih kolektorjih znaša delež izvoza krepko čez 70%.

Podjetniška pokrajina

Avstrijska podjetja s področja obnovljivih nosilcev energije so večkratni nišni svetovni prvaki. Veliko MSP se ukvarja tudi s storitvami načrtovanja in svetovanja. Proizvajalci v tej branži ponujajo k strankam usmerjene rešitve po meri z nadpovprečno močno servisno komponento. Le nekaj primerov:

Neko avstrijsko podjetje se je že od svojih začetkov na področju izdelave stekla razvijalo v smeri fotovoltaike, ki je v uporabi na stavbenem področju.  

Dve Francis turbini in generatorje za razširitev hidroelektrarne Mica v Kanadi je dobavil avstrijski proizvajalec.   

V Avstriji je tudi pionir pri razvoju polnjenja baterij, ki je varčen tako z energijo kot s stroški.  

Vodilni ponudnik na področju gretja na biomaso v Evropi ima avstrijske korenine.

Prvi enostavno uporabni fotovoltaični sistem »all-in-one« z izjemnim dizajnom prihaja iz Avstrije.

Ljudje z odgovornostjo

Izobraževanje zaposlenih na področju obnovljivih energij je zelo pomembno. Avstrijska posebnost „dualni sistem“ (vajeništvo v podjetju in obiskovanje poklicne šole) zagotavlja, da bodo strokovnjaki, ki znajo povezovati teorijo in prakso, na voljo tudi v prihodnje. Tudi interdisciplinarna izobrazba na strokovnih visokih šolah in tehničnih visokih šolah prispeva k temu, da se bodo stranke tudi v prihodnje lahko zanesle na avstrijsko ekspertizo s področja obnovljivih nosilcev energije. 

Avstrijska podjetja iz te branže želijo aktivno prispevati k doseganju podnebnih ciljev. Svojo odgovornost do okolja jemljejo resno in tudi sami gospodarijo trajnostno in zavedno. Upoštevajo tudi varnostni vidik. Proizvodnja energije s pomočjo obnovljivih nosilcev energije je večinoma razpršena in decentralizirana in zato v primeru izpadov bolj stabilna. Slabost naravnih virov so nihanja glede razpoložljivosti. Zaradi tega se avstrijska podjetja ukvarjajo s tematiko shranjevanja električne energije in z varnostjo oskrbe pri regenerativni energiji. Tako prispevajo k pozitivnemu razvoju na energetskem področju.