Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Naročniki po vsem svetu stavijo na avstrijska podjetja za izvedbo projektov nizke gradnje, bodisi za gradnjo cest, mostov, votlinsko gradnjo ali gradnjo predorov. Dobra in pametno načrtovana gradnja, kakovost in varnost ter uporaba moderne tehnologije ... vse to lahko mednarodne stranke pričakujejo od avstrijskih podjetij, ki delujejo v panogah nizke gradnje in prometne infrastrukture. Branža obsega podjetja, ki so vodilna na svetovnih trgih, na primer na področjih pločevinastih cevi, ladijskih krovov in rešitev za odvodnjavanje.
listen

Večji, ko je transportni koeficient za določene prometne tokove, toliko večji je tudi konjunkturni vpliv v regiji. Prometna infrastruktura ima pogosto pozitivne učinke. npr. regionalno kohezijo in nastanek osi blaginje. Avstrijska podjetja branže nizke gradnje in prometne infrastrukture ponujajo široko paleto storitev: od svetovanja, načrtovanja in koordinacije do obrtniško pravilne izvedbe in dokončanja. Sem spadajo:

  • mostovi in viadukti
  • gradnja tunelov
  • gradnja cevovodov in omrežja kanalov
  • gradna cest
  • gradnja železniških viaduktov
  • vodogradnja
  • posebna gradnja in ostala nizka gradnja

Avstrijska podjetja imajo mednarodno priznano strokovnost predvsem pri posebnih projektih nizke gradnje (gradnja cest, mostov, votlih prostorov ter tunelov), pri pametnih oz. visokokakovostnih gradbenih materialih, pri izdelkih kot so cevi, odvajanju odplak, rigolanju itd., pa tudi pri posebnih strojih in vozilih.

Avstrija je dežela gora in gradnja cest pod težkimi pogoji ima zato dolgo tradicijo. K izkušnjam prejšnjih generacij prihaja v zadnjem času še trend digitalizacije v gradnji. Avstrijska prometna telemetrija in krmilni sistemi za štetje prometa in optimizacijo prometnih tokov so mednarodno iskani.

Izobrazba

Strokovno specifična izobrazba igra pomembno vlogo v branži nizke gradnje in prometni infrastrukturi. Kajti dobri strokovnjaki so med najpomembnejšimi faktorji za uspeh vsakega gradbenega podjetja. 

Na področju gradbeništva je v Avstriji na voljo precej različnih izobrazb - od izobraževanja za poklic zidarja in izdelovalca opažev, do višjih poklicnih šol (HTL), izobraževanja za pridobitev naziva stavbenika in študija na visokih strokovnih šolah ali univerzah. S svojim dobro izobraženim osebjem je avstrijsko gradbeništvo mednarodno konkurenčno. 

Trajnost

Avstrijska podjetja poznajo probleme branže in imajo za njih tudi rešitve: ceste, mostovi, tuneli morajo pogosto voditi skozi zelena ali zaščitena območja, da bi tako povezali regije. Pametno načrtovanje upošteva negativne vplive in jih z ustreznimi zaščitnimi ukrepi minimira. Pri gradnji je s previdnem ravnanju vsekakor mogoče upoštevati okolje, npr. z zavestno izbiro gradbenih materialov, pri odstranjevanju odpadkov, pri uporabi gradbenih strojev z nizkimi emisijami in konec koncev s trajnostno, učinkovito porabo energije. Mednarodne stranke profitirajo od dolgoletnih izkušenj avstrijskih podjetij na teh področjih.

Varnost in odgovornost

Varnost na gradbiščih in zdrava delovna mesta ščitijo delojemalce ter prispevajo k varčevanju stroškov. Varnost na delovnem mestu ima zato v gradbeništvu še posebej pomembno vlogo. Za avstrijska podjetja je varnost na delovnem mestu del integriranih sistemov upravljanja. Varnostni in zaščitni ukrepi so urejeni v normativih, uredbah in smernicah. Poleg tega so podjetja tudi ustrezno certificirana (ISO) oziroma imajo ustrezne pečate kakovosti.

Za velika gradbena podjetja s stalno menjajočimi se gradbišči je še posebej nujno, da prevzamejo odgovornost do različnih skupin upravičencev. Veliko število velikih podjetij je v svoje vodenje že vključilo temo družbene odgovornosti (CSR).   

Prihodnost

Glavne teme prihodnosti so povečana mobilnost, povečanje prometa, optimiziranje prometnih tokov in avtonomna vožnja s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Vedno bolj bodo pomembne intermodalne prometne rešitve in ravnanje na stičišču gospodarstva in ekosistemov.