Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Na avstrijskem Tirolskem se je leta 1951 pisala zgodovina medicine. Tam so raziskovalci odkrili in izdelali prvi penicilin, odporen proti kislini. Danes delavnico tega pionirja vsako leto zapusti okoli 190 milijonov zavojev zdravila, podjetje pa je eden največjih proizvajalcev antibiotikov na svetu. Avstrijska biotehnološka podjetja so med vodilnimi svetovnimi podjetji pri razvoju cepiv in novih farmacevtskih učinkovin proti življenjsko nevarnim boleznim. Njihova stopnja raziskovanja znaša 21 %.
listen

Biotehnologija šteje med „ključne tehnologije“ in sodi po vsem svetu med najpomembnejše in najhitreje rastoče branže. Tudi v Avstriji potekajo investicije na tem področju in tako vzpodbujajo razvoj biotehnologije na določeni lokaciji.  

Avstrijska podjetja biotehnološke branže imajo svoje težišče predvsem v rdeči biotehnologiji, torej pri uporabi v medicini in farmaciji ter se osredotočajo na farmacevtske učinkovine, diagnostike in nove terapije. Tudi na področju bele biotehnologije so avstrijska podjetja zastopana z izdelki kot so encimi in dodatki za živila. 

Avstrija je za področje evropskih znanosti o življenju osrednja lokacija, ki je mednarodno priznana kot pomemben vir za zdravila, izdelke, tehnologije in storitve. Branža življenjskih znanosti je v Avstriji zelo razpredena in obsega majhna in velika podjetja kakor tudi vrsto multinacionalnih koncernov, ki imajo tukaj svoj glavni sedež ali pa svoje proizvodne obrate.

Resnično osupljivi faktor na področju znanosti o življenju v Avstriji je visoka stopnja sodelovanja med proizvajalci, dobavitelji in ponudniki storitev, ki so vsi posejani na relativno majhnem prostoru, a so kljub temu dejansko „Made in Austria“.

Faktorji uspeha

Odličnost avstrijske delovne sile, uveljavljena odlična kvaliteta avstrijskega izobraževalnega sistema in vrhunski status njegovih izobraževalnih ustanov kakor tudi vrhunska infrastruktura so bistveni faktorji uspešnosti življenjske znanosti v Avstriji. Po vsej Avstriji je več znanstvenih parkov, ustanovitvenih centrov in iniciativ za prenos tehnologije, s čimer je zagotovljena rast narodne industrije, kar je pritegnilo številne uveljavljene multinacionalne koncerne. 

Vrhunsko raziskovanje na avstrijskih univerzah je najpomembnejši vir za prenos tehnologij na mlada podjetja, ki so v avstrijski branži življenjskih tehnologij vedno številčnejša. Odlična infrastruktura in bližina rastočih trgov na vzhodu ustvarjajo najboljše pogoje za biotehnološka podjetja v Avstriji. Na Dunaju so skoncentrirane znanstvene dejavnosti, zagonska podjetja in uveljavljena podjetja biotehnološke branže. Skupaj z univerzami in raziskovalnimi ustanovami je mogoče obstoječi potencial na področju življenjske znanosti izkoristiti v največji možni meri. 

Prednosti s prihodnostjo

Avstrijske prednosti so še posebej v raziskovanju novih cepiv in zdravil za zdravljenje dosedaj neozdravljivih obolenj kakor tudi v boju proti novim povzročiteljem bolezni in smrtnih infekcij. 

Avstrijska podjetja raziskujejo na področju že znanih civilizacijskih bolezni kot sta diabetes in rak ter razvijajo zdravila, ki bodo kos demografskim spremembam. 

Z menjavo paradigme v modernem zdravstvu bo fokus v bodoče na personalizirani medicini, s čimer bodo pacienti obravnavani ciljno usmerjeno, kar bo povzročilo znižanje izdatkov za zdravje in zdravljenje. 

Tipični novi proizvodi

Neko dunajsko podjetje je razvilo imunsko terapijo, ki temelji na nekem protitelesu in ima oznako zdravilo sirota (angl. orphan drug) za zdravljenje pediatričnega nevroblastoma. Terapija je bila razvita skupaj z akademskim omrežjem, v katerega sodi tudi dunajski raziskovalni center za raka pri otrocih St. Anna. 

Spet drugo avstrijsko biotehnološko podjetje dobavlja inovativna, po meri narejena cepiva za terapevtsko zdravljenje kroničnih bolezni kot so alzheimerjeva bolezen, parkinsonova bolezen, arterioskleroza, visok krvni pritisk in diabetes. 

Že od leta 1909 so pod imenom „Eucarbon“ po vsem svetu znane tablete oglja iz Avstrije. Poleg stalnega razvoja in izboljšave izdelkov predstavljata glavni recept za uspeh proizvajalcev tudi tesno sodelovanje z izvoznimi partnerji in opredelitev za timsko delo.  

Neko mednarodno dejavno družinsko podjetje s sedežem v avstrijskem Korneuburgu se je zapisalo nalogi, da bo z razvojem, raziskavo in uvajanjem inovativnih izdelkov na področju estetske dermatologije prispevalo k izboljšanju splošnega dobrega počutja. Podjetje je globalni igralec in prodaja svoje izdelke v 110 državah sveta. 

Spet drugo zagonsko medicinsko tehnično podjetje s sedežem na Dunaju je razvilo slikovno analizo, s katero je mogoče s kamero na pametnem telefonu pregledati kožna obolenja. Slike se primerjajo z bazo podatkov na spletu, na tak način pa želijo zmanjšati število pacientov pri testiranju zdravil, znižati stroške in pospešiti razvoj zdravil.