Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Za avstrijsko založništvo je značilno veliko število majhnih in specializiranih založb. 81% jih zaposluje manj kot deset ljudi. Tudi na trgu oglaševanja so večinoma prisotna mala in srednje velika podjetja. 70% oglaševalskih agencij v Avstriji je podjetij z enim zaposlenim, ki so povsem konkurenčna v primerjavi z Evropo.
listen

Medijska pokrajina

Medijska pokrajina v Avstriji je sestavljena iz televizije, radijskih in tiskanih medijev, pri čemer prvi pripada relativno velik pomen. Poleg številnih lokalnih televizijskih postaj, ki se večinoma posvečajo regionalnim temam, obstaja nekaj postaj, ki pokrivajo vse zvezne dežele. 

V nasprotju s televizijo poteka prenos radijskih signalov v Avstriji še vedno izključno analogno. Poleg nekaterih postaj, ki geografsko gledano pokrivajo celotno državo, obstaja tudi veliko lokalnih postaj. Žanri pokrivajo skoraj vsak okus. Tudi pri tiskanih medijih obstaja v Avstriji velika raznolikost.

Oglaševanje

Pri oglaševanju so v Avstriji izjemno pomembni tiskani mediji. Tako je tudi količina oglasov v medijih glede na mednarodno primerjavo visoka. Pomen spletnih medijev tudi na avstrijskem oglaševalskem prostoru vedno bolj narašča. Avstrijske oglaševalske agencije so dejavne in uspešne po vsem svetu, čeprav na prvi pogled morda niso mednarodno opazne. 

Založništvo

Avstrijska založniška pokrajina ima nekaj posebnosti, npr. posebno kompetentnost pri otroških knjigah in publikacijah kot so umetniške knjige. Avstrijski trg - tako kot nemški - profitira od tradicionalnega dogovora o določanju fiksne cene.

Lastno medijsko in oglaševalsko tržišče v Avstriji je majhno. Za obstoj in uspešnost morajo biti avstrijska podjetja kreativna in fleksibilna, to pa so kvalitete, od katerih imajo njihove stranke največ koristi. 

Ustvarjalci trendov

Podjetja te branže določajo trende in se usmerjajo na izzive prihodnosti. Na vseh treh področjih - založništvu, medijih in oglaševanju - je moč zaznati jasen razvoj v smeri digitalizacije. Vsa podjetja razvijajo koncepte, da se pripravijo za to pot. Za medijske ustvarjalce to npr. pomeni, da je potrebno temu primerno pripraviti vsebine za prenosne končne naprave. 

Pri založbah je moč opaziti vedno večjo koncentracijo podjetij. Povpraševanje po digitalnih ponudbah narašča, a ne nadomešča tiskanega medija. Avstrija še vedno ostaja dežela časopisnih bralcev. 

Avstrijski oglaševalci veliko kreativne energije vlagajo v spletno oglaševanje. Kajti reklama je začetnik in vezni člen pri digitalizaciji, in najde pravi (slikovni) jezik za uporabnike različnih medijskih kanalov.

„digi 4 school“

Pod tem naslovom deluje skupina avstrijskih izdajateljev šolskih učbenikov že od leta 2013 na izdelavi okvirnih pogojev za digitalne vsebine pri pouku. Knjižno in medijsko gospodarstvo vidi sedanjost in prihodnost v medijski mešanici: otipljiv učbenik v kombinaciji z digitalnimi učnimi vsebinami.

listen