Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Svetovni prvaki vodne energije, evropski prvaki obnovljivih virov energije, pomembna energetska tranzitna država za Vzhod in Zahod: avstrijska energetika črpa najboljše iz posebne lege in geografije države ter razvija mednarodno priznano praktično znanje.
listen

Avstrijska energetska podjetja se ukvarjajo s proizvodnjo in z distribucijo električne energije, upravljajo z elektrarnami in s sistemi za shranjevanje. V branžo sodi tudi oskrba z električno energijo na IT osnovi, Smart Metering, izdelava krmilnih instrumentov in krmilne tehnike ter izgradnja vodov. Poleg tega imajo avstrijska podjetja tudi tehnično znanje pri črpanju in distribuciji nafte in zemeljskega plina, pri nosilcih obnovljivih virov energije, predvsem na področju vodne energije, ter pri izdelavi turbin in naprav. Avstrija ne proizvaja elektrike s pomočjo atomske energije.

Avstrija ima v mednarodnem trgovanju z energijo znotraj Evrope pomembno vlogo kot tranzitna dežela. Velik del uvoza z Bližnjega Vzhoda za zahodno Evropo, z nahajališč na Kavkazu in v Rusiji prečka Avstrijo, še posebej po transalpskem naftovodu.

Prednost zaradi geografske lege in tradicije

Avstrijska energetika izkorišča prednost svoje geografske lege, najbolje uporablja obstoječe vire in naprej razvija tehnično znanje za mednarodno uporabo.

Avstrija ima lastna nahajališča nafte in zemeljskega plina, katerih črpanje ima že dolgo tradicijo. Avstrijska podjetja so se zelo specializirala in so kot partnerji zelo iskana v mednarodni energetski branži.  

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so pri oskrbi vedno pomembnejši. Politična volja, strogi zakoni in visok vložek za raziskave in razvoj sledijo temu trendu. Vse skupaj vodi k ogromnemu tehničnemu znanju in odlični strokovnosti na področju obnovljivih virov energije v Avstriji. Glede na površino je Avstrija v EU na prvem mestu po deležu obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije. Posledica uspeha na tem področju je zmanjšanje količin toplogrednih izpustov.

Petrokemija z odgovornostjo

Eno izmed največjih industrijskih podjetij, ki kotira na borzi, črpa in prodaja nafto in plin ter ponuja inovativne energetske rešitve ter visokokakovostne petrokemične izdelke na odgovoren način. Z letno kapaciteto v rafineriji v višini 17,8 tone in z okoli 3.800 bencinskimi servisi v 10 državah daje to podjetje jasen signal mednarodne strokovnosti avstrijske naftne in plinske industrije. 

Inovacija na področju zemeljskega plina

Poseben avstrijski izum je razvoj tehnologije, ki omogoča umetno izdelavo plina s pomočjo vetra in sonca. S pomočjo sistema „Underground Sun Conversion“ naj bi bilo prvikrat mogoče neposredno v skladišču zemeljskega plina na naravni način „proizvajati“ zemeljski plin z namensko iniciiranim mikrobiološkim procesom in plin potem kar tam tudi shranjevati. Ta metoda, ki je na svetu edinstvena, oponaša naravni proces nastajanja zemeljskega plina.

Strokovnost na področju vodne energije

Na področju vodne energije je Avstrija lahko za zgled. Turbine in generatorji, ki so proizvedeni v Avstriji, vedno znova postavljajo rekorde glede velikosti in zmogljivosti. Neko avstrijsko podjetje z več kot 70 leti izkušenj je eno izmed največjih svetovnih ponudnikov na področju hidravlične proizvodnje električne energije. Turbine za elektrarne v Švici, Južni Koreji ali Pakistanu, ki jih to podjetje dobavlja, so največje in najzmogljivejše na svetu. 

Specialno znanje

Strokovnjak za tehnologijo plinskih motorjev, ki ima po svetu več kot 1.700 zaposlenih, ter dobavitelj nemagnetnih vrtalnih komponent za smerno vrtalno tehniko in ostalih visokopreciznih komponent za črpanje nafte in plina sta le dva primera specialnega znanja avstrijskih podjetij s področja energetike, ki sta v uporabi po vsem svetu.

Pogled v prihodnost

Na področju energetike je zaznati trend, ki gre v smeri Big Data, Smart Meter in k virtualnim elektrarnam, povezavi decentraliziranih ponudnikov energije, ki potem svojo energijo prodajajo skupaj.  

Pomembna vprašanja za prihodnost so varnost omrežja, shranjevanje električne energije in izravnave nihanj pri proizvajanju obnovljivih virov energije. Tudi na teh področjih se avstrijska podjetja uspešno udeležujejo in ponujajo rešitve, ki so mednarodno upoštevane.