Inhalt

Impressum

Standard Content Module
listen

Razkritje podatkov po § 25 Zakona o medijih

Sedež

Gospodarska zbornica Avstrije / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

Zakoniti zastopnik: dr. Harald Mahrer, predsednik Avstrijske gospodarske zbornice

Področje delovanja

ADVANTAGE AUSTRIA je, s svojo mrežo pisarn po celem svetu, avstrijska agencija za internacionalizacijo gospodarstva. V okviru zakonsko določene naloge s strani Gospodarske zbornice Avstrije - Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) je ADVANTAGE AUSTRIA največji avstrijski ponudnik storitev in vir impulzov za vse mednarodne gospodarske aktivnosti Avstrije. ADVANTAGE AUSTRIA zastopa člane Gospodarske zbornice Avstrije kot zakonsko določena interesna skupnost tako doma kot tudi v tujini.

Usmerjenost spletne strani

Pospeševanje ciljev področja delovanja

Glede na tehnične možnosti svetovnega spleta ne moremo dati zagotovila za avtentičnost, pravilnost in kompleksnost informacij, ki so na razpolago na svetovnem spletu. Pravtako ne dajamo zagotovila za razpoložljivost oz. delovanje te spletne strani in njenih vsebin.


V kolikor je to pravno dopustno, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za neposredne, posredne ali druge vrste škod ne glede na njihov izvor, ki bi nastale kot posledica uporabe ali nerazpoložljivosti podatkov in informacij s te spletne strani.

Vsebina te spletne strani je avtorsko zaščitena. Informacije so namenjene osebni uporabi. Vsaka nadaljnja uporaba, predvsem shranjevanje podatkov, razmnoževanje in vsaka oblika gospodarske rabe, kot tudi posredovanje tretjim osebam - tudi v delih ali v predelani obliki - brez soglasja dotične organizacije, je prepovedana. Posamezne vsebine tega portala dajo na razpolago kooperacijski partnerji. Ti prispevki so označeni s povezanimi logotipi in ne odražajo nujno stališča Zunanjetrgovinskega oddelka Gospodarske zbornice Avstrije - ADVANTAGE AUSTRIA.

Povezave na www.advantageaustria.org so vedno dobrodošle. Vsakršna povezava posameznih strani naše ponudbe na tuje strani je prepovedana.  

Pojasnilo k enakovredni obravnavi spolov

Načeloma so vse informacije in načini omembe na spletni strani www.advantageaustria.org in vseh njenih podstraneh ter dokumentih pisana oz. mišljena v smislu enakovredne obravnave obeh spolov ter so kot take tudi za interpretirati. Tako je npr. izraz "dobavitelj" mišljen za oba spola. Izraz, v tem primeru "dobaviteljica" smo izpustili z namenom lažjega branja in večje preglednosti.