Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Stranka je kralj – to je pomembno vodilo avstrijskih bank in zavarovalnic, bodisi doma bodisi v tujini. Avstrijski bančni sektor je s hčerinskimi bankami zastopan v številnih državah, na primer tudi z močno razširjeno mrežo v celotni Vzhodni Evropi. Zahtevam po digitalizaciji kljubuje z bližino strankam.
listen

Avtomat, na katerem lahko v nekaj minutah povsem preprosto sklenete avtomobilsko zavarovanje? Potovalno zavarovanje prek SMS-sporočila? Individualno zavarovalniško svetovanje pred naslednjim dopustom za polico, ki vključuje jahanje ali pohodništvo? Brez težav: avstrijska zavarovalniška panoga je raznolika in inovativna ter ima dolgo tradicijo. Poleg tega je dobro zastopana na mednarodni ravni, predvsem v Vzhodni Evropi.

Tradicija in stabilnost

Zavarovalnice in banke v Avstriji imajo tradicionalno osnovo in so tako tudi strukturirane. Bančniško okolje je v Avstriji močno zaznamovano z regionalnimi kreditnimi instituti in deželnimi bankami. Zavarovalnice v Avstriji imajo dolgo zgodovino in mnogo izkušenj na področju zavarovanja ljudi, živali in premoženja, kakor tudi glede oskrbe in ustvarjanja premoženja.

Zbiranje vlog in podeljevanje kreditov šteje med osrednje dejavnosti avstrijskih hranilnic in bank. Tako je kreditno gospodarstvo tudi med zadnjo finančno krizo delovalo kot stabilizator.

Produkti avstrijskih zavarovalniških podjetij se delijo v gospodinjski in mobilni del, v zavarovanja, ki zadevajo varnost v starosti in pokojnine ter v produkte, ki zavarujejo zdravje in nego.

Nosilci različnih avstrijskih zavarovanj so zavarovalci pod državnim nadzorom, za področje zavarovanj zdravja in nege pa so odgovorne okrajne ali obratne zdravstvene zavarovalnice.

Varnost na številnih tržiščih

Države srednje in vzhodne Evrope se glede standarda in kvalitete življenja nahajajo na pravi poti. To pomeni, da narašča tudi povpraševanje po zanesljivih storitvah s področja financ in zavarovalništva. Obstaja povpraševanje po inovativnih servisnih storitvah in ponudbah in avstrijska podjetja v branži bank in zavarovalnic jih lahko ponujajo. Številna avstrijska podjetja so v tej regiji že dolgo aktivna in poznajo ta tržišča in njihove potrebe.

Inovacije za ljudi

Odločilni dejavnik za uspeh je digitalizacija izdelkov in storitev. A ravno v zavarovalniški in bančni branži, v središču katere stoji človek, je dobro ravnotežje med klasičnimi načini prodaje in digitalno inovacijo zelo pomembno.

Pod gesli "FinTech" in "InsurTech" je zajetih precej novih proizvodov, ki se širijo po bančni in zavarovalniški industriji.  Mednje šteje nastavek več bank, pa tudi uporaba mobilnih digitalnih komunikacijskih sistemov, ki določajo vsakdanjik strank bank in zavarovalnic. Enostavne zavarovalniške produkte je dandanes v veliki meri možno skleniti preko priporočilnih sistemov na internetu.

Tradicionalna podjetja v branži se morajo prilagoditi hitremu tempu inovacij in razdiralnemu potencialu novih tehnologij.  Stranke bank imajo korist od sodobnih ponudb, npr. na področju digitalnega plačevanja ali mobilnih bančnih plaftform, pri istočasno visoki kvaliteti osebnega svetovanja.  Bančništvo mora biti enostavno in pri tem tudi varno.  In ravno to je osrednja kompetentnost tradicionalnih bank, kajti slednje ponujajo kompetentno svetovanje, dolgoročne odnose in resnost. In za zavarovalnice je dandanes bolj potrebno kot kadarkoli prej, da spoznajo potrebe in želje svojih strank.

Odgovornost

Finančna in zavarovalniška industrija prispeva k ekonomiji in družbi na več nivojih:

  • kot ponudnik storitev za svoje stranke
  • kot podjetje za narodno gospodarstvo
  • kot Corporate Citizen za družbo

Avstrijske banke in zavarovalnice prevzemajo to odgovornost in tako pridobivajo svoje najdragocenejše premoženje: zaupanje svojih strank.