Inhalt

Podatki in dejstva

Standard Content Module
Spoznajte branžo železniška infrastuktura na podlagi izbranih podatkov spodaj.
listen
 • 102,6

  mio. ton transportiranega tovora

  Leta 2019 je bilo preko avstrijskega železniškega omrežja prepeljanih 102,6 mio. ton tovora. 

 • 5.733

  km skupna dolžina železniškega omrežja

  Skupna dolžina železniškega omrežja Avstrije znaša 5.733 km (2019). 

 • 1,8

  mio. kontejnerjev

  Leta 2019 je bilo preko avstrijskega železniškega omrežja prepeljanih skupno 1,8 mio. kontejnerjev in zamenljivih tovorišč.

 • 1,39

  mrd. EUR izvoza

  Vrednost izvoza železniških vozil, tirnega materiala ter signalnih naprav je leta 2019 znašala okroglih 1,39 mrd. EUR.

listen
Vir: Statistični urad Avstrije
Železniški tovorni promet glede na področja 2019
Področje Prepeljan tovor v tonah / delež v %  Prevozniške storitve tkm*) / delež v % 
Tranzit 30,3 mio.t / 29,5 % 7,5 mrd. tkm / 34,6 %
Notranji promet 28,0 mio.t / 27,3 % 4,4 mrd. tkm / 20,3 %
Mednarodni vstopni promet 27,2 mio.t / 26,5 % 5,8 mrd. tkm / 26,7 %
Mednarodni izstopni promet 17,1 mio.t / 16,7 % 4,0 mrd. tkm / 18,4 %
Skupno: 102,6 mio. ton 21,7 mrd. tkm
*) tkm = tovor v tonah na kilometerZadnja sprememba: : 22. June 2021