Inhalt

Podatki in dejstva

Standard Content Module
Spoznajte branžo železniška infrastuktura na podlagi izbranih podatkov spodaj.
listen
 • 97,5

  mio. ton transportiranega tovora

  Leta 2020 je bilo preko avstrijskega železniškega omrežja prepeljanih 97,5 mio. ton tovora. 

 • 5.733

  km skupna dolžina železniškega omrežja

  Skupna dolžina železniškega omrežja Avstrije znaša 5.733 km (2019). 

 • 1,7

  mio. kontejnerjev

  Leta 2020 je bilo preko avstrijskega železniškega omrežja prepeljanih skupno 1,7 mio. kontejnerjev in zamenljivih tovorišč.

 • 1,47

  mrd. EUR izvoza

  Vrednost izvoza železniških vozil, tirnega materiala ter signalnih naprav je leta 2020 znašala okroglih 1,47 mrd. EUR.

listen
Vir: Statistični urad Avstrije
Železniški tovorni promet glede na področja 2020
Področje Prepeljan tovor v
tonah / delež v %
 
Prevozniške storitve
tkm*) / delež v %
 
Tranzit 30,1 mio.t / 30,9 % 7,2 mrd. tkm / 35,1 %
Notranji promet 26,6 mio.t / 27,3 % 4,2 mrd. tkm / 20,5 %
Mednarodni vstopni promet 24,7 mio.t / 25,3 % 5,2 mrd. tkm / 25,4 %
Mednarodni izstopni promet 16,2 mio.t / 16,6 % 3,9 mrd. tkm / 19,0 %
Skupno: 97,5 mio. ton 20,5 mrd. tkm
*) tkm = tovor v tonah na kilometerZadnja sprememba: : 25. January 2022