Inhalt

Podatki in dejstva

Standard Content Module
Spoznajte branžo železniška infrastuktura na podlagi izbranih podatkov spodaj.
listen
 • 107,6

  mio. ton transportiranega tovora

  Leta 2017 je bilo preko avstrijskega železniškega omrežja prepeljanih 107,6 mio. ton tovora. 

 • 5.700

  km skupna dolžina železniškega omrežja

  Skupna dolžina železniškega omrežja Avstrije znaša 5.700 km. 

 • 1,5

  mio. kontejnerjev

  Leta 2017 je bilo preko avstrijskega železniškega omrežja prepeljanih skupno 1,5 mio. kontejnerjev in zamenljivih tovorišč.

 • 1,2

  mrd. EUR izvoza

  Vrednost izvoza železniških vozil, tirnega materiala ter signalnih naprav je leta 2017 znašala okroglih 1,2 mrd. EUR.

listen
Vir: Statistični urad Avstrije
Železniški tovorni promet glede na področja 2017
Področje Prepeljan tovor v tonah / delež v %  Prevozniške storitve tkm*) / delež v % 
Tranzit 31,2 mio.t / 29,0 % 7,4 mrd. tkm / 33,1 %
Notranji promet 30,0 mio.t / 27,9 % 4,6 mrd. tkm / 20,6 %
Mednarodni vstopni promet 28,7 mio.t / 26,7 % 6,1 mrd. tkm / 27,5 %
Mednarodni izstopni promet 17,7 mio.t / 16,5 % 4,2 mrd. tkm / 18,7 %
Skupno: 107,6 mio. ton 22,3 mrd. tkm
*) tkm = tovor v tonah na kilometerZadnja sprememba: : 15. October 2020