Inhalt

Številke in dejstva

Standard Content Module
Avstrijski izobraževalni sistem šteje med najboljše na svetu. Posebnost avstrijskega izobraževalnega sistema je tesna povezanost med gospodarstvom in izobraževanjem.
listen
 • 4,9%

  BDP delež, namenjen izobraževanju

  4,9% BDP je bilo leta 2015 v Avstriji namenjenega izobraževanju, z izjemo nižjih stopenj. Tendenca raste.

 • 32,5%

  delež učencev v dualnem sistemu

  Leta 2015 je 32,5% učencev in učenk na drugi srednji stopnji avstrijskega šolskega sistema obiskovalo kombiniran šolski in obrtniški izobraževalni program, tako imenovan dualni sistem.

 • 16,7%

  delež prebivalstva z visoko izobrazbo

  16,7% prebivalstva od 25 do 64 leta starosti ima zaključeno visokošolsko izobrazbo.

 • 18

  učencev na razred

  18,3 učenk in učencev znaša srednja velikost razreda v Avstriji na primarni stopnji. OECD povprečje znaša 21,1 učenk in učencev na razred.

listen
Vir: Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje
Univerze in visokošolske ustanove v Avstriji 2018       
Javne univerze 22
Zasebne univerze 13
Strokovne visoke šole 21
Skupno: 56
Vir: OECD – Pregled izobraževanja 2018, Poročilo o Republiki Avstriji
Izdatki za izobraževanje v Avstriji 2015
Izdatki za izobraževanje na učenca oz. učenko v ameriških dolarjih USD 15.043
Delež skupnih izdatkov za izobraževanje glede na BDP 4,9 %Zadnja sprememba: : 10. November 2020