Inhalt

Številke in dejstva

Standard Content Module
Brez znanosti in razvoja ne bi bilo novih materialov . Na osnovi nekaterih izbranih podatkov se lahko informirate o gospodarskih panogah in njihovem pomenu za panogo „Novi materiali“ v Avstriji.
listen
 • 1.700

  zaposlenih

  Leta 2019 je bilo okoli 1.700 zaposlenih v raziskavah in razvoju na področju kovinarstva.

 • 177,46

  mio. EUR za raziskave in razvoj na področju gume in umetnih mas

  Izdatki za eksperimentalne raziskave in razvoj na področju gume in umetnih mas so leta 2019 znašali 177,46 mio. EUR.

 • 98,1

  mio. EUR za raziskave in razvoj na področju stekla ter izdelkov iz kamna in zemlje

  98,1 mio. EUR so leta 2019 znašali izdatki za eksperimentalne raziskave in razvojna področju stekla ter izdelkov iz kamna in zemlje. 

 • 86,4

  mio. EUR za raziskave in razvoj na področju neželeznih kovin ter litin iz težkih in lahkih kovin

  V raziskave in razvoj na področju neželeznih kovin ter litin iz težkih in lahkih kovin je bilo leta 2019 vloženega 86,4 mio. EUR.

listen
Vir: Statistika Avstrije - popis 2019
Zaposleni v znanosti in eksperimentalnem razvoju 2019
gospodarska panoga (ÖNACE 2008)zaposleni(s polnim delovnim časom)
gume in izdelki iz plastičnih mas1.227,2
steklo, izdelki iz kamnov in redkih zemelj758,3
surovo železo, jeklo, cevi, livarne619,3
livarne za kovine, lahke in težke kovine513,8
kovinski izdelki1.699,7

Vir: Statistika Avstrije - popis 2019
Izdatki za znanost in eksperimentalni razvoj 2019
gospodarska panoga (ÖNACE 2008)v 1.000 €
gume in izdelki iz plastičnih mas177.460
steklo, izdelki iz kamnov in redkih zemelj98.077
surovo železo, jeklo, cevi, livarne167.892
livarne za kovine, lahke in težke kovine86.365
kovinski izdelki225.376
listen

Zadnja sprememba: : 25. October 2021