Inhalt

Pregled

Standard Content Module
V Avstriji se ne nahajajo samo največje podzemno nahajališče volframove rude na Zahodu, največje nahajališče lojevca v Srednji Evropi in največje nahajališče siderita na svetu. Tu najdemo tudi vodilnega svetovnega proizvajalca ognjevzdržnih izdelkov in vodilno tehnološko podjetje na področju uporabe reciklirnega materiala pri mineralnih surovinah. Znotraj panoge se surovine pridobivajo trajnostno, izdelki pa proizvajajo v različnih oblikah – inovativno, stroškovno učinkovito in v skladu z zahtevami, ki so izredno prilagojene strankam.
listen

Surovine za vsakdanje življenje

Noben izdelek brez mineralnih surovin, noben dan brez mineralnih surovin. Brez mineralnih snovi ne bi bilo nobene hiše, nobenega vlaka, nobene ceste, nobenega časopisa, pa tudi nobenega računalnika ali prenosnega telefona. Avstrijsko rudarstvo pridobiva visokokakovostne surovine, ki so v predelani obliki na voljo za izdelke, iskane po vsem svetu. Samo en primer: železov sijajnik iz Avstrije je v uporabi po vsem svetu v antikorozijskih premazih, od mostu preko Bosporja v Turčiji do mostu Harbour Bridge v avstralskem Sydneyu.

Čeprav je v Avstriji ta sektor relativno majhen, so proizvedene količine pri posameznih surovinah v svetovni primerjavi zelo opazne. Avstrija je v svetovnem merilu pri proizvodnji magnezita na 5. mestu, pri volframovi rudi na 7. mestu in pri smukcu na 11. mestu.

Branža pridobiva in predeluje mineralne surovine kot so rudnine (železova ruda, volfram,  železov sijajnik) in industrijske minerale (magnezit, sol, smukec in levkofilit, grafit, kaolin in ostale) skladno z naročenimi specifikacijami in ob koncu življenjskega ciklusa izdelka ponuja deloma tudi servisne storitve po naročilu.

Avstrijsko rudarstvo se ukvarja s pridobivanjem mineralnih surovin v več kot 1200 dnevnih kopih (površinski kop, kamnolomi, "gramoznice") in 40 podzemnih rudnikih. Med visokospecializiranimi avstrijskimi podjetji so tudi svetovna in tehnološko vodilna podjetja. Njihovi izdelki so zaradi svojih posebnih lastnosti iskani po vsem svetu.

Primer ognjeodporne industrije

Avstrijska ognjeodporna industrija zbuja pozornost s posebnimi rešitvami. Ognjeodporni izdelki za „Clean Steel“, 3D tisk, simulacijski programi za celotne produkcijske linije v industrijah objektih (simulacije tokov) - to so tehnološke storitve svetovno priznane kvalitete. Tudi pri energijski učinkovitosti in pri inovacijah na področju recikliranja avstrijska branža zavzema posebno mesto.

Primer smukca

Neko avstrijsko podjetje, ki ima rudnik smukca, je razvilo poseben postopek, s katerim za izdelovalca umetnih mas izdeluje najbolj fino zmlet smukec v prahu z izjemnimi lastnostmi. V kompaktni obliki je potem na voljo strankam po vsem svetu. Podjetje opravlja tehnično vrhunske storitve na področju mletja z zračnimi curki in pri iskanju logističnih rešitev za te inovativne izdelke iz surovin.

Trajnost

Avstrijska podjetja za surovine postavljajo trende pri ravnanju z naravnimi viri. Pravne zahteve za industrijska podjetja, certificiranja in smernice koncernov oz. podjetij delujejo povezano in tako zagotavljajo trajnost glede ravnanja s surovinami v rudarstvu.

Cilj je karseda popolni odkop nahajališča med pridobivanjem surovin. Rekultivacija oz. renaturacija dnevnega kopa prispeva k zaščiti okolja. Če je le možno, je uporabljeno tudi recikliranje, vse z namenom varovanja primarnih surovin.  Tudi pri uporabi ostalih virov kot so energija in sredstva za proizvodnjo so upoštevani okoljsko politični aspekti. Da ne pozabimo: mineralne surovine so tudi osnova za energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja za izdelke, narejene iz teh surovin.

Izobrazba

V Avstriji obstaja več možnosti za izobraževanje strokovnjakinj in strokovnjakov za opravljanje službe v rudarstvu: