Inhalt

Pregled

Standard Content Module
To je posebna vrsta zgodbe o uspehu avstrijskega smučanja: vodilni proizvajalec na svetovnem trgu na področju kompozitnih materialov iz umetne mase za industrijo smučanja in deskanja na snegu prihaja iz Avstrije. Poleg tega je podjetje tudi vodilni kakovostni dobavitelj termoplastičnih kompozitnih materialov za gradbeno, avtomobilsko, glasbeno, športno in prostočasno industrijo. Novi materiali imajo namreč odločilno vlogo pri nadaljnjem razvoju izdelkov in storitev znotraj številnih panog. Podaljšujejo življenjsko dobo baterij za mobilne telefone, zmanjšujejo emisije tovornih vozil, optimizirajo učinkovitost solarnih celic in povečujejo kakovost življenja ljudi z medicinskimi implantati.
listen

Osrednja tehnologija

Novi materiali z izboljšanimi lastnostmi in površinami se delijo na področja kovin, keramike, polimerov, organskih materialov in kompozitnih materialov. Sem sodijo tudi biomateriali in ostali anorganski materiali. Branže novih materialov ne smemo razumeti kot poseben del gospodarstva, ampak predvsem kot konkurenčni faktor, ki je prisoten v številnih drugih branžah.

Novi materiali so področje, na katerem poteka zelo intenzivno raziskovanje. Interdisciplinarni razvojni cilji izvirajo iz potreb gospodarskih vej, kjer so potem uporabljeni. Osnova je znanost o materialu, dodatek pa so površinske in nanotehnologije.

Iz Avstrije izvirajoči svetovno vodilni proizvajalec visokozmogljivih materialov, izdelanih na osnovi prašne metalurgije, proizvaja npr. izdelke, ki so v uporabi v avtomobilski industriji, elektroniki, medicinski tehniki in letalski ter vesoljski industriji.

Neki tehnološki in industrijski blagovni koncern, ki je vodilni na svetu, s kombinirano strokovnostjo glede materialov in obdelave dobavlja visokokakovostne produktne in sistemske rešitve iz kovine in ostalih materialov. Sodi med vodilne partnerje evropske avtomobilske industrije in industrije domačih gospodinjskih aparatov kakor tudi naftne in plinske industrije po vsem svetu.

Najvišji standardi

Inovacije glede materialov odločilno prispevajo k  gospodarskemu uspehu. Z njimi je možno prodreti na nove trge, uporaba novih materialov med celotnim življenjskim ciklusom pa lahko vodi tudi do znatnega prihranka prvin in energije.  

Novi materiali optimizirajo verigo ustvarjanja vrednosti s pomočjo stopnjevanja učinkovitosti, zmanjševanja stroškov in škodljivih snovi začenši z razvojem in koncepcijo, z izkopavanjem surovin, s proizvodnjo, uporabo in recikliranjem. Nenehna preverjanja neškodljivosti pri izkopavanju surovin, proizvodnje, uporabe in recikliranja zagotavljajo visokokakovostne izdelke iz Avstrije, ki so cenjeni po vsem svetu.

Primer polimer

Polimeri, ki jih pogosto opisujemo kot plastiko, so še vedno vir novih razvojnih rešitev in se uporabljajo na številnih področjih, npr. na področju avtomobilske industrije. S karbonom ojačane umetne mase (CFK) sodijo med najhitreje rastoče razrede novih materialov.

Podjetje Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) je bilo ustanovljeno leta 2002 in se je v preteklih letih razvilo v vodilni center za kooperativno raziskovanje na področju tehnike umetnih mas in znanosti s področja polimerov.   Skupaj s podjetji s področja umetnih mas in univerzami (med drugimi tudi z Montanuniversität Leoben, Tehnično univerzo Gradec, Tehnično univerzo Dunaj) poteka obdelava inovativnih rešitev s področja umetnih mas na širokem spektru uporabe. Približno 100 visoko usposobljenih zaposlenih prispeva svojo strokovnost za razvojne projekte na področju avtomobilske, letalske in pakirne industrije, pa tudi za področje sončnih celic in fotovoltaike.

Primer melamin

Na gospodarskem področju melamina se lahko Avstrija pohvali z vodilnim podjetjem v Evropi, ki je obenem številka dve na svetu. Nov izdelek, razvit v sodelovanju s kompetenčnim centrom iz Linza Wood K plus je kompozitni material, izdelan na osnovi melamina, ki se tudi pri visoki vročini ne topi in lahko revolucionira izdelavo hiš iz gotovih delov in oken.

Know-how in izkušnje

Ker so novi materiali zelo interdisciplinarno polje, ki potrebuje veliko raziskav, igra veliko vlogo ravno strokovno specifična izobrazba. Strokovno področje se razume kot ključna disciplina, ki zagotavlja številne rešitve za družbeno relevantne izzive, predvsem na velikih področjih prihodnosti kot so energija, zaščita podnebja in okolja, varovanje virov, mobilnost, zdravje, varnost ali komunikacije.

Danes so tehnične teme s področja znanosti materialov in tehnologije snovi sestavni del študija na skoraj vseh smereh znanosti in inženirstva, pa tudi na naravoslovnih področjih fizike in kemije ter vedno več tudi na področju medicine. Znanost o materialih in snoveh pa se kot samostojna disciplina ni uveljavila samo v raziskovanju, temveč je tudi del univerzitetnega izobraževanja.

Najbolj renomirane izobraževalne ustanove v Avstriji so: