Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Podjetje, ki letno izdela 12.000 traktorjev, vodilni svetovni proizvajalec sadnih pripravkov, proizvajalec krme, ki zmanjšuje uporabo antibiotikov v živinoreji, in vodilni svetovni proizvajalec kmetijskih strojev z več kot 140-letnimi izkušnjami: avstrijsko kmetijstvo je zelo raznoliko. Relativno majhne strukture v državi po drugi strani spodbujajo inovativnost in trajnostni način dela. Zato je Avstrija tudi na ravni EU vodilna na področju biološkega kmetijstva.
listen

Kmetijstvo združuje področji poljedelstva ter vrtnarstva na eni ter živinoreje na drugi strani. Poleg tega sodi v to branžo tudi pridelava semen in krmil, sredstev za zaščito rastlin in gnojil ter proizvodnja agrarnih strojev in vozil.

V Avstriji je približno 190.000 kmetijskih obratov. Kmetijstvo je sicer bolj razpršeno, ima pa močno tendenco k trajnosti in zavedni ter okolju prijazni obravnavi narave. Samo 2,5% prebivalstva je zaposlenih v kmetijstvu, ampak ravno ti prevzemajo pomembno vlogo pri preskrbi s kmetijskimi pridelki in pri vzdrževanju kulturne krajine. Delež družinskih kmetij je velik, več kot polovici kmetij pa to predstavlja vir dodatnega zaslužka.

Poljedelski stroji

Izdelava kmetijskih strojev v Avstriji kaže na visoko stopnjo specializacije, poleg tega je proizvodnja fleksibilna in inovativna. Paleta izdelkov je izjemno pestra. Poudarek pri izdelavi poljedelskih in gozdarskih strojev v Avstriji je na traktorjih. Poleg tega poteka proizvodnja strojev in naprav za obdelavo tal (npr. brane, plugi) in za zelene površine (kosilnice, krožni obračalniki itd.), komunalnih vozil, kmetijskih priklopnikov, hlevskih naprav, naprav za namakanje/oroševanje, komunalne tehnike kakor tudi strojev za gozdarstvo. Ti stroji in naprave olajšujejo delo in povečujejo učinkovitost poljedelstva.

Trajnost

Avstrijski biološko pridelani agrarni proizvodi so zaradi svoje visoke kvalitete izjemno priljubljeni. Za upoštevanje visokih standardov niso odgovorni zgolj strogi avstrijski zakoni. Ideja bioloških pridelkov je v Avstriji živa že od leta 1970 naprej, marketing in prodajni argument 'trajnost' je tukaj že dolgo trdno zasidran. V Avstriji so razpršene strukture majhnih kmetij pogoste, a imajo prednost pri trajnostni ekonomiji in tako je danes Avstrija s svojim več kot 20% deležem ekoloških površin v evropskem merilu vodilna.

Avstrijski izdelki po vsem svetu

Sladkor, škrob in sadje predstavljajo tri glavne izdelke avstrijskega podjetja, ki je po vsem svetu dejavno na več kot 55 lokacijah v 26 državah. Sortiment tega podjetja obsega bioetanol, sladkor za živila, škrob za tekstil in papirje, koncentrate jabolčnega soka in - en posebej uspešen izdelek - sadne pripravke za jogurte. Vsak tretji jogurt na svetovnem tržišču vsebuje sadni pripravek tega avstrijskega proizvajalca.

Spet drugo tradicionalno avstrijsko družinsko podjetje je zaradi svojih inovacij na področju izdelave kmetijskih strojev in naprav postalo vodilno na področju poljedelske mehanizacije. Svojo paleto je neprestano širilo in sedaj pokriva celotno verigo žetve: stroje za žetev in seno, nakladalnike, prikolice za pridelke in silažo kakor tudi stroje za pripravo tal; od plugov do strojev za setev. Vrhunska kvaliteta izdelkov je prepričala stranke v številnih državah.

Ko se srečata tradicija in inovacija

Kmetijska tehnika predstavlja zanimivo in napeto tržišče prihodnosti in ima velik potencial za inovacije in razvoj. Ena glavnih iztočnic je digitalizacija poljedelske tehnike, ki uporabnikom zagotavlja dragocene informacije in lahko pomaga pri odločitvah in ukrepih. Pomembno vprašanje za prihodnost je tudi tema avtomatizacije pri pridelavi živil in surovin. S tem vprašanjem se ukvarjajo avstrijski agronomski tehniki.

Ogromno raziskovalne energije je usmerjene v področja semen in krmil. Primer samo ene odmevne rešitve, s katero bo na dolgi rok možno reševati izzive prihodnosti, je dodatek krmilom, ki ščiti zdravje živali tako, da deaktivira mikotoksine v kontaminirani krmi.