Inhalt

Podatki in dejstva

Standard Content Module
Spoznajte branžo infrastruktura in nizka gradnja na podlagi izbranih podatkov spodaj.
listen
 • 39.262

  podjetij

  V branži transport in promet je bilo leta 2020 dejavnih več kot 39.000 podjetij.

 • 67,1

  mio. ton tovora

  Preko cevovodov je bilo v Avstriji leta 2020 pretovorjenih več kot 67,1 mio. ton tovora.

 • 41

  patentov

  Iz statistike patentov na področju železniške infrastrukture je razvidno, da se Avstrija s 41 patenti na milijon prebivalcev uvršča v sam svetovni vrh.

 • 250

  tunelov

  V železniškem omrežju Avstrije je odprtih 250 tunelov.

listen
Vir: Avstrijska prometna industrija. Podatki in dejstva – letno poročilo 2021
Podatki za branžo transport in promet (2020)                                                        
Število podjetij v avstrijski prometni industriji    39.262
Od tega novoustanovljenih podjetij 1.911
Število zaposlenih    211.501
Vir: Avstrijska prometna industrija. Podatki in dejstva – letno poročilo 2021
Podatki o cestnem in železniškem omrežju 2018
Gostota avtocestnega omrežja v Avstriji

20,8 km na 1.000 km²

(EU povprečje: 17,3 km na 1.000 km²

Gostota železniškega omrežja v Avstriji

59,0 km na 1.000 km²

(EU povprečje: 48,5 km na 1.000 km²)

Vir: Avstrijska prometna industrija. Podatki in dejstva – letno poročilo 2021
Prepeljani tovor/Tovorni promet 2020
Način prevoza Količina prevoza v 1.000 tonah Delež v %
Cestni promet 375.552 68,5%
Železnica 97.512 17,8 %
Cevovodi 67.123 12,2 %
Ladijski prevoz po Donavi 8.247 1,5 %
Zračni promet 188 0,03 %
Vir: Zvezne železnice Avstrije, Zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo, Statistika o tunelih v Avstriji
Tuneli v Avstriji
Avtoceste in hitre ceste ca. 175
Železniški tuneli (ÖBB) ca. 250
Zadnja sprememba: : 25. January 2022