Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Avstrija je ena najbolj gozdnatih držav Evrope. Lesna industrija zaposluje veliko ljudi, je izvozno usmerjena in mednarodno uspešna. Večina podjetij zaznamuje dolga tradicija, velika prilagodljivost in velik prostor za inovacije ter uvajanje novih tehnologij.
listen

Za zdravje in nego gozdov v Avstriji že vrsto generacij skrbijo večinoma zasebni lastniki gozdov. Več kot 280.000 ljudi živi od lesne industrije oz. sekundarnih področij kot je to npr. papirna industrija. 

Letni promet lesnega sektorja znaša približno 10 milijard EUR, od česar malenkost več kot 9 milijard EUR odpade na izvoz. Tako sodi lesno gospodarstvo poleg turizma med najpomembnejše prinašalce deviz. 

Branža je raznolika in obsega žagarsko industrijo, gradbeno obrt, pohištveno industrijo, lesno industrijo ter smučarsko industrijo. 

Izdelki in storitve

Avstrija je eden izmed najpomembnejših izvoznikov lesa in rezanega lesa. Iz Avstrije pa prihajajo tudi papir, sekanci/biomasa kakor tudi obdelani lesni izdelki, npr. gradbeni les in pohištvo. Poleg tega so avstrijski gozdarski stroji in storitve na področju gozdarstva mednarodno zelo priznani. Avstrijska celulozna in papirna industrija predstavljata še en pomembni del lesnega sektorja.

Material prihodnosti

Les je obnovljiva dobrina in je večnamenski gradbeni material. Naraščajoči pomen lesa kot gradbenega materiala je v zadnjih letih vodil k novim zasnovam. Les se je dobro obnesel pri zunanji uporabi predvsem zaradi svoje dolge življenjske dobe in nizkih potreb glede vzdrževanja. Modificiran les ima široko paleto različnih zunanjih uporab, npr. za fasade, okna in protihrupne ograje.

Tudi avstrijski proizvajalci gotovih hiš, brunaric in lop so s svojimi visokokakovostnimi izdelki uspešni po vsem svetu.

Avstrijski proizvajalci lesenih tal izvažajo svoje visokokakovostne izdelke predvsem v Švico, Nemčijo in Italijo. Češka, Španija, Velika Britanija in Rusija sodijo med hitro rastoče trge. Neko leta 1831 ustanovljeno podjetje iz Avstrije sodi med 10 najboljših izdelovalcev parketa v Evropi. 

Papirna industrija in predelava papirja

Avstrijska papirna in celulozna industrija se osredotoča na trajnost in največje možno ustvarjanje vrednosti. Investicije v posodobitev strojev in naprav so podjetjem omogočila izvedbo popolnega prehoda k ekološko trajnostni proizvodnji.  Večina avstrijskih podjetij s področja predelave papirja deluje na evropskem trgu ter na Srednjem Vzhodu ter na področju Sredozemlja.  

Stroji in oprema

Ta sektor avstrijske strojniške industrije po zaslugi visokih tehničnih standardov in odličnega tehničnega znanja uživa velik ugled tudi na mednarodnih trgih. Avstrijski ponudniki ne izdelujejo zgolj strojev, temveč dobavljajo tudi module, orodja in avtomatizacijo ter s tem stranki zagotavljajo najboljšo kvaliteto in največjo produktivnost.  Dobro izobraženi strokovnjaki, visoki standardi kvalitete in sodelovanje s proizvajalci v drugih državah so le nekateri izmed faktorjev uspeha. Tako je npr. neko avstrijsko podjetje edini kompletni ponudnik na področju verižnih žag in dosega več kot 90% izvozni delež.

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Avstrijsko strokovno znanje o lesu je zagotovilo za visoke tehnične standarde te inovativne industrije. To znanje zagotavlja kakovostne izdelke za stranke doma in v tujini. Več avstrijskih ustanov, ki so se specializirale na raziskovanje lesa, že dela na novih izdelkih za mednarodna tržišča, pri čemer so naravnana na prakso.