Inhalt

Številke in dejstva

Standard Content Module
Tukaj najdete izbrane podatke o energetski industriji v Avstriji.
listen
 • 61%

  električne energije iz vodnih virov

  V Avstriji je bilo leta 2016 iz vodnih virov proizvedene 61% električne energije.

 • 78%

  električne energije iz obnovljivih virov energije

  Delež obnovljivih virov je leta 2016 v skupni proizvodnji električne energije znašal 78%.

 • 130

  hidroelektrarn

  Avstrijsko vodilno elektropodjetje upravlja okrog 130 hidroelektrarn, med njimi tudi akumulacijske elektrarne v avstrijskih Alpah in pretočne elektrarne na vseh večjih rekah v državi.

 • 34,6%

  sektor promet

  Promet je s 34,6% največji porabnik energije med gospodarskimi panogami v Avstriji.

listen
Vir: Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem „Energija v Avstriji. Številke, podatki, dejstva".
Proizvodnja električne energije glede na tehnologijo 2016 v Avstriji (v %)
Hidroenergija 61 %
Soproizvodnja toplote in električne energije 16 %
Termoelektrarne 13,3 %
Vetrna energija 8 %
Fotovoltaika 1,7 %
Delež obnovljivih virov v skupni proizvodnji električne energije 78 %
Vir: Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem „Energija v Avstriji. Številke, podatki, dejstva".
Delež gospodarskih panog v končni porabi energije v %
Promet 34,6 %
Proizvodnja 29,0 %
Gospodinjstva 23,9 %
Storitve 10,5 %
Kmetijstvo 2,0 %

Vir: Trend Top 500
10 največjih podjetij na področju energetike v Avstriji glede na neto prihodek v milijonih evrih (2018)
1. OMV AG 22.930,00
2. Verbund AG 2.847,92
3. Energie AG Oberösterreich 1.625,80
4. Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation 1.471,15
5. Wien Energie GmbH 1.440,00
6. Energie Steiermark AG 1.267,10
7. Tiwag - Tiroler Wasserkraft AG 1.238,67
8. Vorarlberger Illwerke AG (illwerke vkw) 598,70
9. RAG Austria AG (vormals: Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG)) 509,36
10. Tigas - Erdgas Tirol GmbH 207,96

Zadnja sprememba: : 10. November 2020