Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Da bi lahko v času globalnega razvoja in hitrih tehnoloških sprememb sprejemali prave odločitve, pogosto potrebujemo pogled od zunaj. Avstrijski ponudniki IT, svetovalci podjetij in računovodje svojim strankam stojijo ob strani z dobrim občutkom za relevantne teme prihodnosti in s poglobljenim strokovnim znanjem. Da so stranke zadovoljne s storitvami avstrijskih svetovalnih podjetij, kažejo kazalniki uspeha te panoge: avstrijski ponudniki storitev, ki temeljijo na znanju in ki zaposlujejo več kot 80.000 uslužbencev, letno zabeležijo 8-odstotno stopnjo rasti prometa.
listen

Svetovalni uspehi so uspehi strank

Minili so časi, ko so imeli svetovalci težave z imidžem. Zahteve po kvaliteti in izobrazbeni standard v branži so visoki in strokovnjakinje in strokovnjaki uživajo zaupanje svojih strank. Naraščajoče številke pri zaposlenih in pri izvoznih izkupičkih kažejo sledeče: izvajalci storitev, ki temeljijo na znanju, so rastoča branža v digitalni dobi.

Avstrijska svetovalna podjetja pokrivajo celoten spekter svetovanja; od svetovanja menedžmentu za strateški razvoj, od analize podjetij ali storitev kot so svetovanje za združitve, akvizicije do svetovanja glede inovacij. Seveda so avstrijski svetovalci dejavni tudi na področjih kadrovske politike in strategije, osebnega marketinga in novih poklicnih usmeritev (angl. outplacement).

V Avstriji so dejavne velike svetovalne hiše, ki ponujajo različne svetovalne storitve iz ene roke. Poleg tega obstaja veliko število majhnih in srednjih svetovalnih podjetij, ki so se zelo uspešno specializirala na določena področja.

V prihodnost usmerjena podjetja lahko npr. najdejo avstrijskega strokovnjaka, ki jim bo pomagal temo trajnostnega razvoja v vseh svojih niansah (trajnostni razvoj in klimatske spremembe, upravljanje z viri, etika, ustvarjanje vrednosti, energija) ekonomsko smiselno integrirati v prakso podjetja.

In avstrijski svetovalci omogočajo tudi enkratne stvari, npr. prvo fotovoltaično napravo, ki jo je možno priključiti neposredno v vtičnico. Ta v celoti avstrijski izdelek se za svoj razvoj lahko zahvali predprodajnemu zbiranju sredstev, s katerim so bili postavljeni novi mejniki v upravljanju inovacij v malih in srednje velikih podjetjih. "100% inovacija pri 10% tveganju".

Pogled v prihodnost in mednarodni pregled

Svetovalci iz Avstrije so partnerji za podjetja po vsem svetu. Približno 20% svojega prometa naredijo avstrijska svetovalna podjetja izven avstrijskih meja.

Svetovalno branžo v Avstriji poganja „i-volucija“: razvoj na internetu, inovacije in usmerjenost v prihodnost. Za primer: na svetu enkraten sistem, razvit v Avstriji, omogoča upravljanje in vizualizacijo hidroelektrarn preko pametnega telefona, tablice ali PC-ja z zgolj enim spletnim brskalnikom. Spletna rešitev postavlja nove standarde v tehniki avtomatizacije in združuje klasično SPS krmilje s svetom shranjevanja v oblaku, pametnimi telefoni in BigData.

Varnost

Digitalizacija ne prinaša zgolj novih poslovnih priložnosti, ampak skriva tudi nevarnosti. Kvalificirano svetovanje na področju informacijske in podatkovne varnosti to tveganje zmanjšuje. Preprečuje napade na digitalne IT strukture in pomaga podjetjem ščititi intelektualno lastnino, podatke in poslovne skrivnosti. Avstrijski podjetniški svetovalci imajo za podjetja po vsem svetu strokovno znanje za iskanje rešitev, ki so neodvisne od proizvajalca in so dolgoročno varne.

Najvišji standardi

Stroge smernice in izobraževalni standardi zagotavljajo kvaliteto storitev avstrijskih svetovalnih podjetij. Pomembno vlogo za ohranjanje visokega standarda igra mednarodno priznana akademija za kvaliteto incite, ki z različnimi certifikacijami ponuja storitveni in kvalitativni dokaz za avstrijske svetovalce.