Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Vlaki za mestno železnico in tramvaji, ki vozijo v Kölnu, prihajajo iz Avstrije. Prav tako tudi varnostna in nadzorna tehnologija v New Yorku ter vrata IFE za vlake. Avstrijska železniška industrija je v mednarodni statistiki patentov s 45 patenti na področju železnice in tirov na milijon prebivalcev na prvem mestu. Stopnja izvoza avstrijskih podjetij je več kot 70-odstotna.
listen

Železniški sistemi so vedno pogosteje prva izbira pri prometnih sredstvih, še posebej pri čezcelinskem tovornem prometu in mestnih železniških prometnih rešitvah. Najsibo visokohitrostni vlak, cestna železnica, tramvaj ali tovorni vlak - železnica je pomemben steber v vsakdanjem prometu. Železniški sistemi so že zdaj ključni element za trajnostne prometne koncepte. Gre za trend, ki se bo v prihodnje še okrepil.

Avstrijska branža železniškega prometa gradi na dolgi tradiciji - to je osnova njene izkušenosti. Avstrijska podjetja se ukvarjajo s prevozom ljudi in tovora, z varnostno in vodilno tehniko (semaforska tehnika, mobilna komunikacija, kontrolni sistemi) ter z Light Rails za urbane prostore. Sem sodijo mestne železnice, cestne železnice in podzemne železnice. 

Razširjen portfelj

Portfelj železniškega prometa zajema tudi povsem nova področja in je zelo inovativen. Poleg tradicionalnih področij upravljajo večinoma operativne hčerinske družbe nove segmente kot so tovor, logistika, turizem, načrtovanje, projektiranje, ekološka sprejemljivost in mednarodna sodelovanja.  

Glavni dobavitelji železniškega prometa so proizvajalci strojnih sistemov (pogonov, lokomotiv, motornikov), naprav in sistemov za železniške obrate, ter podjetja, ki se ukvarjajo z gradnja tirov, zgornjega in spodnjega ustroja, železniških postajališč, skladiščnih in logističnih terminalov, okoljsko ter varnostno tehniko kakor tudi IT rešitvami. 

Highlight Light Rail

Tramvaji, ki so bili zgrajeni pred leti, doživljajo pravi preporod. Tako npr. dvajset mest v Franciji ponovno stavi na njih. Avstrijski prispevek pri Light Rail za urbana področja in pri vodilni in varnostni tehniki je cenjen po vsem svetu. Najsibodo ognjeodporni gumijasti elementi, aluminijev oksid za zaviranja in speljevanja ali specialne objemke voznega voda: avstrijska podjetja so v odločilni meri soudeležena pri oblikovanju trenda prihodnosti Light Rail.

Inovacije

Avstrijska železniška industrija je v mednarodni primerjavi še posebej močna in inovativna. Vrhunska je pri številu izumiteljev in ima na področju železniškega prometa obenem tudi največje investicije za raziskovanje in razvoj na prebivalca.

Investicije so namenjene predvsem zagotavljanju najvišje kakovosti in tehniki prihodnosti. Tako je tirni promet v prednosti zaradi manjše porabe energije, obenem pa bistveno prispeva k globalnemu zmanjšanju CO2.

Še ena tema, ki burka branžo, je samodejna vožnja. Tudi tukaj je avstrijska železniška branža povsem v koraku s časom. In tudi digitalizacija krmilja je še eno razvojno polje prihodnosti.