Inhalt

Pregled

Standard Content Module
V vsaki lego kocki se skriva avstrijsko znanje. Podjetje Lego namreč za svoje kocke iz umetne mase uporablja stroje za brizgalno vlivanje iz Avstrije. Tisti, ki se vozijo v A380, največjem potniškem letalu na svetu, gledajo dele trupa in kril avstrijske izdelave. To sta samo dva primera trdnega mednarodnega položaja avstrijskih podjetij na trgu kemijske industrije in industrije umetnih mas, ki beleži pribl. 70% stopnjo izvoza. Številna podjetja so tradicionalna podjetja, ki pa po zaslugi pionirstva in inovacij ostajajo v svetovnem vrhu. Pozitivnemu razvoju avstrijske kemične industrije in industrije umetnih mas pa ni videti konca. To zagotavljata odlična izobrazba uslužbencev in visoka stopnja raziskovanja – ta je na področju farmacije kar 12%!
listen

Avstrijska branža umetnih mas obsega celotno verigo ustvarjanja vrednosti umetnih mas, od surovine do izdelka. Sem sodijo

  • proizvodnja surovin,
  • izdelava strojev za umetno maso,
  • izdelava orodij in modelov,
  • obdelava umetne mase,
  • na umetno maso vezane posebne storitve ter
  • raziskovalne ustanove in ustanove za izobraževanje glede umetnih mas.

Regijski center za umetne mase omogoča v Avstriji tesno sodelovanje različnih področij tehnike, razvoja in izobraževanja. Med podjetji te branže so tako globalni igralci kot tudi vodilni na nišnih področjih, ki svojim strankam dobavljajo trajnostne izdelke najvišje kvalitete.

Kemija omogoča inovacije v proizvodnji v spodnjem delu nabavne verige. Branža umetnih mas ima kot povezovalna branža povezave do številnih ostalih polj kot so mehatronika, informacijska tehnologija, medicinska tehnika, avtomobilska industrija. Dobro delujoča komunikacija s strankami predstavlja poseben recept za uspeh te branže v Avstriji, saj stranke zelo cenijo to zanesljivost.

V uporabi po vsem svetu

Avstrijska branža kemije in umetnih mas deluje mednarodno. Kot primer naj navedemo, da je svetovni raziskovalni center prvotno danskega podjetja že nekaj let v kemijskem parku v Linzu v Gornji Avstriji. Tam 350 zaposlenih raziskuje materiale prihodnosti. Avstrija ima tudi svetovno vodilna podjetja na področju kemije in metalurgije s podružnicami v Kanadi, Sloveniji, na Japonskem in Kitajskem. Mimogrede, ta podjetja so bila ustanovljena že leta 1898. Tudi eden izmed svetovno največjih proizvajalcev potrošnih dobrin kupuje embalažo za svoje izdelke pri avstrijskem proizvajalcu embalaže iz umetnih mas.

Sodelovanje za optimalne rešitve

Avstrijska podjetja s področja umetnih mas odlikuje posebna sposobnost sodelovanja. Raziskave o aktualnih temah opravljajo v sodelovanju z univerzitetnimi ter neuniverzitetnimi raziskovalnimi partnerji. Tako predstavlja iniciativa „Smart Plastics“ omrežje za profesionalno znanje in storitve za projekte, ki povezujejo mehatroniko, umetne mase in oblikovanje.  17 partnerjev uporablja članstvo na tej platformi za sodelovanje in inovacije. Ostale kooperacije se posvečajo temam kot so gradnja lahkih materialov in optimizacija ter povečanje fleksibilnosti proizvodnje. Center umetnih mas, mreža te branže v Gornji Avstriji in sosednjih deželah, se intenzivno ukvarja s temo bioloških umetnih mas.

Odlična izobrazba

Zaradi močno izrazitega inženirstva je branža kemijske industrije in umetnih mas v Avstriji še posebej konkurenčna.  Dualni sistem pri izobraževanju vajencev je zgled za številne druge države. Poleg tega obstajajo strokovne šole in višji tehnični učni zavodi s poudarkom na umetnih masah, študij na visoki strokovni šoli in univerzitetni študij umetnih mas na univerzi Montan Leoben ter na univerzi Johannesa Keplerja v Linzu.

Pogled na okolje

„Responsible Care“ je po svetu razširjena prostovoljna iniciativa kemijske industrije za izboljšanje zdravja, varnosti in okolja. Avstrija je bila prva država, v kateri je bila izvedeno zunanje preverjanje upoštevanja zahtev RC. Za sodelujoča avstrijska podjetja so zunanji presojevalci obvezni. Avstrija ima tozadevno edinstveni položaj v Evropi.

V mnogih uporabah prihrani umetna masa bistveno več energije in surovin kot je je bilo potrebne za njegovo izdelavo. Stalni nadaljnji razvoj in trend posebej lahkih izdelkov iz umetnih mas prispeva k temu, da je uporabljenega samo toliko materiala, kot ga je nujno potrebnega za zagotavljanje delovanja izdelka.

Avstrijska kemična industrija ima izrazito biogeno osnovo surovin. Center umetnih mas se še posebej intenzivno ukvarja s to temo. Pri avstrijski izdelavi bio dizelskega goriva izvira približno 40% uporabljenih surovin iz odpadkov. To je mednarodno gledano vrhunski rezultat. Sledeča točka ponazarja, da branža prevzema odgovornost za prihodnost: Avstrija se odpoveduje uporabi palmovega olja.
listen