Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Aeronavtika in varnost v Avstriji imata dobre obete. Tako sta bili na primer v raziskovanje kometa Čurjumov-Gerasimenko vključeni avstrijska tehnologija in know-how v vrednosti 43 milijonov evrov. Avstrijska varnostna tehnologija je vodilna na svetovni ravni. Tudi na področju letalstva Avstrija beleži več kot 200 specializiranih podjetij.
listen

Ta panoga obsega zračni in vesoljski promet, obrambo in varnost.  Večina podjetij, ki jih lahko uvrstimo v to branžo, so dobavitelji, vendar obstaja zelo malo velikih dobaviteljev za prvo vgradnjo. Izvozni delež teh podjetij je zelo visok.

Zračni promet je branža, ki ima svetovno gledano ogromen strateški pomen. Povezuje mesta in celine, je motor svetovne ekonomije, odlikuje ga visoka intenzivnost raziskav. V veliki meri ni odvisna od konjunkture in je zaradi tega nosilni steber ustvarjanja vrednosti in zaposlovanja.

Na področju vesoljske tehnike je v Avstriji pokrit celoten spekter: od komponent za satelite in vesoljska vozila ter opreme za zemeljske postaje do specializiranih merilnih instrumentov. Tako je npr. graški Institut za raziskovanje vesolja (IWF) avstrijske akademije znanosti pri vesoljski sondi „Rosetta“ udeležen s petimi instrumenti.

Branža se z vedno pogostejšimi naravnimi katastrofami po vsem svetu sooča tako, da razvija nove tehnologije in zasnove in tako dobavlja izdelke za prognozo, blaženje posledic in obdelavo naravnih katastrof.

Spričo geopolitičnih konfliktov, mednarodnega terorizma, kriminalitete in kibernetskega tveganja šteje varnostna branža za rastoči trg. Najpomembnejši gonilniki rasti so notranja varnost, varnostne službe, varovanje objektov in oseb kakor tudi zaščita omrežja in podatkov.

Štiri področja zračnega prometa, vesoljskega prometa, varnosti in obrambe imajo skupne preseke, specializacija podjetij je nadvse raznolika. Najti je moč proizvajalce in storitvena podjetja

  • za zračna plovila, npr. za materiale, motorje in pogonsko tehniko, notranjo opremo ali naprave za kontrolo zračnega prometa;
  • za satelite, npr. komunikacijsko in nadzorno opremo;
  • s področja varovanja oseb, objektov kakor tudi nadzora, npr. proizvajalce zaščitnih oblek, posebnih vozil, opreme za gasilce in policijo, ponudnike stavbne tehnike in elektronskih nadzornih sistemov ter podjetja, ki delujejo na področju obrambe pred elementarnimi nesrečami.

Zračni promet - znanje s tradicijo

Avstrijska industrija zračnega prometa se lahko pohvali z več kot 100-letno tradicijo. Leta 1909 je avstrijski izumitelj Igo Etrich razvil letalo z nazivom Etrichov golob. To je bilo enokrilno letalo, ki je postalo prvo masovno proizvedeno vojaško letalo v Avstriji in Nemčiji. Danes beležijo avstrijska podjetja na področju zračnega prometa približno 9.200 zaposlenih in letno naredijo okoli 2,2 milijarde EUR prometa. Večina (75%) podjetij so majhna in srednje velika podjetja, obstaja pa tudi 20 podjetij z letnim prometom preko 10 milijonov evrov.

High-Tech za obrambo

Avstrijska obrambna industrija je visokotehnološka branža z visokim potencialom za prihodnost. Večina podjetij proizvaja izdelke za dvojno uporabo - tako na civilnem kot tudi vojaškem področju. Avstrijska ekonomija s področja varnosti in obrambe ima letno okoli 2,5 milijarde EUR prometa.

Varnost za svetovna tržišča

Proizvodi avstrijskih podjetij s področja varnosti so v uporabi po vsem svetu. Sem sodijo visokokakovostna zaščitna oblačila, posebna vozila, oprema za gasilce in policijo, stavbna tehnika in elektronski nadzorni sistemi, javljalniki požarov ter alarmni in elektronski varnostni sistemi. Tudi na področju računalniške varnosti imajo avstrijska podjetja ogromno znanja in izkušenj.

Raziskovanje

Sektor zračnega prometa ima zelo intenzivno stopnjo raziskovanja in v povprečju investira 11% svojega prometa v raziskave, tehnologijo in inovacije. S takšno kvoto raziskav sodi civilno letalstvo v svetovnem merilu med branže z najvišjo stopnjo raziskav, tesno za farmacevtsko industrijo.

Te investicije v raziskovanje odlikuje zelo visoka učinkovitost. Promet z izdelki, ki so bili razviti v zadnjih petih letih, dosega 45% delež celotnega prometa posameznega podjetja. Po načelu: „Še tišje, s še nižjo porabo, še lažje, še udobneje“ obstaja zelo veliko povpraševanje po novih, inovativnih izdelkih.Tako šteje zračni promet med industrijskimi panogami nedvomno med vodilne inovatorje.
listen