Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Največji dvižni most na svetu, čistilna naprava v Združenih arabskih emiratih, zasnova učinkovitega dirkalnega letala – to so samo nekateri primeri avstrijskih inženirskih storitev. Tovrstne zgodbe o uspehu so sad prvovrstne izobrazbe, iskanja trajnostnih rešitev, raznolikih kompetenc in dobrega sodelovanja. Vse to in še veliko več lahko pričakujejo tuje stranke 7.700 avstrijskih inženirskih družb.
listen

Tehnične storitve za vsakdanje življenje

Inženirske storitve so raznolike in splošno prisotne. Avstrijski inženirski biroji so dejavni na več kot 50 različnih specialnih področjih, npr.:

  • gradbena fizika,
  • elektrotehnika,
  • notranja arhitektura,
  • instalacijska tehnika,
  • kulturna tehnika in vodno gospodarstvo,
  • krajinsko načrtovanje in krajinska arhitektura ter
  • strojništvo.

Vsa ta področja skrbijo za kvaliteto življenja in udobje. Pri tem pa je skrb za vire en izmed pomembnejših ciljev. Od začetnega svetovanja, izdelave načrtov in študij ter izvedbe preiskav do nadzora izvedbe in prevzema projektov: Pri vseh korakih so udeležene inženirke in inženirji.

Ohranjanje okolja, ki je vredno življenja, ustvarjanje ekonomičnih in uporabnih stavb, uporaba novih tehnologij in partnerstva pri delovni in naročniški kulturi v času trajanja celotnega življenjskega cikla - to so najpomembnejše orientacijske točke te branže.  

Inženirske storitve iz Avstrije za ves svet

V rotterdamskem pristanišču je za dvižni most kot načrtovalec celotnega projekta, torej od prvega osnutka do izvedbe, odgovoren nek avstrijski inženirski biro. Za načrtovanje in izvedbo je še poseben izziv izdelava temeljev in nosilnih stebrov v vodi ter tudi ozek razpoložljiv prostor. V normalnem obratovanju zagotavlja nov most dve plovni odprtini kakor tudi prečenje za avtocesto in železnico. V dvignjenem stanju je omogočena vožnja ladjam s kontejnerji na odprto morje. 

Nova avstrijska metoda gradnje tunelov (NAT) / New Austrian Tunnelling Method (NATM) je mednarodno poznan in že dolgo časa uspešno uporabljen postopek.  Vse do danes avstrijske raziskovalne ekipe izboljšujejo procese in naprej razvijajo alternativne metode. 

Neko avstrijsko podjetje za načrtovanje in svetovanje, ki je specializirano na velike projekte na področju nafte in plina ter vodne in prometne infrastrukture, velike projekte obdeluje interdisciplinarno iz ene roke in je udeleženo na transanatolskem cevovodu v Turčiji, na projektih hidroelektrarn v Laosu in na sanaciji letališča v Turkmenistanu. 

Rezultat avstrijskega inženiringa je razvoj popolnoma stabilizirane večsenzorske platforme za daljinsko raziskovanje s pomočjo lahkega letala. V ta namen razvit stabilizacijski sistem je edinstven na svetu, bistveno izboljša kvaliteto podatkov in je cenovno zelo ugoden. 

Odločilno vlogo za zaščito okolja celotnega severnega polarnega kroga ima naprava za razžveplanje izpušnih plinov, izdelana v Avstriji za tovarno niklja v Norilsku (Rusija). Mega projekt, ki sestoji iz 25 delov, je bil načrtovan pod težkimi pogoji: skoraj ves čas je trajna zmrzal, temperature segajo do -57°C, tla so stalno zamrznjena (permafrost), transporti potekajo le preko morja ali rek ... toda bil je več kot uspešen. 

Oblikovanje prihodnosti

Kdor bo v prihodnje gradil stavbe, bo to počel ob upoštevanju socialno ekonomskih in družbenih okvirnih pogojev, ki se bodo bistveno razlikovali od današnjih. Klimatske spremembe bodo bistveno vplivale na načrtovanje, postavitev in obratovanje stavb. Novi materiali in postopki odpirajo nove možnosti za odgovore na te izzive. 

V prihodnosti bo večina človeštva živela v tako imenovanih „mega mestih“, ki postavljajo nove zahteve glede mobilnosti, energije, upravljanja z odpadki in vodo, gradnjo poslovnih in stanovanjskih stavb kakor tudi glede prostorov za preživljanje prostega časa.  

Družba in svet dela sta se zaradi vedno večje digitalizacije v zadnjih letih krepko spremenila. Uporaba posebne programske opreme je praktično na vseh strokovnih področjih samoumevna. Tehnologija „Building Information Modeling (BIM)“ je v okviru digitalizacije v gradbeništvu bistveni sestavni del, ki se mednarodno stalno uveljavlja. BIM bo v prihodnje bistveno vplival na verigo ustvarjanja vrednosti v gradbeništvu in povzročil organizacijske spremembe procesov med gradnjo.